گـزیده اخبــار
خانه » اجتماعی » پدرخوانده هــــــای ورشـــکست شــــده و مـــعتـــادان ثـــروت !
پدرخوانده هــــــای ورشـــکست شــــده        و  مـــعتـــادان ثـــروت    !

پدرخوانده هــــــای ورشـــکست شــــده و مـــعتـــادان ثـــروت !

         Forotan Nam19

   پهلوان زنده خوش است !

پیوسته به گذشته : قسمت نودوسوم          

میگویند ، روزی ملا نصرالدین در خواب شیطان را دید که هزاران طناب نازک و ضخیم با قلابهای رنگین در دست میچرخاند  ، ملا از شیطان در باره آن طناب ها  پرسید ، شیطان گفت : من با این طنابها ی رنگین یکنفر از فرزندان آدم را اسیر کرده و مطیع میسازم ؛ ملا که ازطناب طلائی خوشش آمده بود از شیطان پرسید ؛ پس طناب من کدام است ؟ شیطان در جواب گفت : تو احتیاج به افسار و طناب نداری ! بدون طناب خودت به دنبال من می آئی .  

رهبران شورای ثبات و حراست افغانستان 19 از شما چه پنهان ؛ تاهمین اواخیر تصورمیکردم و لابد شما عزیزان هم می پنداشتید ، این پهلوان جماعتی که سالهای سال از خوردن مال بیچاره گان و ستمدیده گان عَرُق می زدند  و با جوشانده های  تاریخ گذشته زندگی ذلت باری را سپری میکردند شاید دیگر به خود آمده و د ست از شعار های مفتکی برداشته و در راستای ” بازگشت به خویش “ از عقلانیت بهره برده باشند اما با دریغ و درد که دریک روز روشن آن زنگیان مست همچون زاغان پیر در اوج غریزه ای از ثروت و قدرت بر سر راه رسیدند و با تلاوت آیاتی از قرآن پاک آغازیدند و به ذکرمشقات و برکات جهاد  با همان قرئت ویژه و خود ساخته ای که در نزد این جماعت وجود دارد  پرداختند

چنانچه شماعزیزان نیزشنیدید ومشاهده فرمودید برخی ازچهره های مطرح درنظام حاکم کنونی ازقبیل رؤف ابراهیمی رئیس شورای و اعضای مجلس شورای ملی افغانستان ،اعضــای مشرانوجـــرگه(مجلس سنای)افغانستان وده هاتن ازکارمندان بلند رتبه دولت کنونی و سابق درمحفلی که به مناسبت اعلام موجودیت “شورای حراست وثبات افغانستان “تدویریافته بوداشتراک ورزیده بودند.البته نباید فراموش کردکه درزندگی تشکیلاتی و“سیأ “سی هریکی ازاین حضرات رهبریی“شورای حراست و ثبات افغانستان “علاوه بر کار دربلند ترین مقامات نظام مورد نقد آنها ده ها عنوان رهبریی تشکیلاتی از قبیل حزب – جبهه-  مجمع وغیره به ملاحظه می رسند وجالب است که تمامی این روند تشکیلاتی در فقدان یک  تفکر و اندیشه به پیش برده میشوند. یکی ازنمایان ترین چهره دراین گردهمآئی ورهبریی “شورای حراست وثبات افغانستان”  استاد عبدالرب رسول سیاف رهبرحزب دعوت اسلامی افغانستان ، مالک شبکه تلویزیونی دعوت – بنیانگذار پوهنتون دعوت که در عین حال صاحب چندین شهرک و مجتمع تجارتی بوده است و غصب هزاران جریب زمین زراعتی را افتخارات جهادی اش می شمارد در این محفل متبرک حضور داشت . وی زمانی ودر محفلی که به مناسبت درگذشت مارشال محمد قسیم فهیم درتالار خیمه لویه جرگه گفته بود

سخنانی را که در روز اعلام موجودیت “شورای حراست وثبات افغانستان بیان داشت همان محتوی و مضمونی را میرساند و از آن بحیث تغییر افکار عامه استفاده میکرد که همه از قبل میدانیستند ومیدانند که به قول قرآن :

