گـزیده اخبــار
خانه » اجتماعی » مــکثــــی بـــرهــــذیـــان هـــــای شـــعــارگونه رئیس غنی درارگ ؟!
مــکثــــی بـــرهــــذیـــان هـــــای               شـــعــارگونه رئیس غنی درارگ ؟!

مــکثــــی بـــرهــــذیـــان هـــــای شـــعــارگونه رئیس غنی درارگ ؟!

Forotan Name 13

پیوسته به گذشته فصل دوم قسمت هفتم :

خُلق مبارک حضرت رئیس غنی دیروز تا حدودی تنگ بود ، علت دلتنگی اش غالبأ مشاجره ایشان با بانو  بی ، بی گل یا همان رولا جان سعد غنیghani  Rula Saadeبود که جناب اشرف غنی درهر سخنرانی اش  ازهمه  کسانی که تقصیر دارند وباید تنبیه شوند همچنان از تمامی ذواتی که از رشادتهای شان باید تجلیل بعمل آید و تقدیر  یکسان ابراز تشکر صورت می گیرد و این روش از سوی خانم بی ، بی گل ناپسند آمده بود . هرچند در آخرین سخنرانی ای که جناب محمد اشرف خان غنی در مقام ریاست حکومت وحدت ملی افغانستان و درمحضر صدهاتن از جوانانی که بصورت ازقبل یادداشت شده و همچنان بصورت  فی البداهه به روال سابق اش همان قصیده را با همان روش معمول یعنی در هرجمله ده مرتبه از فلان کارمند و نهاد و شخصیت حقوقی و حقیقی اظهار تشکر و سپاسگذاری قرئت نمود

با آنهم ضمن اینکه در صورت امکان از عموم خواننده گان تقاضا داریم حتی الامکان یکبار هم اگرشده آن سخنرانی متضاد با عرف معمول در جامعه را مرور فرمایند . راستش از این موضع بی بی گل جان  خوش مان آمد و بردل بسیاری از ما نشست .

وقتی اشرف غنی در هرات باستان  با این برخورد مواجه میشود

اما این تنها شهر باستانی و تمدنی هرات نبوده که آقای اشرف غنی با چنین واکنش ها مواجه می شود بلکه درهمین کابل نیز دربرابراین اظهارات آقای آصف آشنا از فعالان جامعه مدنی و مدتی هم از حامیان ستاد انتخاباتی وی  طی یک گفتگوی مشترکی که از سوی شبکه جهانی طلوع نیوز که از شهر کابل نشرات دارد برگزارگردیده بود در مقابل اظهارات کمال سادات معین امور جوانان وزارت اطلاعات وکلتور افغانستان که  در حمایت افراطی  از رئیس غنی شهرت دارد گفت :

این کمال خان سادات با آنکه با اسم مبارکش  لقب شریف دکتورطب  را نیز پینه میزند اما با چند ماه کاری که با رادیو دیوه متعلق با  صدای امریکا انجام داده است  آنرا بحیث وثیقه و مدرک همه زمانه شمول  درحوزه  فرهنگی میشمارد و روی همین سند  درصف  مریدان سینه چاک خانقاه ارگ قرار گرفته است وهرگاهی برارشادات و فرمائیشات متولی  ارگ شریف حاشیه نویسی می فرمایند . وقتی متولی ارگ بروز شنبه ۲۱ اسد ۱۳۹۶ به مناسبت روزجهانی جوانان یک خطبه مبهم و متضادی را ارائیه فرمود  این کمال خان سادات در یک میز گردی با تلویزیون طلوع مرشدش رئیس محمد اشرف خان  غنی را نخستین رئیس جمهور خواند که در جهان به خواست مردم انتخاب شده است .. 

 میگویند  شخصی که بر اثر بیماری در حال مرگ بود ۱۰۰۰افغانی  به فقیری داد و گفت برای سلامتی من دعا کن! گدا نگاهی به حال و روز و رنگ و روی مریض انداخت و گفت کارت از این چیزها گذشته ، گمان نمی کنم از ۱۰۰۰ افغانی  دعا کاری ساخته باشد اما ناراحت نباش ، برایت فاتحه خواهم خواند ! نه میدانیم این محمد اشرف خان غنی هرچند گاهی بصورت اشتباهی و یا هم قصدی وقتی درباره بحران افغانستان سخن میگویند بحیث مرشدی که فقط وظیفه امرونهی دارد و نه میخواهد اندکترین مسؤلیتی در حوزه عملی متقبل شود گاهی بحران را چنانچه لازم است نشانه میگیرد .

وقتی محمد اشرف غنی متولی ارگ میفرمائید که اکثریت عددی این خاک       ( افغانستان ) از سه قشر تشکیل شده است ، جوانان ، زنان ، افراد بی بضاعت یا فقرأ !تا آنگاهی که این سه قشر برفاه نرسند در افغانستان ثبات نه می آید ، خود را بازی ندهید . سوال اینجاست وقتی حضرت رئیس غنی از قشر جوان ، زنان وفقرأ سخن میگوید بدون شک که حل اینگونه مسأیل ازمکلفیت های فکری و ایدئولوژیک وی به عنوان یکی از نخبه گان سیاسی و مطرح در کشور افغانستان به شمار می آیند که این امراجرأی  اصلاحات گسترده ای را با تطبیق گام به گام  نقشه راهی که از مواد و مصالح فرهنگ و تمدن جامعه افغانی بوجود آمده باشد لازمی می داند .

غنی اهداف اش را بیان میکند

   لازمه اصلاحات عمیق اندیشه ای متناسب با اهداف ملی !

