گـزیده اخبــار

خانه » اجتماعی » وطن ام افغانستان رادوست دارم.
وطن ام افغانستان رادوست دارم.

وطن ام افغانستان رادوست دارم.

Forotan kh Name 21

سر زمینی که در آن متولد شدم، با آب و هواهیش پرورش یافتم، در بهترین مکتب اش که با نورم های کشور های غربی همنوا بود بطور رایگان تحصیل نمودم و دوران تحصیلات عالی ام در پوهنتون کابل با داشتن بهترین استادان ، لابرتوار و شفاخانه های ( در آن زمان) مجهز نه تنها رایگان به پایان رساندم بلکه با گرفتن امتیازات اقتصادی از قبیل پاس ملی بس، کافیتریا با غذای صحی ، غذای چاشت در هنگام ستاژ، داشتن معاش در دوره ستاژ، استفاده از موتر های رایگان مامورین همه و همه این مادر وطن عزیز برای فرزندانش تدارک دیده بود.

kabul universaty 21

از داشتن فضای پاک وطنم ، کمتر کسانی را مصاب به مریضی استما می دیدیم.آب شیرین پغمانش با داشتن منرال ها به تصفیه ضرورت نداشت و با نوشیدن اش چنان حالت فرحت بخش به انسان رخ میداد گویی بهترین شربت جهان را نوشیدی. بچه های کاکه و با غیرت اش که حتی دختران منطقه را همانند خواهر خود می دیدند و از ایشان چنان محافظت می نمودند که ضرورت به عسکر و پولیس نبود. دختران هم چنان خدمت برادر و پدر را می نمودند که گویی آنها تاج سر شان بودند و به آن افتخار میکردند. وقتی از دوستی حرف به میان می آید دیگر انسان مثبت گرا میشود و بدی ها و نکات منفی هم برایش مثبت جلوه می نماید.

من خیلی متآثر میشوم وقتی می بینیم که اولاد این وطن در برابر آن همه ارزشها و افتخارات ملی و مینهی بغاوت مینماید و آن حس اعتماد را از وطن و هم وطنش بصورت آگاهانه و یا هم در دنیای نافهمی در خدمت بیگانگان قرار میدهد و نه تنها این همه خوبی های افغانستان را زیر پا می نماید بلکه ارزش های ملی و فردی ما را هم لطمه میزنند اما با دریغ و تأسف که هیچ یکی از ما که اینگونه بی تفاؤتی و بی پروائی در مقابل مادر وطن از ما سرمیزند به این سوال عمده تاریخ پاسخ نه گفته ایم که ما بالخصوص آنانیکه در لباس قشر درس خوان و روشنفکرجامعه که در دامن آن مادر وطن داغدیده پرورش یافته و اکنون درسرتاسر جهان پراگنده ایم چه کاری را انجام داده ایم ؟ و آیا گاهی به فکر آن شده ایم هرآنچه را که در دیارغربت و آواره گی در حوزه تخصصی و محل کاریی ما به انجام میرسانیم با سرنوشت زادگاه خویش چه گونه تعلقی دارد ؟

Eidama 01

جوابی بنویسید

ایمیل شما نشر نخواهد شدخانه های ضروری نشانه گذاری شده است. *

*

بالا