گـزیده اخبــار
خانه » سیاسی ، امنیتی (برگ 290)

بایگانی دسته بندی ها : سیاسی ، امنیتی

اشتراک به خبردهی
حاج آغا ضیأ مسعود بحیث نمائنده خاص خلیفه مسلمین احمدزی آغاز به کارکرد .!

حاج آغا ضیأ مسعود بحیث نمائنده خاص خلیفه مسلمین احمدزی آغاز به کارکرد .!

گـــروه انــدیشه و پـــژوهــش نـــوانــدیشی : ___________________________________________________________________________________________________ با اینکه از معرفی احمد ضیا مسعود بحیث نمائنده خاص رئیس احمدزی تقریبأ سه هفته سپری می گردد و امروز دوشنبه که تازه از سفر بیت الله شریف برگشته بود و تا عرق اش خشک نه شده وارد محوطه ارگ شد وکلید یک اتاقی را که قبلأ حین طواف بیت الله شریف برایش وعده داده شده بود از محضر خلیفه مسلمین احمدزی دامت برکاته تحویل گرفت بیشتر بخوانید »

مــخـروط جـامــعـــه شــنــاسی فــــرهـنـگـــی بــــحــــران در افــــغـانــستـان

مــخـروط جـامــعـــه شــنــاسی فــــرهـنـگـــی بــــحــــران در افــــغـانــستـان

گـــــروه انــدیـــشه وپــــژوهـــش نــــوانــدیــشی : _______________________________________________________________________________________________________________________ وقتی چهل ویکمین یادداشت این حقیر از شبکه های اجتماعی و رسانه های جمعی اقبال انتشار یافت سیلی از تماس های عزیزان و علاقه مندان این قلم به نشانی اینجانب سرازیر شد و با توجه به اینکه گویا در قضاوت هایم شاید اشتباه کرده باشم و قبل از اینکه برای اذناب و کارگزاران دولت جدیدی که بنام « دولت وحدت ملی درافغانستان!! » تازه پایه گزاری شده است فرصت اجرای برنامه ها و طرح های فراهم آید که در اجندا ی هریکی از دوتیم گنجانیده شده اند ، قلم را برداشته باشم و همسو با دشمنان تاریخی ملت افغانستان نا انصافانه و به دور ازپرنسیپ های قابل قبول در حوزه نقد سالم و بدون ارائیه راه حل معقول و مسالمت آمیز من نیزبنیاد های جامــعه و ملت مـانرا نشانه نگـــرفته باشم ...گمان نه میکنم که با اندیشه های جدائی دین از سیاست و یاهم نگاه سکولارسیاسی به حیات بشر که جلالتمآب دکتر اشرف غنی احمدزی سابق دؤمین متفکر جهان و رئیس جمهور کنونی افغانستان جنگ زده بر آن مباهات میکند نظام حاکم بر افغانستان را ادامه دهنده راه و روش زندگانی نخستین خلیفه ویاهم سائر حاکمانی که پس از رحلت حضرت پیامبر به قدرت رسیده بودند به حساب آورند . ......... بیشتر بخوانید »

ازنامه های ارسـالی به نوانـدیشـی :   دفترخبرگزاریی فارس ایران درکابل یا جاسوس خانه سپاه پاسداران در منطقه ؟

ازنامه های ارسـالی به نوانـدیشـی : دفترخبرگزاریی فارس ایران درکابل یا جاسوس خانه سپاه پاسداران در منطقه ؟

گـــروه انــدیــــشه وپـــژوهـــش نــوانـــدیــشی: _________________________________________________________________________________________________________________________ نه میدانم این نامه ام را که درد دل در دل خفته ام میباشد نشر خواهید کرد یا خیر ؟ به هرجهت من آنرا به نیت نشر در تربیون نواندیشی به شما می میفرستم . از دیر به این طرف مخصوصأ از زمانی که خبرگزاریی فارس که گفته میشود نمائنده گی های آن از طرف سپاه پاسداران ایران در چندین کشور اسلامی به شمول افغانستان تأسیس شده است و در کابل نیز دفتر بزرگی را به وجود آورد فعالیت های تبلیغاتی این خبرگزاریی را زیر نظر داشتم ....سوال اینجاست که آخیر چرا سردمداران نظام جمهوری اسلامی کر خود بینای مردم شده اند ؟ و کسی را که عملأ در جبهه ضد استعماری غرب بالخصوص انگلستان - امریکا و اسرائیل قرار دارد با چنین ادبیات کوچه و بازار یاد می کنند ؟ از این گونه سیاست های دو رویه این خبرگزاری ایرانی که خود را خبرگزاریی فارس میدانند به این نتیجه میرسیم این خبرگزاریی نه بلکه جاسوس خانه سپاه پاسداران در منطقه محسوب میشود ............. بیشتر بخوانید »

