گـزیده اخبــار
خانه » اجتماعی » گــاز هــــــای گــلــخــــانه یــی و تــــأثـــیــــــرات آن بـالای کــرۀ زمـــــیــن
گــاز هــــــای گــلــخــــانه یــی و تــــأثـــیــــــرات آن بـالای کــرۀ زمـــــیــن

گــاز هــــــای گــلــخــــانه یــی و تــــأثـــیــــــرات آن بـالای کــرۀ زمـــــیــن

aesha hakemi Masheed 27

گازهای گلخانه یی (GHGs)  عبارت از اجزای گازی از جو زمین  هستند که به “اثر گلخانه‌ یی” کمک می‌کنند؛اما گمانه زنی هایی وجود دارند که  که آب و هوای زمینی چگونه نسبت به این گازها واکنش نشان می‌دهند که در نتیجه درجۀ جرارت نقاط مختلف جهان افزایش می‌یابد.  برخی گازهای گلخانه ‌یی بصورت طبیعی در جو زمین وجود دارند و اما برخی دیگر در اثر فعالیتهای بشری به وجود می‌آیند. گازهای طبیغی گلخانه یی عبارت اند از کاربن دای اکساید(CO2)، گاز میتان (CH4)، بخار آب، و نایترس اکساید (N2O) که فعالیتهای مختلف بشری، بر سطوح بسیاری از گازهای موجود طبیعی در جو زمین برحجم آنها می‌افزاید.کاربن دای اکساید که از اجزای اساسی گاز های گلخانه یی به شمار می رود، بصورت دایمی با اتوموسفیر زمین، بحرها و خشکه در حال تعامل است که بوسیلۀ موجودات مایکروسکوپی، نباتات، و حیوانات تولید و جذب میشود.

 ch2o Gases 17

تولید و جذب گاز کاربن دای اکساید به صورت طبعیی صورت میگیرد و تعادل خود را در اتموسفیر زمین نگهمیدارد؛ اما انقلاب صنعتی که در سال 1750 میلادی در انگلستان شروع شده و در چند دهۀ اخیر به شتاب بیشتر پیدا کرده است، این تعادل را بر هم زده و سبب شده گاز کاربن دای اکساید همراه با چند گاز دیگر در اتموسفیر زمین تراکم بیشتر نماید. در نتیجه سبب بلند رفتن درجۀ حرارت زمین گردد و حرارت طبیعی آن  را برهم بزند. بزرگترین منبع انتشار کاربن دای اکساید، سوختاندن تیل های فوسیلی مانند ( ذغال، گاز طبعیی، پطرول و دیزل…و غیره) در دستگاه های تولید برق و سیستم های ترانسپورتی و صنعتی است که شیوههای  استفاده از زمین هم در افزایش این گازات تأثیر وارد میکند.نباتات که بصورت طبیعی  یکی از عمده ترین جذب کننده های این گاز ها هستند،  رول بسیار مهم را در پاکسازی و جذب کاربن دای اکساید دارند. از بین بردن جنگلات به منظور بزرگ سازی شهر ها و استفادۀ چوب درختان برای ساختن خانه ها و دیگر موارد سبب شده تا جنگل ها از بین بروند و این گاز ها بجای جذب  در جنگلات،  در اتموسفیر زمین باقی بمانند.تولید مواد منرالی مانند تولید سمنت، تولید فلزات مانند فولاد، و تولید دیگر مواد کیمیایی هم رول بس عمده  را در انتشار گازات گلخانه یی دارند. گاز های گلخانه یی که به شکل طبیعی در اتموسفیر زمین وجود ندارند و به شکل مصنوعی توسط انسان ها تولید میشوند عبارتند از : کلورو فلورو کاربن (CFCs)، هایدرو فلورو کاربن (HFCs) ، پٌرفلورو کاربن (PFCs), و سلفر هیگزا فلوراید(SF6). بسیاری از گازات عمدۀ گلخانه یی بین ده تا صد سال در اتموسفیر زمین باقی میمانند که تأثیرات تغییرات اقلیمی آن نه تنها توسط باشندگان فعلی زمین؛ بلکه برای نسل های آینده هم محسوس خواهد بود.

