گـزیده اخبــار
خانه » اجتماعی » ازعروق های حوالداررحـمت الله ! وقتی قماربازقمار را می بازد !
ازعروق های حوالداررحـمت الله !  وقتی قماربازقمار را می بازد !

ازعروق های حوالداررحـمت الله ! وقتی قماربازقمار را می بازد !

Nauandeshi Press Table

یادداشت نواندیشی : وظیفه خود میدانیم  که هر چند برخی همکاران مادر تربیون نواندیشی مشغول تهیه گزارش برنامه سیاه وسفید شبکه تلویزیونی طلوع  که از کابل منتشر میشود بودند که یکی از فرهیخته گان و علاقه مندان نواندیشی جناب آقای سید حسیب مصلح گزارشی را به نواندیشی فرستاد که حاوی هیچگونه سند ومدرکی نبود و ما نه میتوانیستیم بدون اسناد موثق ومحکمه پسند  گزارشی درباره اشخاص حقوقی و حقیقی را منتشر سازیم لهذا از جناب آقای سید حسیب مصلح طالب منبع آن شدیم که خوشبختانه بسیارزود اصل گزارش از سوی همکاران نواندیشی مواصلت ورزید از جناب آقای سید حسیب مصلح ابراز سپاس نمائیم که با ارسال این چنین مطالب نواندیشی تربیون خویش را یاری میرساند . اکنون گزارشی را خدمت شما تقدیم میداریم که یکی از نواندیشان به این تربیون فرستاده است البته قابل ذکر است که در همین گزارش نیز از مطالب ارسالی جناب حسیب مصلح بهره برده شده است .همین دوسه روز قبل بود که  داروغه ارگ یا همان حضرت متفکر دوم جناب اشرف خان غنی  طی فرمانی تمامی فعالیت های را که در راستای دعوت برای تدویر لویه جرگه صورت می پذیرد مردود دانیستند

فرمان مبنی بر فعالیت کسانی که بنام لویه جرگه فعالیت مینمایند

ودعوت لویه جرگه را گویا طبق قانون اساسی از صلاحیت های رئیس جمهور میدانند . میگویند دزد بر سر خود پر دارد بعضی از این دارنده گان پر بر سر نه اینکه پیشیمان شده باشند و دیگر از نام لویه جرگه نیز بیزار بوده باشند بلکه با پهلوانانی چون حوالدار رحمت الله خان قضیه را از بیخ باطل میدانند و برای یک دستمال قیصریه را به آتش میکشند . این حوالدار صاحب رحمت الله خان بلادرنگ دستور گرفت که در برنامه سیاه وسفید شبکه مبارکه طلوع کار را یکطرف سازد و پرده از بسیاری معاملات و تعاملات سیاسی در انتخابات بردارد اصل قانون اساسی را زیر سوال ببرد و بگوید که این قانون اساسی  یعنی هیچ ! شاید حوالدار رحمت الله خان راست بگوید و قانون اساسی هیچ بوده باشد اما اگر راهی بغیر ازتدویر لویه جرگه عنعنوی را سراغ دارند که یا الله ! اما اگر راه و به قول مرشد بدیلی نیز نه میتواند نشان دهی کند و این عوام را به راهی که صد ها سال قبل به ترکستان رفته است همچون گله ای در برابر مواجب ناچیزی میبرند به اجازه بزرگان این عین بی انصافی است  چنانچه حضرت حوالدار در طی صحبت و تبادل نظر در برنامه سیاه و سفید مطالبی را افشا کرد که بیانگراین واقیعت  تلخ است وآن این که برای تشکیل رژیم کنونی یا همان دولت وحدت ملی افغانستان ، قانون اساسی افغانستان تعطیل شده است.اما حضرت حوالدار فراموش کرده است که وقتی شخص حوالدار جزی از همین رژیم نامیده می شد قانون اساسی افغانستان نه تنها تعطیل نبوده بلکه بسیاری از بی گناهان را که ازرعایای این ملت به حساب می آمدنددرمخالفت به چنین رژیم بدون قانون بدارمیزدندوروی همین اساس اکنون نیز وقتی فیل مزاج شریف اش هوای هندوستان کندخواهان اعدام انس حقانی می شود .! 