فی قلوبهم مرضأ

 گفت که این شوری به فکر واژگونی نظام نیست ولی خواهان اصلاح در نظام است و با وجودیکه ما طرفدار سقوط نظام نیستیم و خواهان اصلاح نظام هستیم ، ولی اگر وضع به همین منوال روان باشد  به همین ترتیب پیش برود این نگرانی پیش ما و پیش تمامی ملت است که وضعیت به جائی خواهد کشید که جمع کردن شان از عهده شما هم بیرون خواهد بود و از توان ما هم بیرون خواهد بود .!حضرت استادعبدالرب رسول سیاف صاحب هزاران جریب زمین زراعتی و شهرکهای مسکونی در تفسیر جنگ کنونی در افغانستان  فرمودند که جنگ قاتلان اجرتی در برابر یک ملت آزاد است . !

البته حضرت استاد نه گفت که کدام ملت آزاد و کدام قاتلان اجرتی اند که درجغرافیای  افغانستان شاخ به شاخ شده اند ؟ حضرت استاد در ادامه فرمودند که  آیا جنگ بین ما وپاکستان است ؟ جنگ بر سرچیست ؟ توسعه طلبی است ؟  گپ دیگه ( دیگر ) است واضح کنند ! تا که طرفین نزاع و موضوع نزاع معلوم نه شود ، هر تلاشی که برای صلح میشود او تلاش بی فایده است . اما در برابر شائعاتی نیز که بصورت گسترده درمحافل “سیأ” سی کابل پخش میشود که گویا رژیم مافیائی حاکم بر افغانستان  قصد دارد تا باختم میعاد فرمان تقنینی مبنی برادامه کارمجلس شورای ملی آنراتمدیدنه نموده و مجلـس رامنحل اعـلام میدارندهبران نهادجدیدالتأسیس مـوسوم به“شورای حراست وثبات افغانستان با قاطعیت موضع گرفتند و اعلام داشتند و حضرت استاد سیاف این رهبر بی بدیل فریب و مسخ ارزشها گفتند که  

چنانچه مشاهده می فرمائید حضرت استاد سیاف این مرشد مافیأ ی حاکم مرد تمامی فصول و مراد تمامی معتادان ثروت از” بدائیل تلخ و شرین” صحبت کرد و همچنان خاطر نشان ساخت که اگر شمـــــــا ( حکومتی ها ) بدیل را نه میتوانید دریابید از ملت و مجاهدین طالب کمک شوید تا بدیلی را برای تان نشاندهی کند . بگذریم ازاین که حضرت استاد سیاف این مرشد مافیا و مراد معتـــادان به ثــروت !! بدیل را نشان دهی نه فرمودند اما اگرهمه نتوانند این بدیلی که حضرت استاد از آن سخن میگوید تشخیص دهند حلقوم ها وپدرخوانده های ورشکسته را که می شناسند واز سوی دیگر خوشبختانه ، مردم امروز آگاه تروبیدار از هر زمان دیگراند و قتی سخنرانان یکی پی دیگری با عَرُق زدنــهای پیــاپی که ازشـــکم های پوسیـده و گندیــده شان بر مــی خیــزند  مــیدانـند کـه درزیــرایـــن      ” کــاسـه ای گِلی  نیم کاسه ای  است !! “

sayaf and Other Rabars 20

  چنانچه مشاهده می فرمائید آقای  محمد یونس قانونی این شوالیه خاموش و سخنوری که همیشه با عصای منافع راه میرود با صدای هیجانی و وعده گسترش “شورای حراست وثبات افغانستان”  در ۳۴ ولایت افغانستان سخن  گفت و گفت که وی سخت نگران است از مشروعیت نظام که اگر به هردلیلی لویه جرگه وانتخابات به وقت اش برگزارنگردند خدا نخواسته نظام دچار مشروعیت خواهدبود   البته این رجل عصأ بدست فراموش کرده است که نخستین سنگ بنای این شارلتان بازی ها بر بلندای