مـــهندســان و خــورده مــهندســان تــقلــب،خــائـــنـــان مــلــی انــد !

مـــهندســان و خــورده مــهندســان تــقلــب،خــائـــنـــان مــلــی انــد !

گـــروه انـــدیـــشه وپـــژوهـــش نـــوانـــدیـــشی: ___________________________________________________________________________________________________________________________ تقلب دیگر واژۀ ناآشنا برای مردم افغانستان نیست؛ بلکه این کلمه اکنون حیثیت شاه دزد واژه را در قاموس سیاسی کشور گرفته است. با نام بردن از تقلب گویی بصورت فوری چهرههایی مشخصی در چشمان شهروندان افغانستان ظاهر می شوند که دستان پلید شان در خدشه دار گردانیدن این بزرگترین روند ملی کشور دخیل است. قیافه های پلید این خاینان و مزدوران شبکه های استخباراتی بیگانه را هرگز مردم افغانستان فراموش نخواهند کرد و به چیزی کمتر از به شدید ترین مجازات کشیدن آنان راضی نیستند و نخواهند بود.......... بیشتر بخوانید »

جـــلــوه هــای گــنــدم

جـــلــوه هــای گــنــدم

گــروه اندیشــه و پــــژوهـــش نـــوانـــدیـــشی: __________________________________________________________________________________________________________________ آسمانِ آنروز چقدر آبی بود و ابر ها مانندِ گلهای صدبرگِ سفید در دریای آبی رنگِ آسمان ، امیدِ صلح را در خیالم زنده می ساخت .ای کاش همه قلب های سیاه ، احساسِ عشق به انسان و انسانیت میکردند و چشمانِ احساسِ شان باز میشد تا با دیدنِ این طبیعتِ زیبا و قشنگ ، دست می کشیدند از قتل و کشتار مردمانِ بیگناه و خسته از جنگ و تباهی .بگذار و آتش مزن این خوشه های گندم را ، بگذار زرد شوند تا لقمه نانی باشد از برای شکم های گرسنۀ یتیمان ، و بگذار این آلبالو ها سرخ رنگ شوند ، شاید بلبلی هزار داستان بیاید و دانه ای از آن نصیبش گردد ... آری بگذار دنیا سبز بماند ................... بیشتر بخوانید »

شـــــــــهرعـــــــــشق !

شـــــــــهرعـــــــــشق !

گـــروه انــدیــشه وپـــژوهـــش نـــوانـــدیــشی: _______________________________________________________________________________________ اینک سروده ای زیبای از شاعر گرانمایه میهن جناب سید محمد نادر خرم که با واژه هاو کلیمات عارفانه خو د از وضع موجود ناراض و در جستجوی حقیقیت راستین است خدمت شما سروران نواندیشی تربیون نواندیشان مسلمان افغانستان تقدیم می گردد . بیشتر بخوانید »

عبدالروف ابراهیمی رئیس پارلمان افغانستان و از فرماندهان سابق حزب اسلامی متهم به فساد مالی شد

عبدالروف ابراهیمی رئیس پارلمان افغانستان و از فرماندهان سابق حزب اسلامی متهم به فساد مالی شد