حوالدار رحمت الله نبیل

حوالدار رحمت الله خان درجایی می فرمایند که  روی  همین اشکال  حامد کرزی خواهان دایر شدن جرگه بزرگ قومی است و ما خواهان تشکیل حکومت موقت، تعدیل قانون اساسی و اصلاح ساختار نظام جهت مراجعه به نظم و قانون و تشکیل یک دولت منتخب و مشروع هستیم. میگویند شغال که گرسنه شود یاد گذشته پرباری را میکند که چه زمانه های بود ؟ ما کشور را از همان روزهای اول تدویر کنفرانس بن بنام لویه جرگه ها همچون مال غنیمت میان گرگان گرسنه تقسیم میکردیم راستی چه وقتهای بود ؟

عمر داؤد زی فضائل ۱۴ سال گذشته را بیان داشت

جالب وسخت شگفت انگیز بود که در همین برنامه سیاه وسفید شخصی  بنام عمر داؤدزی که ازبزرگترین غارتگران سرمایه های ملی محسوب می گردد و داستان کیسه های پول که طی سفری به امام رضأ از جنیات آنحضرت بطور شکرانه گرفته بود سر زبانهاست حضور فعالی داشت و حضرت داؤد زی نیز که از دلالان و جیز گران داروغه سابق ارگ خان حامد خان بارکزی عُرف کرزی بشمار می آید.اکنون توجه تانرا به نخستین بخشی ازفرمائیشات گهربار حوالدار صاحب رحمت الله خان عُرف نبیل جلب میکنیم که چنین ارشاد فرمود

من هم به نوبت خود به حاضرین تالار و مهمانهای گرامی همچنان به سربازان دلیر ما که در راه دفاع از وطن هرروز قربانی میدهند سلام ها تقدیم میکنم . من بحث را از یک دید دیگری می خواهم آغاز کنم … حوالداررحمت الله وقتی خود بر بی کفایتی اش اعتراف میکند و آن دستمال آن اعتراف رامی خواهند بردستمال بازهم مجهولی که میدانیم چه نیروی باید باشد وقصد حوالدارچیست ؟ پاک می سازد . اما بصورت دراماتیک مانند ولی نعمت اش ارباب کرزی در برابر پرسش های گرداننده برنامه طفره می رود اما ناگزیر اینگونه ارشادات دارد :

 اول من می خواهم وضاحت بدهم که من در هر دو حکومت کار کردم. در حکومت قبلی، با داشتن بلندترین آرا در، ده ماه رییس امنیت بودم، بیشتر سرپرست بودم. درحکومت فعلی وقت بیشتر رییس بودم، یک مسئله. من در بعضی موارد می خواهم وضاحت های داشته باشم، منحیث یک امانت ملی می خواهم امروز شریک بسازم با مردم ما. یکی اسرار ملی است و یکی هم امانت های است که برای جوانان و خصوصاً هموطن های ما شریک ساخته شود، تا ما در آن راه خدای ناخواسته باز نرویم. چون ما، همه ما و شما، ما بیشتر، مزه بحران را دیدیم، شلاق طالب را دیدیم، در آن وقت ما، ما افغانستان بودیم و نمی خواهیم به آن دوره پس بگردیم. در مسئله انتخابات، متاسفانه ما انتخابات های که داشتیم یا این است که در قوانین مشکل داشتیم، یا این است که در نیت بزرگ های مشکل داشتیم. ما ۲۰۰۴ انتخاباتی نسبتاً بهتری داشتیم، ۲۰۰۹ مشکلات ما زیاد تر شد، ۲۰۱۴معنوی صاحب رییس کمیسیون نبودند. ۲۰۱۴ ما مشکل ما بیشتر شد.ما واضح بگویم، همین حالا مشکل توزیع قدرت داریم، بحران توزیع قدرت داریم، بحران هویت، قومیت، تبار روز تا روز دامن زده می شه. بحران قانونیت به وجود آمد در نتیجه انتخابات ۲۰۱۴. بحران مشروعیت به وجود آمد. اینکه مسایل اقتصادی، مشکلات امنیتی، آن را یک طرف بانیم. می مانیم سرسوال خواهر ما…!

