گـزیده اخبــار
خانه » اجتماعی » پس لرزه های ازیک امتناع مصنوعی : پهلــوانـان بــرسرتقسیم غنیمت هــابــا هــم شـــاخ بــا شـــاخ شـــدند !
پس لرزه های ازیک امتناع مصنوعی : پهلــوانـان بــرسرتقسیم غنیمت هــابــا هــم شـــاخ بــا شـــاخ شـــدند !

پس لرزه های ازیک امتناع مصنوعی : پهلــوانـان بــرسرتقسیم غنیمت هــابــا هــم شـــاخ بــا شـــاخ شـــدند !

nauandeshi kabul 18

دانشمندی میگوید که اگر خواسته باشی چهره و نیت اصلی دوستان و دشمنانت درباره یک هدف را  بدانی کاری کن تا آنها را به غصه آورند و در اوج قهر ناخواسته آنچه را که در درون خویش پنهان داشته انـــد ظاهر و برمــــلا میســـازند . تنها یکروز و چند ساعت پس از آنکه طالبان بصورت دراماتیک و مصنوعی از شرکت در مذاکرات مستقیم با اداره کابل امتناع ورزیدند

afghanistan peace and Taliban Rejct

 

سران مافیا پذیرفتند که شاید براستی هم رویا های یکجا منهد م ساختن افغانستان این آشیانه  محقر افغانها را با این شبه امتناع قاطع مخالفین مسلح یادسته های که در تکریم بخشیدن و القاب دادن به آنها میان ارگ نشینان مسابقه براه افتاده است  تحقق پیدا نه میکنند به فکر جستجوی مناسبتی شدند تا شعار های نفرت انگیزی را که تا هنوز هیچ یکی از هواداران و معاندان شان از آن اطلاعی نداشته اند با صداهای غیر معمول در ادبیات سیاسی به اطلاع خاص وعام برسانند .

سالگرد مرگ مارشال محمد قسیم  فهیم  بهترین مناسبت برای ابراز چنین عقده گشائی ها یافتند و محفلی را برپاکردند تا به بهانه سالگرد مرگ مارشال فهیم  نخست عبدالله که نقشه راه خیره و کهنه ای ازقهرمان ملی  زنده یاد شهید احمدشاه مسعود را بصورت غیر مشروع در بازارمکاره سیاسی  معامله می کند درحالیکه از کسی نام نه برد به حریف نامعلوم اش که متولی خانقاه قادریه و درعین حال که تازه براساس یک مصلحت مافیائی بریاست شورای صلح مسلح رسیده است هوشدار داد تا با اظهاراتی که درباره طالبان بکار برده اید مشروعیت خود را به مخاطره می اندازید و اجازه نه میدهیم که کسی از دولت با این ادبیات سخن بگویند وقربانی عسکر ما ، قربانی پولیس ما را نادیده بگیرند …. . اما سر پهلوان دیگری ازهمین طائفه  که در فن کشتار و دسیسه ید طولانی دارد و از همان اول در زیر چتر نعره های ملکوتی الله اکبر وارد تالار بزرگ جلسه عقده گشائی و زور آزمائی شد گفت : سربازان وجانبازان شهید پرور ما که در سنگرسخت نبرد خون اش را دردست گرفته است تا تو آرام بخوابی و حال میگوئی که جنگ با طالبان ناجائز است !! وی شب وروز گزمه میکند و پیره میکند باش که تو راحت باشی ! وتواز پشت سر سرش صدا میکنی که این جنگ جائز نیست . ….خی تسلیم کردن افغانستان به دیگران جائزاست ؟ سپردن ملک به مردم جائز است ؟ این فتوی از کجا امده وبه کدام دین صادر شده است ؟ مه میگم مرد واری در سنگرهایتان ایستاد باشید این فرض است سرتان ! وشما فعلأ مثل کسی که فرض کفائی را ادا میکند از طرف تمامی ما مردم در سنگر افتیدیند ، …اگر ضرورت شد ، اگر ضرورت شد فرض عین خود میدانیم می آئیم در پهلویتان ایستاد می شویم ، مرد واری در پهلوی تان ایستاد می شویم .

جوابی بنویسید

ایمیل شما نشر نخواهد شدخانه های ضروری نشانه گذاری شده است. *

*

بالا