گـزیده اخبــار
خانه » اجتماعی » طرح تشکیل لویه جرگه یاهذیانهای دوران بازنشسته گی رئیس کرزی !
طرح تشکیل لویه جرگه یاهذیانهای   دوران بازنشسته گی رئیس کرزی !

طرح تشکیل لویه جرگه یاهذیانهای دوران بازنشسته گی رئیس کرزی !

Nauandeshi Reserch and Karzai

از مفهوم من در آوردیی طرح تشکیل لویه جرگه اضطراری که بگذریم فی الواقع پس از نشر استراتیژیی دونالد ترومپ Donald Tromp رئیس جمهور امریکا حامد کرزی که با توجه به قوانین وپرنسیب های صد درصد ارباب رعیتی زمام امور را دردست گرفته بود

و آخیرأ پس از تشکیل حکومت وحدت ملی افغانستان برهبریی داروغه اشرف خان غنی برپاگردیده است ، هرباری برای تعبیر خواب های مافیائی  رسیدن به قدرت مجدد تلاش میکند تا نسخه فرسوده تشکیل لویه جرگه عنعنوی افغانستان را به مثابه تنها راه حل بحران عرضه کنند .

از شما چه پنهان این حضرت حامد خان کرزی گاهی نا خود آگاه و درنشه ای یک  مستی بصورت مصنوعی یک تنه به میدان پهلوانی با فیلان قدرت به میدان می آیند و در قیافه یک رهبرآزادی خواه ملی  اما  با شعار های مصنوعی نسخه از تاریخ گذشته ای تدویر لویه جرگه اضطراری را برای حل بحران خونین پیشنهاد می دارد . !! بطوریکه خواننده گان استحضار دارند این داروغه سابق ارگ که ایام بازنشسته گی از قدرت را با غارت صدها بلکه هزاران میلیون دالربا آه و ناله ای مکارانه ای  ســپری می نمایند گاهی بصـــــورت نا خود آگاه قلیلی شیطنت به خرج میدهد و کمر برادران طالب و دیگر پای لوچهای قندهار را می بندد . دور نه میرویم

 در همین سه سال آخیر هر گاهی که طوفان عدالت و حقیقت پایه های عینو مینه و دیگر ثروت های به غارت رفته ای سلطانی را به لرزه در آورد صدای نگهبانان جنایت پیشه ای همچون سر پایلوچ رازق خان شنیده می شود اما این بارخود به میدان آمد وطومارمعلوم الحال مصیبت و غارتگری بنام تشکیل لویه جرگه اضطراری را به مثابه نسخه مجرب حل بحران افغانستان  پیشنهاد داشت . اما وقتی والا حضرت باز نشسته این نسخه پارادُکسیال به موعد گذشته را ارائیه کرد ،

 کرزی و معجون لویه جرگه

آگاهان امور که نه میدانیستند حضرت  داروغه سابق  به کدام ادبیات سخن می فرمایند و اصلأ چرا  مفهوم متعالی لویه جرگه را که درتاریخ افغانستان بویژه آنگاهی که بدون فرمان و یا غرض و مرضی بر منبر مشروعیت دهی حضور می یافتند اکنون در دست  شارلاتان های سیاسی و مذهبی حاکم بر سرنوشت کشور  مسخ می شوند  ؟

جوابی بنویسید

ایمیل شما نشر نخواهد شدخانه های ضروری نشانه گذاری شده است. *

*

بالا