selforic acid 17

تراکم این گاز ها در طبقات پایینی اتموسفیر زمین با هوا مخلوط شده و تأثیرات آن در تمام کرۀ زمین مشهود میگردد. تغییر درجه حرارت زمین باعث میشود تا بسیاری از نباتات و حیوانات یا از بین بروند یا با تغییر شکل، به گونه یی با حرارت بلند تر توافق نمایند. خشک سالی ها، توفان ها و سیلاب های نا بهنگام همه از تأثیرات تغییر درجۀ حرارت زمین بوجود می آیند. این گازات از آن رو گازات گلخانه ئی نامیده شده اند که اجازه میدهند تا اشعهء آفتاب بدون ممانعتی به سطح زمین برسد. زمانی که انرجی نوری و اشعۀ دارای موج کوتاه ( اشعهء قابل دید و اشعۀ ماورای بنفش) سطح زمین را گرم میسازد، اشعۀ که ا مواج طویل دارند (اشعهء ماورای سرخ) دوباره در اتموسفیر زمین بازگشت می نمایند.  یک قسمت این اشعه بصبورت طبیعی توسط گاز های گلخانه یی جذب می شود،  تا حرارت سطح زمین را در تعادل نگهداشته و قابلیت زندگی کردن را در زمین مهیا سازد.  یک قسمت دیگر آن باید از اتموسفیر زمین گذشته و در فضای خارج رها گردند؛ اما در صورتی که تراکم گاز های گلخانه یی در اتموسفیر پایینی زمین از حد معمول بیشتر شود، مقدار بیشتر این اشعه منعکس شده را جذب نموده و اجازۀ فرار در فضای خارج از اتموسفیر زمین را برایشان نمی دهند. در این حال است که حرارت سطح زمین به شکل غیر طبیعی بلند تر میرود و مانند شیشه های که روی گلخانه را پوشانده تا نباتات را از سردی هوا در امان نگه دارند. این گازات نیز به شکل یک شیشۀ نامریی انرژی حرارتی را که باید در ماورای اتموسفیر زمین فرار کند،

atomosfear 17

 در اتموسفیر پایین زمین جذب می شوند و اقلیم زمین را از حالت طبیعی اش خارج ساخته و گرمتر میسازد. به صورت مجموعی، در تمام دنیا انتشار گاز های گلخانه یی ناشی از فعالیت های صنعتی و غیره تولیدات صنعتی ست که از سال 1990 تا سال 2010 در حدود 35 فیصد افزایش یافته است . تنها انتشار گاز کاربن دای اکساید که 4/3 حصه گازات گلخانه یی را تشکیل میدهد در این مدت 46 فیصد بالا رفته است. قوۀ اقلیمی به تغییرات در تعادل انرژی زمین نقش اساسی دارد ، گاهی تأثیرات گرم کننده و زمانی هم  تأثیرات سرد کننده دارد. تراکم گاز های گلخانه یی در اتموسفیر زمین سبب به وجود آمدن قوۀ مثبت اقلیمی گردیده که تأثیرات آن همانا بلند رفتن حرارت روی زمین است. بصورت مجموعی درجۀ حرارت زمین از سال 1990 تا سال 2013 در حدود 34 فیصد بلند رفته که در این تغییرات گاز کاربن دای اکساید 27 درصد نقش داشته است.شواهد گرم شدن اقلیم زمین را در بلند رفتن حرارت 700 متر طبقۀ بالایی سطح آب ابحار، کوچک شدن حجم قطعات یخ در گرین لند و قطب شمال، و بلند رفتن سطح ابحار می توان مشاهده کرد. همچنان جذب مقدار زیاده از حد کاربن دای اکساید توسط سطح بحر سبب بلند رفتن تیزابیت آب ابحار گردیده است.

جوابی بنویسید

ایمیل شما نشر نخواهد شدخانه های ضروری نشانه گذاری شده است. *

*

بالا