گـزیده اخبــار
خانه » اجتماعی » ازحکایت های تازه یک دامـاد!
ازحکایت های تازه یک دامـاد!

ازحکایت های تازه یک دامـاد!

Nauandeshi Besawad

البته فرمائیشات آخیر حضرت بهیرکه اسم مبارک غیرت بهیر صد درصد داماد بیت شریف “ میباشند همیشه روایات ثقه ای را می فرمایند! و به دلیل حشر ونشر ش با اصحاب کبار منجمله مرشدی که تازه از جمکران لغمان  شریف ظهور نموده است به سیاق علم الرجال در زمره اصحاب خانقاه  به حساب می آیند یعنی وقتی مشارُالیه درباب مسائل متعلق به بیت شریف سخن ایراد  می فرمایند روایات ثقه وعین آئینه ای از حقیقت میباشند.

غیرت بهیر در شورای صلح

اما فرمائیشات حضرت مرشد به دلیل تحمل مشقات و سختی های روزگار و مراقبات و عبادات شبانه روزی فروان همچنین فاقد اعتبار نه میباشند . ما که عوام باشیم نیز لابد درباب امور مربوط به سرگذشت آخیر جامعه عاری از تخصص نه میباشیم علی الخصوص در پیرامون خطبه های «از مو باریکترو از تیغ برنده تر حضرت مرشد » که پس از ظهورایراد می فرمایند و ما نیز تکه های متبرکه !!ازآنرا تا خواننده گان عزیز رسانده ایم . اکنون باز هم ناگزیریم تکه ویاهم  تکه های  از آن خطبه های ناب مرشدی را در پرتو نبض عمومی و حاکم ایدئولوژیک بر دوران دردناک جهاد و مهاجرت  را خدمت تقدیم کنیم .چنانچه ما عوام میدانیم و از همان عصر حجر روایتی وجود دارد که حزب اسلامی افغانستان یکی از شاخه های نهضت ضد استعماری و ضد استبدادیی جوانان مسلمان بود که بالاخره پیش از کودتای ثور دیار هجرت  را برای مبارزه مسلحانه در برابر رژیم جمهوری مرحوم داؤد خان برگزید . چنانچه از نامش معلوم است و آن وقت هم معلوم بود اسلام روح حاکم بر تشکیلات عمومی حزب اسلامی را  تشکیل میداد .

چنانچه راویان روایت میکنند هرگاه منبعی ، رسانه ای خبرهرنوع  ارتباط مشروع و یاهم نامشروع مقامات حزب اسلامی را با کشور های استعماری بویژه اتحاد جماهیر شوروی و اقمار آن به نشر میرساند بلادرنگ روزنامه نگارانی را که اکثر شانبا نحوی از سویی استخبارات نظامی پاکستان نظارت می شدند فرا می خواند و چنین گزارشهای را که گویا حزب اسلامی برهبریی گلبدین حکمتیار با حکومت کابل و یاهم سائر مقاماتگویا کفری واستخباراتی تماس های داشته است باشدت و قاطعیت مردودمی شمردند .

گلبدین حکمتیار در کنفرانس مطبوعاتی ۱۹۸۷

و آنرا عار بزرگی برای خود و حزب متبوع اش محسوب میکردند ، اما این ظاهر قضیه بوده و آنچه که واقیعت داشت و هنوز هم پابرجاست  این است که حضرت غیرت بهیر داماد و خادم  اصلی درگاه در مراسم نمائیشی که به مناسبت روز جهانی  صلح در کابل دائر شده بود و مغائر با اظهارات تازه ای که حضرت مرشد پس از ظهور ایراد می فرمایند ابراز داشت ، زیرا حضرت مرشد شورای عالی صلح را نه تنها یک ارگان عاطل و باطل نامید بلکه نقش آن را در امضای موافقتنامه صلح با حزب اسلامی را نیز بکلی منتفی دانیست .

هرچند حضرت مرشد پس از ورود به سرزمین  کابلستان آنگاه که در خانقاه ارگ شریف خطبه ایراد می کرد چندین بارنام زنده یاد  حضرت افندی جان آغا مشهور به پیر سید احمد گیلانی را بر زبان مبارکه آورده بود و افسوس میکرد که ای کاش حضرت افندی آغا زنده میبود تا می دید که تلاش های مخلصانه وی رنگ آورده است .

