گـزیده اخبــار

خانه » بین المللی (برگ 29)

بایگانی دسته بندی ها : بین المللی

اشتراک به خبردهی
ننگ:ایرانی ها دشمنان صلح اند!

ننگ:ایرانی ها دشمنان صلح اند!

گـــروه انــدیــشه وپــژوهـــش نــوانــدیــشی : _________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ هنوزرنگ اعلامیه ای گروه طالبان مبنی بر اینکه از پروژه های عام المنفعه نه تنها حمایت میکنند بلکه نگهداری و حفاظت از آن را وجیبه شرعی و دینی خود می دانند نه خشکیده بود که صدای محمد آصف ننگ سرپرست ولایت فراه همچون بمبی منفجرشد وی بصورت صریح جمهوری اسلامی ایران را با دشمنی به پیشرفت و ترقی متهم ساخت. ..آگاهان میگویند که ایران از یکسو بصورت مزورانه فریاد و شعار مبارزه با تروریزم بلند میکند و از سوی دیگر مانند دیگر همکاران شان از در افغانستان بهره میبرند . ....... بیشتر بخوانید »

وقتــــی دیـــــانـــت جـــــرم اســــــت    و حــقوق بشـــر کَـــروکــــور !

وقتــــی دیـــــانـــت جـــــرم اســــــت و حــقوق بشـــر کَـــروکــــور !

گــروه انــدیــشــه وپــژوهــش نــوانــدیــشی : _______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ این تصویر عمق دشمنی، کینه و بی رحمی دشمنان اسلام اعم از روس های جنایت کار، آخوندهای مشرک ایران، طرفداران اسد کمونیست و اسکتبار جهانی در راس امریکا را به نمایش می گذارد..اینجا شهر سوخته حلب مظلوم و مجروح است که با وحشیگری های جنایتکاران عصر با بم و راکت و سلاح کشتار جمعی، چنین سوخته و کوفته و ویران شده و هزاران تن مردمش شهید و بقیة السیف آن چنین آواره و بیچاره گردیده اند. بیشتر بخوانید »

هیـأت سـران احزاب پشتـونــهــا ی پـاکـسـتان به کـابـل مـی آیـند !

هیـأت سـران احزاب پشتـونــهــا ی پـاکـسـتان به کـابـل مـی آیـند !

گــروه انــدیــشه وپــژوهــش نــوانــدیــشی : _________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ مطبوعات پاکستان گزارش داده اند که قرار است هیأتی مشتمل برسراج الحق رهبر جماعت اسلامی پاکستان ، ملا فضل الرحمن رهبر جمیعت العلمای اسلام پاکستان ، اسفندیارولی رهبر حزب عوامی نشنل پارتی پاکستان – محمودخان اچکزی رهبر حزب پشتونخواه ملی و عوامی پاکستان – آفتاب احمد خان شیرپاؤ رهبر حزب ملی وطن به افغانستان سفر کنند و با سران حکومت وحدت ملی افغانستان ملاقات نمایند . باید گفت که ظاهرأ انگیزه اساسی اعزام این هیأت هنگامی بوجود آمد که آقای اشرف غنی کمک مبلغ پنجصد میلیون دالری که پاکستان در کنفرانس برو کسل وعده نموده بودند یکباردیگر برخ کمک به افغانستان بکشانند بیشتر بخوانید »

آدم هـای مـورچه یـی فـکر!

آدم هـای مـورچه یـی فـکر!

گــروه انــدیــشه وپـــژوهـــش نـــوانــدیـــشی : _______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ خواصی ها مانند مورچه ها چیزی بنام زمان را نمی شناسند. برای این ها زمان حال و آینده معنی ندارند، برا این های فقط زمان گذشته ارزش دارد ، البته برخلاف مورچه ها و دیگر حیوانات که همیشه در زمان حال بسر میبرند.برا خواصی و خواصی ها دموکراسی چیزیست نجس و کفری، دلیل اش هم اینکه اجداد شان دموکرات نبودند، اجداد شان تلویزیون تماشا نمیکرند و اخبار نمی خواندند .....به هر قیمتی شده میخواهند خلیفه و خلافت داشته باشند، مهم نیست که این خلیفه در بغداد است و یا در کویته. کافی است که ملا عمری یا ابوبکر بغدادی ای در جایی از سراخی سر خود را بیرون کند و خود را خلیفه بنامد بیشتر بخوانید »

نیازجامعه برای حاکمیت قانون !

نیازجامعه برای حاکمیت قانون !

گــروه انــدیــشه وپـــژوهــش نـــوانــدیــشی : ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ مدلل بر تجارب ادوارمختلف تاریخ حاکمیت ها ورژیم های صاحب اقتدارِ ویا بهتر بگوئیم قدرت های حاکم در محدودهٔ جغرافیای بنام افغانستان زمانیکه با درک و دید واقعیت های عینی جامعه برحقوق افراد آن باورمند شده اند ویا هم جبر تاریخ وتقاضای زمان برضرورت حق شناسی و تآدیهٔ حقوق جامعه ایشان را ناگزیرساخته است٬ آنگاه بر حقوق جامعهٔ تحت سلطهٔ خویش تن در داده و بر تآدیهٔ حقوق آنها اقدام لازم کرده وبرای تحقق اهداف و مفکورهٔ تآمین عدالت در راه تنظیم و ایجاد نظام حقوقی و مصادر کیفری اقدام عملی به خرج داده از ابتدائی ترین نظامنامه ها تا مراحل قوانین اساسی مساعی به خرج داده اند. بیشتر بخوانید »

خشونت با کلیــد صلح خونــــین !   سیاست چانه ازپائین و فشارازبالا !