Piterzburg Bonn Confrance 2001

شهرک  بن ودرهوتل تفریحی موسوم به پیترزبرگ  آنگاه گذشته شد که جناب شما ریاست هیأت جبهه متحد ملی را بر عهده داشتید و مؤلفه استقلال  و آزادیی مردم افغانستان  ازاجندای کنفرانس بیرون شد . البته یکی از مهره های اصلی و عقده به دل این گردهم آئی و“شورای حراست وثبات افغانستان  امیرمحمد اسمعیل خان بوده که ازپست معمولی  نظامی در فرقه هرات صاحب آرگاه وبارگاهی شد و در تنظیم و مدیریت این گردهم آئی از نقش خاصی برخوردار بود، وامروز حضرت امیر بدون ” مراقبه “ و “استخاره” به یک کشف عظیم جغرافیاوی  دست یافت و برای نخستین باربا عصای تحجر عمق استراتیژییک  دشمنان دین مبین اسلام را شرح فرمود و گفتند که :

انتقالاتی که از طرف جنوب به شمال ، حرکت “توریریزم “ و انتقالات “توریریزم “از یک ساحه به ساحه دیگر افغانستان و جنبه های خاورمیانه و حساسیت افغانستان که فردا پایگاه بزرگ جنگ جهان خواهد شد تشویش داریم . !!

جالب ترین ودرعین حال مسخره ترین سخنان شخص بنام محمد عمر داؤدزی که در سوابق اش روابط و مناسبات تنگاتنگ  با حزب اسلامی افغانستان برهبری گلبدین حکمتیار نیزبه مشاهده میرسد

عمر داؤدزی و انتقال پولها 20

 وآنگاه که در زمان والاحضرت حامد خان کرزی مسؤلیت خزانه داریی ارگ  را برعهده داشت  داستان مضحک گرفتن پول از مقامات جمهوری اسلامی ایران و انتقال آن در بکس های  بزرگ بسوی  طیاره ای که به امر والاحضرت سردار حامدخان کرزی در انتظارش بود یکی دیگر از سوابق کاریی وی  در حوزه میهن دوستی به ثبت رسیده است .

 

با کمال احترام به تمامی منتقدین مسلح و مدعیان مبارزه مدنی و مسالمت آمیز  و کسانی که می خواهند نظام ” صد درصد % اسلامی !”را با کشتارانسان های بی گناه و مظلوم جامعه ما برقرار سازند ، آن نظام با  روح عدالت طلبانه و آزادی خواهانه دین مقدس اسلام چنان بیگانه اند که ماهیت دین آسمانی و انسانی اش را بصورت کلی مسخ مینمایند و این قرئت از دین که همچون مواد مخدری جامعه انسانی را آلوده ساخته است از متن و بطن جوامع بشری باید محو ونابود شود ، اما باید به یاد داشت که مبارزه با این گونه خرافات و لاطائلات که در جامه مذهب به مشاهده میرسند مستلزم مبارزه پیگیر تمامی روشنفکران و علمای مسلمانی است که دین رابا قرئت انسانی وعقلانی درچهار چوب مکانیزمی بنام ” اجتهاد پویا، دینامیک و بروز شده  را در تمامی مسیر تاریخ بخاطر  پیشرفت و ترقی ملتها پیموده باشد به نسل حاضر و تمامی نسلها با ترمنولوژیی معاصر برسانند . هرچند گرچه بازهم میتوان وجوه تمائز انتقاد و انتقام را شکافت اما سخن را به این جمله ء ای که در فرهنگ متعالی ما جایگاه خاصی را دارد پایان دهیم و آن جمله معنی داری که لابد شأن نزولی در بستر فرهنگ ما داشته این است که  میگویند : پهلوان زنده خوش است !

Edama 14

جوابی بنویسید

ایمیل شما نشر نخواهد شدخانه های ضروری نشانه گذاری شده است. *

*

بالا