گـزیده اخبــار
خانه » اجتماعی » اعــطـــایــت در لـــقـــایـــت !
اعــطـــایــت در لـــقـــایـــت !

اعــطـــایــت در لـــقـــایـــت !

Nauandeshi Poleticle Unit 28

آقای محمد همایون عینی قوماندان ۱۱۹ و رئیس پولیس مردمی وزارت امور داخله  ازجمله رجال غنیمت درگندی بنام حکومت وحدت ملی افغانستان بود که از جوهر عصیان و نه گفتن در برابر استبداد مافیائی با شدت نگهبانی میکرد وی که از بازمانده گان قافله نورو آزادی برهبریی قهرمان ملی احمدشاه مسعود در حکومت وحدت ملی بشمارمی آید

که سرانجام نتوانیست با همه حوصله مندی و صبری که دارد در میان گرگان گرسنه  با آلودگی  زندگی را سپری  کند   بالاخره با نوشتن چند سطری بنام استعفا نامه اش  عنوانی وزیر امورداخله رژیم حاکم  “اعطایت در لقائت ” گفت : آقای محمد همایون عینی ایام جوانی اش را در زندان پلچرخی سپری کرد و در زندان نیز از شکنجه ها و درد ها درس آزادگی را آموخت و روی همین درس ها بود که دردل قهرمان ملی نشست و از جمله یاران شبانه روزی وی گردید .

گزارش طلوع نیوز که بر بنیاد قول معروف مأمورا ند و معذور! به دور از واقیعت تهیه شده است با شتاب بینظیری از قول مسؤلان وزارت داخله تهیه نموده وبه نشر رسانده است :

با صراحت میتوان گفت که علی الرغم خواست و تقاضای تعداد زیادی از یاران  و نزدیکانش که نباید با این رژیم مافیائی وظیفه انجام می داد ، برای  دفاع از وطن درمسؤلیت های خطیر میهن باقی ماند و به کاراش ادامه داد ، نواندیشی به مثابه تربیون آزاده گان و نواندیشان میهن  برای وی از پروردگار بزرگ استقامت  بلندی آرزو میکند

جوابی بنویسید

ایمیل شما نشر نخواهد شدخانه های ضروری نشانه گذاری شده است. *

*

بالا