گـزیده اخبــار
خانه » اجتماعی » چگونگی ی دسترسی شمابه اطلاعات!
چگونگی ی دسترسی شمابه اطلاعات!

چگونگی ی دسترسی شمابه اطلاعات!

      aesha hakemi Masheed 27       

               گالیلو، جی پی اس و گلوناس:

                           GALELIO G.P.S GLONASS    

دو سیستم ماهوارهء که هر کدام دارای ۲۴ماهواره است و در ارتفاعات معین و در مدار های معین به دور زمین در حال گردش هستند. این ماهواره ها که یکی (گلوناس) توسط قوای دفاعی هوائی روسیه و دیگری (جی پی اس) توسط قوای دفاعی امریکا کنترول میشوند موارد زیاد استفاده را در امور ملکی و عسکری از قبیل راه پیمائی دقیق، ارتباطات، موقعیت دقیق هدف های نظامی و غیره و غیره دارند.ممالک اروپائی که تا امروز وابسته به سیستم ماهوارهء امریکائی استند، در صدد اند تا خود را ازین وابستگی بیرون کنند و تا سال ۲۰۲۰ سیستم ماهوارهء خود را که متشکل از بیست وهفت ماهواره است تکمیل کنند. این سیستم که گالیلیو نامگذاری شده تا حال فقط چهار ماهواره اش به فضا فرستاده شده. ماهواره های اروپائی اولین سیستمی خواهد بود که به صورت مشترک توسط قوای ملکی و عسکری اروپا اداره خواهد شد.سیستم ماهوارهء امریکا که جی پی اس نام دارد توسط قوای دفاعی امریکا کنترول میشود. البته این ماهواره ها توسط مراکز زمینی تحت کنترول استند تا از فعالیت باز نمانند. این ماهواره ها با استفاده از انرژی آفتاب فعال استند و هم با یک بطری اضافی برای حالات عاجل مجهز استند. در حال حاضر سیستم ماهوارهء امریکائی دارای بیست و چهار ماهواره است که در فاصلهء تقریبأ ۲۰۲۰۰ کیلومتر هوانوردی، روی شش سطح مداری به دور زمین میچرخند. هر سطح مداری چهار ماهواره دارد و هر مدار به زاویهء ۵۵ درجه نظر به موقعیت خط استوا میلان دارد. این ماهواره ها در هر دوازده ساعت یک دور خود را به دور کرهء زمین تکمیل میکنند و به صورت متداوم موقعیت خود را همراه با معلومات مشخص دیگر توسط امواج رادیوئی با دو فریکونسی (ال ۱ و ال۲ ) با سرعت نور که در حدود ۳۱۲۶۰ کیلومتر در ثانیه است به زمین میفرستند. یعنی معلومات گرفته شده در(۶ بر ۱۰۰) یک ثانیه به زمین میرسد.

galilo Golonass13

فاصلهء زیاد مدار ماهواره ها از زمین به منظور آنست تا ماهواره ها بدون اختلالات اتموسفیری زمین به دور زمین حرکت کنند. سیگنال های رادیوئی که توسط ماهواره ها به زمین پخش میشوند باید ارتباط مستقیم با دستگاه اخذهء جی پی اس داشته باشند چون این سیگنال ها قابلیت داخل شدن در آب، خاک، دیوار و غیره موانع را ندارند و تنها در فضای باز بهترین معلومات را ارائه میکنند. معلومات حاصله ازین ماهواره ها برای سیستم های کوچک که توسط مردم عامه استفاده میشود خیلی دقیق نبوده و موقعیت یک نقطهء معین را به شکل تخمینی در دائرهء به قطر پانزده متر نشان میدهد. که البته این معلومات در مورد پروژه های عسکری و انجنیری تصفیه شده و دقت موقعیت یک نقطه در داخل یک دائرهء کوچک با قطر سه تا شش سانتی متر میرسد. زمانی که سیستم اخذهء جی پی اس فعال است باید در عین زمان با چهار عدد ماهواره که در نزدیک ترین فاصله اش قرار دارند تماس داشته باشند تا بتوانند معلومات گرفته شده را به صورت درست محاسبه کنندگذشته ازین سیستم ها در حال حاضر ۱۱۰۰ ماهوارهء فعال شخصی و حکومتی و ۲۶۰۰ ماهوارهء غیر فعال در مدار های مختلف به دور زمین در حال گردش استند. اولین ماهواره که سپوتنیک یک نام داشت در سال ۱۹۵۷ توسط روسیه در فضا پرتاب گردید و کهنه ترین ماهواره که هنوز هم در مدار خود قرار دارد ولی دیگر فابل استفاده نیست هم در سال ۱۹۵۸توسط کشور روسیه به فضا پرتاب شده بود.ماهواره ها بعضأ به بزرگی یک بس مسافر بری و حتی به وزن ۶ تن یا ۱۲۰۰۰ پوند میباشند و بعضی دیگر که فقط برای مدت بسیار کوتاه از آن استفاده میشود در حدود یک مکعب ۴ انچ بزرگ استند و فقط ۲پوند وزن دارند.

جوابی بنویسید

ایمیل شما نشر نخواهد شدخانه های ضروری نشانه گذاری شده است. *

*

بالا