گـــروه اندیـــــشه وپـــژوهــــش نـــو انــدیشی : _________________________________________________________________________________________________________________________ عبدالروؤف ابراهیمی رئیس پارلمان افغانستان و برادرکوچک لطیف ابراهیمی والی تخار و از فرماندهان سابق جهادی حزب اسلامی افغانستان برهبریی گلبدین حکمتیار متهم به سؤاستفاده از موقیعت اداری و فساد مالی گردید به رویت شواهدی که به نواندیشی نیز رسیده است و شبکه تلویزیونی یک نیز که از کابل نشرات دارد بر این گزارش ها مهر تائید گذاشته است رؤف ابراهیمی رئیس پارلمان افغانستان طی یک سفری با همراهیی دوازده تن از اقارب و خویشاوندان بیش ازچهل هزار دالر را از بودجه‌ی دولت به مصرف رسانیده است.آگاها ن میگویند که مخالفت با فساد اداری و مالی رئیس مجلس افغانستان نه بخاطر از میان بردن فساد بلکه به دلیل عدم توجه به اعزام دیگر نمائنده گان پارلمان افغانستان است که آنرا حق خویش میدانند...................... بیشتر بخوانید »

روابط واشنگتن – کابل تیره شد

روابط واشنگتن – کابل تیره شد

گــــــــروه انــــدیــــشه وپــژوهــــش نـــوانــدیـــشی: ________________________________________________________________________________________ در حالی که روز جمعه خبر دعوت اوباما از رئیس‌جمهور افغانستان برای سفر به کشور منتشر شد روز گذشته خبر رسید که در جریان دستگیری یک تبعه روس به علت همدستی با طالبان، مقامات کاخ سفید مدعی هستند که باید این فرد روس‌تبار را برای محاکمه از افغانستان به آمریکا منتقل کنند، اما مسئولین افغان مخالف این کار هستند که این امر منجر به ایجاد تنش میان کابل و واشنگتن شده است. زندانی روس‌تبار « اریک حمید لالن» نام دارد و در دوران شوروی سابق سرباز ارتش سرخ بوده که با شکست آنها توسط مجاهدین افغان، وی به شوروی بازنگشته و در افغانستان مانده است................................ بیشتر بخوانید »

محمد مرسی رئیس جمهور منتخب مصر از زندان : هرگونه مذاکره با دولت کودتائی مردود است !

محمد مرسی رئیس جمهور منتخب مصر از زندان : هرگونه مذاکره با دولت کودتائی مردود است !

گـــــروه انـــدیـــشه وپــــژوهـــش نـــوانـــدیـــشی: _________________________________________________________________________________________ محمد مرسی رئیس جمهور مخلوع مصر در نامه جدید خود ضمن مخالفت با هرگونه مذاکره با دولت مصر، اعلام کرد..ما این کودتا را به رسمیت نمی شناسیم و با ادامه انقلاب خود درباره خونهای بر زمین ریخته مذاکره ای برگزار نمی کنیم. وی همچنین افزود: من قبل از آزادی برادران بازداشتی خود، زندان را ترک نخواهم کرد. بیشتر بخوانید »

رئیس احمدزی درمراسم حج عمره !

رئیس احمدزی درمراسم حج عمره !

گــــروه انــــدیــــشه وپـــــژوهــــش نـــوانـــدیـــشی: ___________________________________________________________________________________________ روزنامه شرق الاوسط چاپ عربستان به نقل از سید احمد عمرخیل سفیر افغانستان در عربستان گزارشی از سفر اشرف غنی احمد زی به عربستان را به نشر رسانده و از قول سفیر افغانستان گزارش داده است که سفراشرف غنی احمد زی رئیس جمهور افغانستان نخستین سفر رسمی وی به حیث رئیس جمهور افغانستان است که غرض ادای فریضه حج عمره به عربستان سفر کرده است ، شرق الاوسط می افزاید که اقای احمدزی حین انتخابات ریاست جمهوری افغانستان قول داده بودند که اگر درانتخابات ریاست جمهوری برنده اعلام گردد نخستین سفر رسمی اش به عربستان سعودی خواهد بود این دومین سفر آقای احمدزی در یکسال است که چند ماه قبل نیز و در استانه انتخابات ریاست جمهوری افغانستان با همراهی حنیف اتمر سابق کارمند بلند رتبه رژیم دکتر نجیب الله به عربستان سفر نموده بود و شائعاتی پخش گریدید که گویا چندین ملیون دالر پول نقد را با وساطت حنیف اتمر برای کارزار انتخاباتی حاصل نموده بود ................... بیشتر بخوانید »

بالا