دحوالدار رحمت الله قصابی

مجری برنامه:خوب،اگردرموردامانتهایکه وعده دادبدبه مردم وعده  بیایید 

 حوالداررحمت الله: خوب…، بلی، بلی می آیم… می آیم. انتخاباتی… وقتی که زمان انتخابات ۲۰۰۹ به، به پایان رسید، نظر به معلوماتی که من دارم، یک تعهداتی بین رییس صاحب جمهور قبلی و یکی از کاندید های ۲۰۱۴ صورت گرفت که کاندید بعدی شما می باشید، و به اساس از آن بعضی پروسه های ملی برای آن ها زمینه سازی شد، به نام “انتقال پروسه امنیتی”، مطلق یک پروسه کمپاینی بود،

 نبیل

 نه به اساس کدام تحلیل آن پروسه شکل گرفت، پروسه انتقال امنیتی، نه به اساس دست آورد های بود، اگر می بود ما حالا پس محتاج آمادن نیروی بیشتر بیرونی نمی بودیم – یک مسئله، در مسایل انتخابات ۲۰۱۴ مشکلات که پیش آمد، اکثراً در مطبوعات گفته شد، اما در پهلوی از آن اشاراتی بود، اما من می خواهم وضاحت بدهم این جا: پول استخبارات خارجی در کامپاین های ما مصرف شد. یک: جایداد های مردم افغانستان پیشکی فروخته شد. دو: قرارداد ها پیشکی وعده داده شد.”

مجری : به کی ها؟

حوالدار رحمت الله : برای…!

مجری :امانت زمانی به مردم می رسد که شما وضاحتی بیشتربدهید،

آقای نبیل. و، و الا این گونه عمومی، عمومیات بیشتر گفته شده.

لویه جرګه

مجری :  نی، در مورد گفتِن سرمایه های ملی، زمین های ملی، به کی داده شده این ها؟

حوالدار رحمت الله : گزارشی، شما همین گزارش های خود تان را مرور کنید، کدام زمین به قیمتی داده شد؟ ها… این به خاطری که بحث ما چی نشه، من تمرکز کرده بتوانم بهتراست که…!

مجری : خوب

نبیل: ماشین های چاپ، چاپ کارت در وزیر اکبرخان مانده شد، بعدش که از طرف افرادِ اشخاص بسیار بلند رتبه، او (یعنی آن ماشین ها) انتقال شد به خانه ی یا.. یا.. مسکنی بعضی های که فعلاً هم هرکاره در حکومت هستند و مداخله می کنند، خوب، ماشین چاپ در آن جا برده شد.

برنامه سیاه وسفید با رحمت الله نبیل

مجری : شما رییس امنیت بودید، چرا دستگیرش نکردید؟

حوالدار رحمت الله : ها، حالا می آییم، حالا می آییم. بسیار سوال خوب است. ما، ما نه تنها این مسایل را همه اش را گزارش دادیم به رییس جمهور وقت، برای مشاور امنیت ملی که آنها فکر می کنم که در کتاب خود هم یاد آوری کرده، به اعضای شورای امنیت ملی که محترم داؤودزی صاحب، وزیر صاحب داخله بود،سرانجام سریال مسخ حقائق تاریخی درجامعه افغانستان  با منطق تیوریزه ای  تحجر که به نیت مسخ بخشی از تاریخ معاصر کشور براه افتاده بود با چنین رسوائی بی نظیری خاتمه یافت .وگرداننده گان چپ یا روشنفکران مدعی مکتب اقتصادی  فرانکفورت که مشغول روایات نویسی از درون اند  با درد وتأ سف که  نه تنها روی تمامی غارتگران روشنفکر نما را سفید ساخت بلکه خود نمادی از جعل و مسخ تاریخ گشته اند ، از سوی دیگر کسانی نیز که دربدل چند دالر به غارت برده شده شعار به پیش بسوی عقب را سر میدهند باید بدانند که قضاوت تاریخ به نفع شان نیست .

جوابی بنویسید

ایمیل شما نشر نخواهد شدخانه های ضروری نشانه گذاری شده است. *

*

بالا