چنانچه قبلأ خاطرنشان ساختیم هرچند فاجعه وبحران در افغانستان چنان عمیق و گسترده است که نه میتوان آنرا با نسخه های که با آب و خاک جامعه و تاریخ ما بیگانه اند در روند رشد عمومی  جامعه و با ابزار مصنوعی که از بیرون وارد شده هرچند در شرائط خاص تاریخی و جغرافیاوی آزموده شده باشد ازمیان برداشت . یکی ازعواملیکه تأثیر اینگونه نسخه پیچی ها را کم رنگ ساخته است تکامل روزافزون هستی و کائنات ، و تسلط عقلانی و خردمندانه  انسان برآن است که روند سکولاریزسیون در جوامع بشری را بصورت  بینظیری سرعت بخشیده است و ما به عنوان جوامع انسانی با این رویه هستی و انسان درتاریخ چنان  محکوم شده ایم که نه میتوان از قوانین آن سرپیچی کرد . اکنون ببینیم که جناب محمد اشرف غنی رئیس حکومت وحدت ملی افغانستان با این گزینه عملی  چگونه معامله میــکند ؟

 bunn 1 e Confrance

هیچکسی نه میتواند از این حقیقت  انکار کند که کشور افغانستان  پس از حملات یازدهم سپتمبر سال ۲۰۰۱ در نیویارگ با عجله و سرعت بینظیری از یک جامعه ســـنتی به جامعه مدرن منتقل گردیـــد . و جناب محمد اشرف غنی یکی از بانیان اصلی این روند تکاملی به شمار می آید . اکنون سوالی که پس ازهفده سال در ذهن فرد ، فردی از روشنفکران و فعالان سیاسی درباره هویت این نظام مطرح است این بوده که ماهیت سیاسی و فلسفی این نظام منجمله نگاه فلسفی به هستی و انسان در آن کدام است ؟ ماسوا از این که جناب محمد اشرف غنی برای سالها در پست های بلند سیاسی، فرهنگی  و اقتصادی مشغول بوده برای چند سال ریاست کمیسیون امنیتی  انتقال قدرت را برعهده داشت .

علاوه برآن وی آنگاه که در آخرین انتخابات ریاست جمهوری خود را به عنوان نامزد ریاست جمهوری معرفی کرد همزمان نقشه راهی را نیز بنام منشور تحؤل و تدؤام منتشر ساخت ،با ملاحظه این منشور که به اسم تحؤل و تدؤام نامیده شده خواننده درمی یابد که واقعأ از هرچمنی سمنی اند که به عنوان منشور یا همان اجندای تیم تحؤل و تداؤم تدوین و به چاپ رسیده است .

اشرف غنی و تحول وتداؤم

جالب است که برخی از مفرادات آن اجندأ در طی سخنرانی های که از سوی آقای محمد اشرف غنی رئیس حکومت وحدت ملی با گذشت سه سال و چند ماه که از حکومتی بنام وحدت ملی سپری میشوند از آن در سخنرانی هایش بصورت ماهرانه استفاده بعمل می آید . چنانچه در سخنرانی روزشنبه مورخ ۲۱ اسد ۱۳۹۶ آقای محمد اشرف غنی رئیس حکومت وحدت ملی در اظهاراتش گفت : که اکثریت عددی این خاک ( افغانستان ) از سه قشر تشکیل شده است ، جوانان ، زنان ، افراد بی بضاعت یا فقرأ !تا آنگاهی که این سه قشر برفاه نرسند در افغانستان ثبات نه می آید ، خود را بازی ندهید .!! این جملات فقط با ازدیاد تازه که فرموده است «  تا آنگاهی که این سه قشر برفاه نرسند در افغانستان ثبات نه می آید ، خود را بازی ندهید .!!» میباشندوبس ! طبیعی است که از این منشور برای کاپی سازی استفاده بعمل می آید . بخش دیگری از سخنان اشرف غنی رئیس حکومت وحدت ملی افغانستان به جوانان این بوده که تمامی شهروندان افغانستان حق دارند تا از قانون دسترسی به اطلاعات بهره ببرند که دسترسی به اطلاعات از حقوق همه شهروندان تلقی میگردد .

شگفت انگیز است که حضرت رئیس غنی فراموش کرده است وقتی از وی دراین باره که مخالفان اش وی را به چیغ زدن متهم می کند سوالی مطرح گردید ، وی با عصابانیت تمام گفته بود که چیغ زدن با دسپلین تفاؤت دارد ، آیا دسپلین این است که لست اعضای شورای امنیت به مطبوعات انتقال یابد ؟

البته باید گفت که ماجرای افشای اعضای شورای امنیت که آنرا کار گروه مخالفان و به گمان غالب از شخصی به اسم فیض الله ذکی قبلأ معاون شورای امنیت بوده است که گویا به کمک وی  به نشریه انترنیتی بنام کابل تاکسی  Kabul Taxi  انتقال یافته باشند  !

atmar hanif Kabul taxi grohe sorode

اما جالب است که  یکسال وچند ماهی و در اوج اختلاف میان حکومت و شخص جنرال عبدالرشید دوستم پس از این افشاگری ها آقای فیض الله ذکی از بلند پایه گان جنبش ملی برهبریی عبدالرشید دوستم از سوی حکومت مافیائی بحیث وزیر کار وامور اجتماعی معرنمود

Edama Darad

جوابی بنویسید

ایمیل شما نشر نخواهد شدخانه های ضروری نشانه گذاری شده است. *

*

بالا