گـزیده اخبــار
خانه » اندیشه (برگ 40)

بایگانی دسته بندی ها : اندیشه

اشتراک به خبردهی
پارادولیا ومغالطهء آن بامعجزه !

پارادولیا ومغالطهء آن بامعجزه !

گــروه انــدیــشه و پــژوهـــش نــوانــدیــشی : ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ پارادولیا پدیده روانشناختی ایست که بر مبنای آن اشکالی را که می بینیم و یا صدا هایی را که میشنویم به باور ها و داشته های مغز خود گره میزنیم و در این اشکال همان چیزی را می بینیم که میخواهیم ببینیم. مثلا در سنگ ها یا ابر ها بعضاً چهره ویا تمام بدن یک حیوان یا انسان را میبنیم.اگر چه این پدیده روانشناختی بسیار پیش پا افتاده به نظر میرسد اما اگر عمیق شویم همین پدیده پیش پا افتاده پیدایش و ریشه ای بسیاری از خرافات را برای ما توضیح میدهد و ما را به حقایق باور نکردنی میرساند. بیشتر بخوانید »

مـــن ایـــن نقـــشی کـــه مـــی بنــدم بــــه قـدرت نیــــست پیـــونـــــدم !

مـــن ایـــن نقـــشی کـــه مـــی بنــدم بــــه قـدرت نیــــست پیـــونـــــدم !

گـــروه انــدیــشه وپــژوهــش نــوانــدیــشی : _____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ بیدل تلاش تلاش می کند تا واژه ها و ترکیبات را از هر نوع که باشد تابع خیال خود کند و سپس جوانب گوناگو آن را در نظر می گیرد تا آن جا که برای آفریدن مضمون به همه آنها متوصل می شود و کلام را براهی از معنی رسانی می برد که ذوق او می خواهد . پس مرغ خیال را به پرواز در می آورد و خواننده رااز خیالهای جاری به جای می برد که تعجب و حیرت را تجربه کند بیشتر بخوانید »

برده گی دموکراتیک درافغانستان!

برده گی دموکراتیک درافغانستان!

گــروه انـــدیــشه وپــژوهـــش نـــوانــدیــشی : _______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ علی الرغم سرازیر شدن صد ها میلیارد دالر بنام مبارزه با خشونت و تروریزم ، و نهادینه سازیی دموکراسی در افغانستان و شعار های بلند بالای که جانشینان راستین استعمار در افغانستان درکسوت حکومت وحدت ملی در این کشور سرمیدهند بیشتر زنان محکوم به زندان در مناطق دور دست افغانستان مدت حبس خود را به عنوان برده درخانه‌های بزرگان قومی، فرماندهان محلی وافسران پلیس سپری می‌کنند.آگاهان امور میگویند که وقتی مؤلفه های مانند دموکراسی وآزادی بیان به مثابه روش انتخاب و مشروعیت دولت ها در یک جغرافیای دیگری به عنوان نقشه راه کشورهای جهان سوم درنظر گرفته شود و به دلائل گوناگون ازکانال قدرت به آن جوامع انتقال داده شوند نتیجه ای جز این نخواهند داشت . بیشتر بخوانید »

ستونِ رنج !شعرازهارون یوسفی !

ستونِ رنج !شعرازهارون یوسفی !

میز فرهنگ و اندیشه نواندیشی : ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ شنیدم طالبان در این حکومت هم نفر دارد ! مصرعی از شعر نهایت زیبا و طنزگونه ای است که توسط یکی از فرهنگیان معروف کشور محترم هارون یوسفی سروده شده و با انتخاب محترم روح الله قاریزاده خدمت شما دوستان گرامی تقدیم میگردد ، ازپروردگاربزرگ برای جناب هارون جان یوسفی توفیقات مزید میطلبیم . بیشتر بخوانید »

قبض وبسط تئوریی کریم سروش!

قبض وبسط تئوریی کریم سروش!

گــروه انــدیــشه وپـــژوهـــش نـــوانــدیــشی : ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ عبدالکریم سروش همچون هر فرد صاحب فکر و نظری تحولات فکری گاه بنیادینی را پشت سر گذاشته است. توجه به سیر این تحولات می‌تواند در فهم بهتر نظرات کنونی او مفید باشد و از پاره‌ای سوء تفاهم‌ها جلوگیری کند.برای مثال، گروهی از مدافعان مدعیات سروش درباره “خوابهای محمّد” می‌کوشند بر مبنای نوشته‌های قدیم سروش و بدون توجه به تغییرات فکری اخیر او تفسیری از آرای وی به دست دهند که آشکارا با اصل مدعیات و پیش فرضهای متافیزیکی و علمی اخیر او در تعارض است بیشتر بخوانید »

ازرنـج نامـه هـا تا گـنجنـامـه!

ازرنـج نامـه هـا تا گـنجنـامـه!

