گـزیده اخبــار
خانه » اجتماعی » ازتعویذات وفکاهیات اشرف غنی!
ازتعویذات وفکاهیات اشرف غنی!

ازتعویذات وفکاهیات اشرف غنی!

Forotan 18

پیوسته به گذشته  فصل دوم قسمت دوازدهم :

بخش اول :

البته خواننده گان عزیز التفات دارند که فعلأ برای من امکان پرداختن به تمام جوانب غوغا سالاری و شعار پروریی  جناب رئیس محمد اشرف خان غنی وجود ندارند امانه میتوان از دیدن و مشاهده ای بعضی تعویذات و نسخه های سلطانی که  ازجنس غوغا سالاری بوده باشند چشم پوشید و از آن اغماض کرد که  جناب محمد اشرف خان غنی دامت برکاته رئیس حکومت وحدت ملی افغانستان روایت فرموده باشند . اما نباید فراموش کرد که شعار های موسمی و زود گذر نیز در باب آدم ها ی گرسنه حتی در همین  اروپا و ایضأ  امریکا تا حدودی کهنه گردیده و جنبه نمائیشی پیدا نموده است . اما همین امتعه کهنه و زنگ زده که در انطباق با میتود ” نقل مطابق اصل “ در کشور ما افغانستان به شاخی باد میشوند ناگزیریم بر آن مکثی بنمائیم . راویان ثقه که همیشه روایات صحیح را  روایت می کنند می فرمایند

اشرف غنی در پکتیا در حال معائینه افسران

وقتی دریک صبح گرم گوشی  تلفن بانو بی بی گل به صدا درآمد شنید که صدای دکتر صاحب است و خواستار اماده ساختن چند صوب لباس اش شده است که معمولأ در مسافرتهای ولایتی با خود حمل میکند  بی بی گل جان بانوی اول نیز بلا درنگ چند بوقچه جامه ای از قبل آماد شده را در یک بکس بزرگ جابجاساخت و در گوشه ای ازدیوار خانقاه ارگ ماند و دیری نگذشت که شخص حضور محمد اشرف خان غنی  وارد خانقاه شد و با سرعت وارد یکی از حمام های ارگ گردید و نکته ایی را که اول صبح به عزم ملاقات با یکی از مأموران دفتر یونما نمائنده گی سازمان ملل به گردن بسته بود بیرون آورد و لباس سفید رنگ مرتاضان و تعویذ نویسان  را بر تن نمود  . نباید فراموش کرد که جناب تعویذ نویس خانقاه ارگ تا رسیدن به قول اردوی ۲۰۳ تندر ولایت پکتیا فقط سخنانی را که باید شعار گونه ارائیه میکرد باخود زمزمه مینمود .

تا مبادا یکباردیگرکه حضرت امام حسین ع سلام را که نواسه پیامبرگرامی اسلام در تاریخ صدر اسلام ثبت گردیده است و آنرا ازروی  متن نوشته شده  نواسه خدا خوانده بود رسوای خاص وعام شود . ! ابتدأ و پس از معاینه قطعه گارد قول اردوی تندر که خود را سرقوماندان اعلی اردوی ملی خواند اینگونه سخنانش را آغازید .

چنانچه می شنوید و می بینید  حضرت محمد اشرف خان غنی بدون استثنأ از تمامی اعضای خانواده های سربازان  اظهار سپاسگذاری نمود و با دل پر مانند همیشه شعار داد که من از تک ، تکی شما ……سپاسگذارم که از برکت شما مردم افغانستان روزهای عید را با آرامی سپری نمودند .

صلح با دشمنان وطن

        صلح خونین و پیشنهادیی رئیس غنی !

مسخره ترین حرفی که در سخنان جناب رئیس صاحب غنی نهفته بود تعریف جناب شان از صلح که یک واژه آشتی با دشمنان است بوده که  وی ضمن بیان تغییر مؤقیعتی که وی آنرا وضعیت استراتیژیک افغانستان خواند به لحن بسیار قهرآمیز مخالفان اش را مورد خطاب قرار داد و گفت : من به  دشمنان افغانستان پیغام دارم که شما نه میتوانید با جنگ موفق شوید لهذا باید به صلح روبیاورید .!! اما هیچکسی نه دانیست که مفهوم صلح نزد حضرت رئیس اشرف خان چه بوده است ؟ از سوی دیگر وقتی محمد اشرف غنی از مؤقیعت استراتیژیک افغانستان سخن می گفت بدون شک که وی بر مبنای اعلام استراتیژیی جدید دونالد ترومپ حساب باز کرده که فشار بر پاکستان از مفردات برجسته آن استراتیژی به حساب می آیند .زیرا درهمین محفل فرمائیشی  نیز یاد آور گردید که زمانی افغانستان طالب صلح از پاکستان بود و اکنون پاکستان اعلام میدارد که می خواهند همراه با افغانستان به صلح برسند . اما رئیس صاحب نه میداند و آگاه نیست ویاهم مصلحت سیاسی نه میگذارد تا بداند که چرا اکنون پاکستان طالب به اصطلاح صلح با افغانستان بوده است ؟

اشرف غنی درپکتیا

 واقیعت این است که پس از فروکش کردن و ختم غائله نوازشریف وپایان دادن به  اختلافات بنیادی با حکومت مسلم لیگ برهبریی محمد نوازشریف ارتش پاکستان با دست پر و اطمینان کامل برای مشارکت دادن مهره های خویش در قدرت پوشالی و مافیائی صدای صلح بلند نموده است نه استراتیژیی جدید دونالد ترومپ که برویت آن آقای غنی و دیگر اذناب مافیای حاکم بر آن حساب کاذب بازکرده اند .! از جانب دیگر چگونه است که مشارکت درقدرت مافیایی را جناب اشرف خان غنی صلح می نامند .؟ در حالیکه نه میتوان تأسیس شرکت های مافیایی را صلح نامید که مشارکت افراد وابسته با گروه طالبان در نظام مافیائی کنونی نیز از آن مستثنأ نیست .

 بقای افغانستان یا آغاز انهدام یک ملت !

شاید اگر حضرت رئیس غنی چند لحظه ای تفکر و اندیشه اش را در یک فضای آرام و مسکوت قرار دهد و درست باندیشد آنچه راکه جناب ایشان به عنون تضمین بقای افغانستان ارشاد می فرمایند بدون شک هفده سال گذشته بویژه دو نیم سالی را که سرنوشت افغانستان تاریخی بنام  زعامت حکومت وحدت ملی تمثیل و عملی میگردد اوج انهدام یک تمدن بداند . زیرا هیچکسی نه میداند که جناب محمد اشرف غنی برای بقای افغانستان چه معیاری را بکار میگیرد ؟ زیرا درهمین جلسه خود اعتراف میکند که تمامی بودجه انکشافی را به گدائی حاصل میدارد 

اکنون سوال اینجاست که وقتی خود اعتراف می فرمایند که تمامی بودجه انکشافی از جهان به گدائی می آید چگونه باید بقای چنین کشور را تضمین شده دانیست ؟

Edama Darad

 

جوابی بنویسید

ایمیل شما نشر نخواهد شدخانه های ضروری نشانه گذاری شده است. *

*

بالا