گـزیده اخبــار
خانه » اجتماعی » عـــجلـــهء اســـتراتیژیک امـــــریکا ومــشروعیـــت رئیـــس ترومــــپ !
عـــجلـــهء اســـتراتیژیک امـــــریکا    ومــشروعیـــت رئیـــس ترومــــپ !

عـــجلـــهء اســـتراتیژیک امـــــریکا ومــشروعیـــت رئیـــس ترومــــپ !

Forotan 04

پیوسته به گذشته فصل دوم بخش دهم :

میگویند شخصی نزد دکتر روانشناس رفت و گفت : آقای دکتر به دادم برس که هیچ چیزی به یادم نه می آیند و  نه می دانم که من کی هستم ؟ و نه میدانم که دیروز چه خوردم ؟ دکتر پرسید که از چه زمانی این موضوع اتفاق افتاده است ؟ آن شخص بهت زده به دا کترنگاه میکرد وپرسید ، که آقای داکترکدام موضوع ؟

دونالد ترومپ با وزیر خارجه امریکا

بدون شک که وضع کشورما افغانستان نیز مانند این بیماری است که نه میداند از چه زمانی مصاب به بیماریی یاد فراموشی شده و هیچکسی حتی خود را نه میشناسد .ازآنجائیکه بــخش قبلی یادداشت ام را با درج عــنوانی« واکنش پاکستان دربــــرابــــرا ستراتیژیی جدید امریکا !» خاتمه بخشیده بودم ناگزیر شدم اکنون که سومین و آخرین روزآن ایام مقدس است یادداشتم را از همان جائی  آغازکنم که یادداشتم را بر آن به پایان  رسانده بودم .

خاقان عباسی در جلسه امنیت ملی پاکستان

چنانچه عزیزان خواننده می دانند و قبلأ نیز بدان توجه عزیزان را معطوف داشته بودم یعنی اینکه صدراعظم پاکستان پیوست با اعلام استراتیژیی جدید دونالد ترومپ رئیس جمهور امریکا بلا درنگ اجلاس شورای امنیت ملی آنکشور را فرا خواند و درباره حول وحوش استراتیژیی تازه دونالد ترومپ رئیس جمهور امریکا با تفصیل صحبت نمودند اما قبل از آن سخنگوی وزارت خارجه چین این استراتیژیی را غیر عملی خواند و پشتیبانی خویش را از حکومت پاکستان اعلام نمودند .

اما چنانچه قبلأ به عرض رسانده بودیم و به این حقیقت اظهرمن الشمس نیزاشاره نموده بودم که هرچند این استراتیژی پس ازآن به اطلاع خاص وعام رسید که منجمان و کاهنان قصر سفید توانیستند سرتنبه گی ونگاه متحجرانه منافع تجاریی به مصلحت ملی امریکا که از سویی  دونالد ترومپ بحیث یک غریزه گاه گاهی به نمائیش گذاشته میشد ،  مهار سازند ،

trump

چنانچه  شخص دونالد ترومپ مستأجر تازه کار کاخ سفید نیزحین اعلام رؤس استراتیژیی امریکا برای افغانستان و جنوب آسیا براین نافهمی انگشت گذاشت که میان بازی درقصر سفید و کمپائین انتخاباتی تفاؤت فروانی است ، دونالد ترومپ اعتراف کرد که وی درگرماگرم کمپائن انتخاباتی براین باوربود که به جنگ افغانستان خاتمه می دهد و تمامی سربازان ارتش امریکا را از افغانستان بیرون میکشد.

donald Tromp and afghan polacy

 اما وقتی به پیروزی رسید و در کاخ سفید قدم گذاشت و نقشه راه استراتیژیک کشور پهناور امریکا را بحیث مردی که بنام خدمت به منافع ملی امریکا سوگند یاد کرده است ملاحظه نمود ،  نظرش تغییر کرد و دید که مصلحت ملی امریکا درباقی ماندن سربازان امریکا در افغانستان است .!! نباید فراموش کرد که شعار ختم طولانی ترین جنگ امریکا درچند دهه آخیریکی  از دل انگیز ترین شعارهای بود که رأی  طبقات متوسط پنجاه ودو ایالت امریکا را جذب کرده  بود و تمامی آن آرا ی که در صندوق های رأی آقای دونالد ترومپ ریخته شد برعلاوه سائرعوامل وابسته به همین  انگیزه یعنی پایان دادن یکی از طولانی ترین جنگهای امریکا در جهان به شمار می آمد اکنون باید تمامی دموکراسی خواهان حاکمیت کنونی در قصر سفید را با معیار های حقوقی مورد ارزیابی قرار دهند .

پاکستان اعتماد می خواهد

پاکستان نیازمند اعتماداست  نه از پول !

این یکی از صریح ترین سخنان جنرال قمر جاوید باجوه رئیس ستاد ارتش پاکستان بوده که با اعلام پالیسی جدید امریکا در باره افغانستان وپاکستان درمحضر سفیر ایلات متحده امریکا بیان داشت .

هیچ کسی نه میداند که چرا جنرال قمر جاوید باجوه رئیس ستاد ارتش پاکستان دربرابر داوید هیل سفیر ایالات متحده امریکا در اسلام آباد جمله معناداری یعنی پاکستان نیازمـــند اعتماداست  نه از پـــــول ! را برزبان آورد ؟ اما این را همه تحلیل گران امور منطقه میدانند که ارتش پاکستان سالانه بیش از یک میلیارد دالرپول نقد  بنام مبارزه با تروریزم از ایالات متحده دریافت می دارند . از جانب دیگرمطالعه وضعیت جیوگرافیک پاکستان در امتداد تمامی  تاریخ آنکشور بویژه در دوران جهاد مقدس مردم افغانستان علیه ارتش سرخ اتحاد شوروی که آن دوران را جنگ سرد نیز می نامند

Bajwa and usa Ambassadoor

 به اکثریتی از کارشناسان منطقه این جرئت را می دهند تا بگویند که دوران جنگ سرد که جهاد مقدس مردم افغانستان نیز در آن بؤقوع پیوست یکی از  بهترین شانس های طلائی پیشرفت و ترقی برای کشور تازه تأسیس شده ای بنام پاکستان بشمار می آیند زیرا این کشوردرست زمانی از سوی استعمار انگلیس پایه گذاری شد که استعمار  انگلیس و عموم جهان غرب برای غارت کشورهای عربی درخاورمیانه را  اسرائیل بحیث ژندارم منطقه تأسیس نموده بود .

Edama Darad

جوابی بنویسید

ایمیل شما نشر نخواهد شدخانه های ضروری نشانه گذاری شده است. *

*

بالا