گــروه انــدیـــشه وپـــــژوهـــش نــوانــدیــشی : ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ از همه دوستان و مبارزان راستین راه آزادی و عدالت می خواهم که این یادداشت را حتمأ از شروع تا به انجام بخوانند شاید جواب بسیاری از پرسشها و ابهاماتی را که پس ازامضای طوماری موسوم به موافقتنامه صلح دولت وحدت ملی افغانستان با گلبدین حکمتیار رهبرحزب اسلامی افغانستان نزد همه ء ما خطور کرده و گاهی در یادداشت های این قلم نیز به آن اشاراتی شده است دریابید . بیشتر بخوانید »

یک گام هم نرفته ام ازخویشتن هنوز!

یک گام هم نرفته ام ازخویشتن هنوز!

گــروه انــدیــشه وپــژوهـــش نوانـــدیـــشی : _______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ بیدل به زیبایی تمام من درونی را به کشمکش موج و دریا تشبیه کرده است . دریا همان سرشت بیکرانه و زاینده و ژرف من راستین است که افق های هستی را در می نوردد . پیشنهاد بیدل آنست که همزمان با سفر کردن از خود ، و دل کندن از من و زیر پا نهادن ساختارهای به ظاهر عقلانی تداوم آن سفر دیگر،« به من» آغاز شود سفری که با تآمل و درون کاوی به خویشتن ودر خویشتن همراه است .از این روست که او نیز مانند بایزید و خرقانی ، بدن من و جان من در هستی را تقدیس میکند و آن را همان حقیقتی می داند که کعبه نماد بیرونی آن است . بیشتر بخوانید »

قصاب خانه ی بشریت !

قصاب خانه ی بشریت !

گــروه انـــدیــشه وپــژوهــش نــوانــدیــشی : __________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ در زمان سلطان محمود می‌کشتند که شیعه است زمان شاه سلیمان می‌کشتند که سنی است زمان ناصرالدین شاه می‌کشتند که بابی است زمان محمد علی شاه می‌کشتند که مشروطه طلب است زمان رضا خان می‌کشتند که مخالف سلطنت مشروطه است زمان پسرش می‌کشتند که خراب‌کار است امروز توی دهن‌اش می‌زنند که منافق است و فردا وارونه بر خرش می‌نشانند و شمع‌آجین‌اش می‌کنند که لا مذهب است. بیشتر بخوانید »

پرسش های بیجواب وادعاهای بیدفاع

پرسش های بیجواب وادعاهای بیدفاع

گــروه انـــدیــشه وپــژوهـــش نــوانــدیــشی: ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ درین اواخرمستندات و مطالبی از رسانه های دیداری و نوشتاری میهن مبنی بردستبرد قانون اساسی افغانستان به نشرمی رسد که اکثریت شنوندگان وبینندگان علاقه مند ازان آگهی داشته وسخت مایهٔ تشویش و پریشانی شده است٬ مدعیان این امرسترک ادعای جعل درقانون اساسی را مستند برمصوبات لویه جرگهٔ قانون اساسی دانسته واضافات قریب برپنجاه مورد مهم راکه اکثریت آن اثر گذار در ماهیت قانون مذکور است بیشتر بخوانید »

آزادی آوازچاقـوهـــــــا شد،        وجـانــــمـــــاز  تـبـرهـــــا!*

آزادی آوازچاقـوهـــــــا شد، وجـانــــمـــــاز تـبـرهـــــا!*

گــروه انــدیــشه وپــژوهــش نـــوانــدیــشی : ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ انسان در زندگی همواره خودرا می پوشاند ، همچنان درزیر نمودی که به چشم دیگران می آید پنهان است ، تنها دوجاست که غالبأ نقابی را که در سراسر عمر بر چهره دارد ، پس می زند :سلول زندان و بسترمرگ . دراین دومکان است که فرصت عزیزی بدست می آید تا چهره حقیقی هرکسی را خوب بنمایند ، بویژه مرگ ! آدمی بوی مرگ را که می شنود صمیمی می شود و صلحدوست ! وحشت مرگ اورا چنان سراسیمه میسازد که مجال هیچگونه تظاهر نه می ماند و به قولی حادثه چنان بزرگ است که بزرگان همه کوچک وصغیرمیشوند درگرماگرم چنین دروغ سازیها وشائعه پراگنی ها ی "سیأ "سی این روزگارکه رسوبات طبیعی نظام حاکم سرمایه با قرئت مافیائی به شمارمی آیند ناگهان ازدودکشهای ارگ کابل دودغلیظ وسیاهی توام با نعره های آشنا ی الله اکبر بلند شد که همه شهروندان را به تعجب واداشتند ، آنروزهمه ازامیرتا فقیرآورده شده بودند تا به خطبه خونین مرشد وامامی که هیچکس نه میدانیست درکدامین محراب وازکدامین مغاره خطبه ای بنام صلح!! را ارشاد میفرمایند گوش فرادهند و لزومأ با وی بیعت غائیبانه ببندند . بیشتر بخوانید »

بالا