دومین و مهمترین سابق  افشأ گری که تازه  حقائق افشأ شده و غیر محرم تلقی میشوند و داماد بیت شریف آنرا برزبان آورد این واقیعت دردناکی بوده که حضرت داماد حین بیان فضائل صلح طلبی حزب اسلامی آنراطورعادی بیان فرمود  وگفت :

اجازه دهید مواضع حزب اسلامی در باره صلح و جنگ را کمی روشن سازم . حزب اسلامی بحیث یک گروه اماده برای ایثار وقربانی در راه خدمت به مسلمانان به حکم ارشادات دین اسلام همیشه صلح را بر جنگ مقدم دانیسته است ، جنگ همیشه بر حزب اسلامی تحمیل شده است ، درعین و در هر دوره ای از جنگ در راه تحقق صلح مساعی و تلاشهای مخلصانه ای را انجام داده است . حین اشغال ارتش سرخ اتحاد جماهیر شوروی سابق اگر از یکطرف دردفاع  از دین و میهن سنگر دفاع را محکم نگهداری مینمود ……….از سوی دیگر درفش صلح را همیشه بلند نگاه داشته ودراین راه تلاش های خستگی ناپذیر را انجام داده است در ست آنگاه که جهاد مقدس با شدت ادمه داشت …..حزب اسلامی درهمان لحظات نیز با روسها سلسله گفتگو های صلح آمیزی را آغازیده بود و هم چنان در کابل نیزبا سران رژیم دست نشانده روسها مذاکرات انجام می یافت .

این اظهارات سابق افشاگرانه داماد بیت شریف پرده را از یک واقیعت دیگری نیز برداشت و آن اینکه بالاخره حزب اسلامی افغانستان که بخشی از نهضت عدالت خواهانه جوانان مسلمان بود آرام ، آرام وبا مرگ بهترین فرزندان آن نهضت که گفته میشوند دست مرشد تازه ظهور کرده از جمکران  در قتل و نابودیی آنها نقشی داشته است به یک مغازه خانوادگی و میراث شخصی مرشد تبدیل شده است . همچنان این نخستین داماد خانقاه به مطلب بسیار مهمی اشاره نمود که تازه موجبات فروان درد سرهای را برای شخص حضرت مرشد فراهم نموده بود همچنان اینگونه  اظهارات سبب شد  تا قشر بزرگی از مردم را که نسبت به یکی از رجال برجسته جهاد و مقاؤمت شهید احمدشاه مسعود علائق روحی ووابسته گی معنوی داشته اند به نیت پنهانی آن حضرت مشکوک سازند . زیرا چنانچه همه شنیده ایم گلبدین حکمتیار که تازه از لغمان شریف ظهور نموده است

دیدارزنده یاد   احمد شاه مسعود با طالبان را که در میدان شهر صورت گرفته بود مورد نقد قرار داد و آنرا نوعی معامله گری با طالبان خوانده بود اما اکنون وقتی غیرت بهیر به صورت واضح از دیدار ها و گفتگوهای هیأت حزب اسلامی یاد میکند که حین حاکمیت طالبان برکابل انجام یافته بود تمامی اظهارات جناب گلبدین حکمتیاررهبر حزب اسلامی را پرسش انگیز ثابت میکند .آگاهان امور اشپزخانه خانقاه ارگ شریف و ملحقات آن  میگویند که این از ویژه گی های بیماریی مزمن استبداد ودیکتاتوری بویژه از جنس مذهبی با قرئت دیکتاتورانه  است که اگر هرکسی و هر یکی از رجلی حتی بلند رتبه ترین ارکان و رهبران یک جمعی وگروهی حقائقی را برزبان آورند در نزد دیکتاتوران و مستبدان پشه ای ارزش ندارند …

Masheed ect articles and Yahoo11

جوابی بنویسید

ایمیل شما نشر نخواهد شدخانه های ضروری نشانه گذاری شده است. *

*

بالا