خشونت با کلیــد صلح خونــــین ! سیاست چانه ازپائین و فشارازبالا !

گــروه انــدیشه وپـــــژوهــش نـــوانـــدیــشی : ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ آیا گاهی از خود پرسیده اید که چرا و چگونه افغانستان با سرازیر شدن صدها میلیارد دالر بنام بازسازی و اعمار مجدد هنوز هم از جمله فقیر ترین و در عین حال مفسد ترین کشورهای بشمار می آید ؟ به گمان من طرح نیازهای اصلی و ساختاری کشور افغانستان با این شیوه که بیشتر بطور انتزاعی مطرح میگردند نه تنها مشکلات ونیازمندی های مانرا حل نه میکنند همچون عذابی که بر قوم بنی اسرائیل از جانب خدا نازل شده بود ما را با اینکه سال ها راهی را بنام پیشرفت و ترقی می پیمائیم بر همان نقطه ای استاده ایم که ظاهرأ از آن نقطه حرکت مانرا آغازیده بوده ایم .!! بیشتر بخوانید »

تهـدیـد بـه مـرگ امیر قطـرتـوسط    یک نــمـائنـده پارلـمان مـصـر !

تهـدیـد بـه مـرگ امیر قطـرتـوسط یک نــمـائنـده پارلـمان مـصـر !

گــروه انــدیــشه وپــژوهــش نــوانــدیــشی : ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ مصطفی بکری ژورنالیست ، سخنور و نمائنده سابق پارلمان ملی مصرو از اعضای کنونی مجلس نواب دوره ۲۰۱۶ این کشور که هفته دو روز در شبکه تلویزیونی البلد برنامه معروف حقائق واسرار را اجرأ میکند وبه حسن عباسی جمهوری اسلامی ایران در مصر شهریت یافته است امیر قطر را به اتهام توطئه علیه کشورهای اسلامی متهم کرد .این درحالی است که رئیس جمهور کودتائی مصر عبدالفتاح السیسی دربدل مبلغ سیزده میلیارد و پنج صدهزار دالر از عربستان سعودی اخذ نمودند و برعلاوه کودتا بر محمد مرسی رئیس جمهور منتخب مصر دوجزیره ای که عربستان مدعی مالکیت آنها بوده است به عربستان سعودی واگذارمی کند . بیشتر بخوانید »

مدافــعان حــقوق بشرکجــا اند ؟

مدافــعان حــقوق بشرکجــا اند ؟

گـــروه انــدیــشه وپــژوهــش نــوانــدیــشی : _______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ سید اسحاق دلجو حسینی یکی از فرهنگیان و شخصیت های با نام افغان است که با استفاده از فرصت بدست آمده پرده از روی تمامی ریاکاران و دروغگویان برمیدارد ،آخیرأ نیز مسأله مهاجرت افغانها به خارج از افغانستان با این شخصیت بزرگوار جامعه روشنفکری افغانستان را مورد بحث قرار داده بود . هرچند وی بصورت بسیار روشن در بیان عملکردهای حاکمان تاریخ ایران بویژه نیروهای شریر وابسته با نظام ولایت فقیه که تقیه را به مثابه دروغ وحتی بهتان در راه دفاع از نظام امر شرعی می پندارند به مسأله بحران مهاجرت افغانها که آخیرآ به یک فاجعه انسانی و سونامی درد یک ملت مبدل شده است کنایتأ مطالبی را بیان داشت اما نواندیشی ضمن سپاس از محترم سید اسحاق دلجو حسینی پهلوی سنگین این قضیه مهم را با این تبصره و تقریظ تکمیل میکنیم که جمهوری اسلامی ولایت فقیه ایران بحیث کشور همسایه و مدعی اسلام و هوا دار حاکمیت اسلام بر تمامی جهان درپامال ساختن حقوق اولیه مهاجران افغان بیش از هرکشور دیگری پیش قدم است بیشتر بخوانید »

ازمکتب خیالی تا نمائنده خیالی!

ازمکتب خیالی تا نمائنده خیالی!

گــروه انــدیــشه وپـــژوهـــش نــوانــدیــشی : _______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ هیچ کسی نه میداند که چرا وچگونه یک شخص مجعول به عنوان یک پیک مورد اطمینان دفتر شورای امنیت ملی نزد فرمانده عمومی فرقه شاهین بلخ مراجعه میکند و وی نیز برسم همیشه گی از این نمائنده جعلی پذیرائی گرم میکند جنرال مهمند کتوازی، فرمانده قول اردوی ۲۰۹ شاهین می‌گوید شخصی به نام «سردار زمری داؤود» که خود را برای فرماندهی پولیس بغلان، نمایندۀ شورای امنیت ملی معرفی کرده‌ بود، ......... بیشتر بخوانید »

په ګرم سماوار کی دکرزی لالا او غنی کاکا د واکمنی تلل او ارزونه !

په ګرم سماوار کی دکرزی لالا او غنی کاکا د واکمنی تلل او ارزونه !

د نــوانــدیــشی د څیړنو او پلټنو میز : ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ همدا شیبه مې د ګرانو ملګرو سره د ملي وحدت د حکومت او د کرزي لالا د حکومت په لاسته راوړنو بحث روان دی. دوی راته د ملي وحدت د حکومت لمن نیولی او زما ټول تمرکز ورته د کرزي لالا د حکومت د لاسته راوړنو په اړه دی.زه وایم!!! دا نن چ تاسو له عصري علومو څخه ماسټرې او لیسانس ډیګری اخلی او ترلاسه کړی مو دي. ما سره په هره خبره کې دلیل وایاست، بیشتر بخوانید »

بالا