گـزیده اخبــار
خانه » اندیشه (برگ 39)

بایگانی دسته بندی ها : اندیشه

اشتراک به خبردهی
فرهنگ گفت و شنود ایجاد کنیم!

فرهنگ گفت و شنود ایجاد کنیم!

گــروه انــدیــشه وپــژوهــش نــوانــدیــشی : _____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ در کشور ما از گذشته های دور بدینسو فرهنگ گفتگو و تسامح در گفتگو، خیلی نازل است. ما از اول بیشتر گوینده بودیم و کمتر گفتگوگر.صریح می گفتیم، از صریح شنیدن اما خبری نبود. گفتگو طوری کهاز لفظش پیداست، یک امر دوطرفه است. ریشه عمده اختلافات، سوتفاهم ها، بدفهمی و برداشت های بد است. یکی از راه های برطرف کردن بدفهمی ها و سو تفاهم ها این است که افراد بنشینند و با گفتگو، حالا چه در سطح پایین و ساده و چه در سطوح بالایی و علمی، اختلافات خود را حل و فصل کنند بیشتر بخوانید »

د ابابیل مرغانو دژوند څرنګوالی !

د ابابیل مرغانو دژوند څرنګوالی !

دنــوانــــدیــشی دڅیړنو او پلټنو میز : ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ د الوتونکو مرغانو د څیړنې مرکز پوهانو کشف کړي ده چې ابابیل یا (کامن سوئفټ) مرغان تر لسو میاشتو پورې په پرلپسې توګه الوت کوي. په دغه سفر کې هغوی د یوې شیبې لپاره هم ځمکې ته نه راکوزیږي او د الوت پر مهال خوراک هم برابروي.د دوی په پرلپسې توګه سفر ته په کتو ویلی شو چې ایلپاین او عام ابابیل دواړه ډوله پخپل شل کلن ژوند کې میاشتې ته د ۷ ځله تلو راتلو په اندازه الوت او سفر کوي.دا هم د یادونې وړ ده چې څو پیړۍ وړاندې خدای(ج) د همدغه ابابیل یا سوئفټ مرغانو په وسیله د ابرها لښکر له منځه وړی و. بیشتر بخوانید »

یک استخاره مجهول سیأ سی؟

یک استخاره مجهول سیأ سی؟

گــروه انــدیــشه وپـــژوهش نو انـــدیـتشی : _________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ شاید از یگانه بدبختی های مردم افغانستان این است که درقرن بیست ویکم از سوی مرشدان استخاره ای رهبری میشوند . در راستای تقویت چنین معادله بوده که شـورای عالـی موسوم به احـزاب جهادی و ملـی به رهبـریی حضرت صبغت االله مجددی مشهوربه مرشد استخاره و شـورای حراسـت و ثبات به رهبریی اسـتاد عبدالرب رسول سـیاف یکی از رهبران مجاهدین سابق ، رئیس حزب دعوت اسلامی و مالک چندین شهرک رهائیشی و صد ها دربند حویلی و پوهنتون دعوت شبکه رادیو تلویزیونی ۲۴ ساعته دعوت ، در نشـتهای جداگانـه اعلام کردند کـه اختلاف مسـولان در دولـت وحدت ملـی را پایان مـی دهند. بیشتر بخوانید »

هلته چی نه تصنع وی،اونه تملق!

هلته چی نه تصنع وی،اونه تملق!

دنــوانــدیــشی دڅیړنو او ادب میز : ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ هلته د هوغه لوړ غره په لمن کښې، چې سپین سر یې د اسمان نیلي سقف ته ورته کړی او د واورو کږې وږې لیارې یې د ګڼو او لوړو ونو په منځ کښې تر نیمايي راکښته شوې او سپین زنځیري لښتي یې تشکیل کړي دي.دغه اوبه چې د هغې پلنې او هوارې تپې په سر راتېرې شوې دي، د دوه شرقي او غربي غرونو تر منځ تر ډیره امتداده احاطه شوېده، او د هغې په هره خوا یې نرۍ نرۍ شرشرې جوړې کړې دي...ما ته د خپل مریض، بربنډ، وږي او ناپوه قام د مات زړه په کنډواله کښې ځای راکړه ـ چې دلته د ((خدمت)) او د سوز و ګداز په واسطه ستا د کرشمو ننداره وکړم بیشتر بخوانید »

ایـن قـصـــه ســـردرازدارد !

ایـن قـصـــه ســـردرازدارد !

