گـزیده اخبــار
خانه » اجتماعی » و ای ازروزیکه اتمر بهر ما رهبر شود !
و ای ازروزیکه اتمر بهر ما رهبر شود !

و ای ازروزیکه اتمر بهر ما رهبر شود !

attiq ullah mulawie

                           اتمرنامه !

      و ای ازروزیکه اتمر بهر ما رهبر شود

    کار این ملت خراب و باز هم ابترشو د مه

         سالها آدم کشی کرد بهر روسها

       لیک یکباره از ان سو بهر مالید رشود

      در زمان سلط روسها به مردم هرچه کرد

  از شکنجه تا به اعدام ، تا که او چا کرشود

     پای لنگش هست نشان ذلت ورسوائیش

  باشد رسو ا نزد مردم تا که عمرآخر شود

گرهزاران نو ع نقاب بررخ کشند این قاتلان

     مردم مظلوم را سخت است تا با ورشود

     حزب حق را کی بود شایسته رهبر کافری

  بالاخص   اتمر که کفرش ضامن اسفل شود

      حزب حق را حق پرستی باید اندر راس کار

      تا عدالت هم بدستش جامعه گستر شود

         لعنت حق باد نثاراتمر کافر لعین

      تا نفاق و کفر را رهبرچو او بر سرشود

         اتمران را شرم می آید زدست این لعین

     تا که روزی تیغ حق برگردن اتمر شود

نواندیشی محلی برای بیان دید گاه های متفاوت است لزومأ آنچه که از این تارنما انتشار می یابند مواضع نواندیشی نه میباشند.

نظر دادن بسته است.

بالا