گــروه انــدیــشه وپــژوهــش نـــوانــدیــشی : _________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ من دراین یادداشت خود این بار به مسأله اساسی وسرنوشت سازی خواهم پرداخت که چگونه بخشی از کشورهای خورد وبزرگ منطقه و جهان بنام مبارزه علیه تروریزم وبنیادگرائی ارزشهای ملی و تاریخی سرزمین باستانی مانرانشانه گرفته اند ؟ چگونه وچرا همه شهروندان این سرزمین را از پایگاه ذاتی و فرهنگی شان بیرون ساخته وآنها را به صورت برده های نیازمند و ذلیل و ذبون درآورده اند . شعاری که از سوی اکثریتی از ما به عنوان روشنفکران و چیزفهمان این جامعه درطی پانزده سال آخیر به عنوان آخرین تجربه انتقال از یک جامعه سنتی به فازمدرن ومترقی آن سردادیم ، بیشتر بخوانید »

عافیت سوزبود سایه اندیشه ما!

عافیت سوزبود سایه اندیشه ما!

گــروه انــدیــشه وپــژوهــش نــوانــدیــشه : _______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ تفکرو مراقبه که بنام "دیانا " یاد می شود ، معنی اش در عرفان و فلسفههندی "اندیشیدن " به تفکرژرف فرورفتن وبه " مشاهده و مراقبهء احوال درون پرداختن " است . و درتصوف اسلام نیز به عین معنی بکاربرده می شود .معنی مراقبه درفرهنگ فارسی معین چنین آمده است بیشتر بخوانید »

آینده دموکراسی در اسلام !

آینده دموکراسی در اسلام !

گــروه انــدیــشه وپــژوهــش نــوانــدیــشی : ___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ شما،آقای روحانی، با همدستی رژیم فاجعه‌آمیزی که نماینده آن هستید، در طول سی و اندی سال گذشته با استفاده از تصفیه‌های دانشگاهی، انقلاب‌های فرهنگی زننده و ناخوشایند، کشتار زندانیان سیاسی، و وادار کردن نخبگان و روشنفکران سرزمین من به بازنشستگی پیش از موعد، تبعید، و سکوت کشور را اداره کرده‌اید.شما و امثال شما ریشه علوم انسانی و اجتماعی را در ایران خشکانده‌اید. چطور به خودتان اجازه می‌دهید انگشت اتهام به سمت کشوری دراز کنید که باوجود نقایص و فساد دیرپا، هنوز به من این امکان را می‌دهد که تفکر انتقادی داشته باشم، و آزادانه عقایدم را حتی علیه نخبگان رهبری آن ابراز کنم؟ بیشتر بخوانید »

دکتورین اقتصادی یک مبلغ سلفی!

دکتورین اقتصادی یک مبلغ سلفی!

مـــیزاندیــشه وپــژوهــش نــوانــدیــشی : _______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ یک مبلغ سلفی مصری در برنامه زنده تلویزیونی، از منتقدان اوضاع اقتصادی این کشور ابراز انزجار کرد و مدعی شد که منتقدان از شرع الهی غافل شده‌اند و نوسان قیمت‌ها در دست خداوند متعال است ..این مبلغ وهابی برای حل مشکلات اقتصادی در عصر حاضر نسخه بازگشت به صدر اسلام را درحالی سفارش میکند که به جزخرافات و دگم اندیشی هیچگونه آثاری از روشنی را دربرنداشته است بیشتر بخوانید »

روشــــنـــفکـــــر و ظـــیفـــــه گـــرأ  و ســـیـــاســـتمـــدارغــــایــــتــــگـــر!

روشــــنـــفکـــــر و ظـــیفـــــه گـــرأ و ســـیـــاســـتمـــدارغــــایــــتــــگـــر!

گــروه انــدیـــشه وپـــژوهـــش نـــوانــدیــشی : ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ من به تفکیک میان روشنفکر و سیاستمدار قایل ام. مبنای اخلاقی روشنفکران وظیفه‌‌گرایی است، اما مبنای اخلاقی سیاستمداران نتیجه‌گرایی یا غایت‌گرایی است. یک روشنفکر به اصول و مبانی اخلاقی خود پایبند است، اما یک سیاستمدار به فرجام و نتیجه منطقی و عملی کارش تعهد دارد. بیشتر بخوانید »

دو رویکرد متفاوت درمورد دین !

دو رویکرد متفاوت درمورد دین !

گـــروه انــدیــشه وپـــژوهـــش نـــوانــدیشی : _________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ مارکس و نیچه دو متفکر آلمانی میباشند، هردو خداناباور و ضد دین بودند، اما با دو رویکر کاملاً متفاوت و متضاد در مورد دین.مارکس دین را افیون توده ها میخواند ...نیچه اما برخلاف مارکس متعقد بود که دین ایدیولوژی طبقه محکوم ویا زیرستان، یا برده هاست که به علت عدم توانایی و ضعفی که داشتند واژه های چون عدالت و برابری را ساختند تا ناتوانی خود را به این وسیله توجیه کنند،..عقیده کدام یک از این دو متفکر بیشتر به واقعیت نزدیک است.از مارکس،یا از نیچه، یا شاید از هیچ کدام؟ بیشتر بخوانید »

بالا