گـزیده اخبــار

خانه » اجتماعی » هر کوی جهنُم شده از خشم و تعصب !
هر کوی جهنُم شده از خشم و تعصب !

هر کوی جهنُم شده از خشم و تعصب !

Deljo Hosenie Name 02

baname1

در هفته گذشته دو ساختمان بزرگ دولتی ، یکی ، ساختمان( پارلمان) افغانشستان که توسط دولت هندوستان و از بابت کمک های بلاعوض آن کشور ساخته شده است ،

و دیگری ساختمان( وزارت دفاع کشور) است، که توسط ایالات متحده امریکاساخته شده ، رسماً افتتاح گردید . افتتاح این دو نهاد مهم و بزرگ ملی و دولتی گام امید بخشی بود بسوی ثبات و چشم امیدی به جانب امنیت و آرامش. نکته مهم در این رویداد با اهمیت تاریخی این بود که افتتاح این دو مرکز بزرگ نه تنها قناعت متعصبین و مترهبین را فراهم نساخت تا بسوی وحدت و برادری توجه نمایند ، بلکه گامی بسوی تفرقه و تشتت بر داشتند .این گروه و دسته متحجر و قرون وسطایی هنوز دست از شیوه قوم پرستی و فرهنگ زدایی بر نداشته  جامعه را به شرک و تفرقه و جدایی سوق می دهند .و نمی گذارند پایه های وحدت واحترام به فرهنگ ملی که اساسی ترین اصل ایجاد امنیت و آرامش است در بین ملت استقرار بیابد .

در حالکه در قانون اساسی کشور دو زبان پشتو و فارسی دری زبانهای رسمی کشور تعین شده است اینها نه احترام به قانون اساسی ونه هم احترام به فرهنگ و زبانهای رسمی کشوردارند. در تابلو های راهنمایی داخلی این دو نهاد ملی از زبانهای پشتووزبان خارجی “انگلسی” استفاده شده و از زبان رسمی کشور، زبان که تقریبا اکثریت مردم به آن تکلم می نمایند خبری نیست ، چرا و به چه دلیل ؟

pashto zaban

هیچ دلیلی هم در این کار به ملت ارائه نشده است که سبب آن چیست ؟ جز تعصب و تفرقه ایجاد کردن چه می تواند باشد ؟ آیا اتخاذ چنین اعمالی بدور از خرد و دارایت دولت داری نیست ؟ پراکندگی و بی اعتمادی و خشونت را ترویج نه نمی نماید ؟بیاید و از تجربه سنگین گذشته ها پند و عبرت بیاموزیم و از چنین روشهای کهنه و بی ثمر که سالها تکرار آن جز زیان چیزی ببار نیاورد خود داری نماید. این روشهای تنگ نظرانه و تفرقه افکنانه چه معنی دارد ؟ شما یقین بدانید نتیجه اشتباه تان به خود شما بازگشت خواهد کرد و هیچ ضرر و زیان را متوجه زبان غنی مردم و فرهنگ مردم و موجودیت شان ومعرفت تاریخی شان  نخواهد کرد . آخر این چگونه دولت و حکومت است که تا خرخره غرق در مشکلات رنگارنگ است ولی باز در جامعه بحران ایجاد می نماید و در پی معنویت ستیزی و فرهنگ زدای بر می آید ؟ آخر چرا به قوانین کشور و مردم خود و حقوق انسانی ، فرهنگی و مدنی آنها احترام قائل نیستید ؟ اعتماد جامعه از شما سلب شده است . و شما با این شیوه های غیر مردمی و بیهوده مشروعیت خود را از دست داده اید .فقط عده محدود و متصب شما را احاطه کرده اند و شما را به چنین اعمالی غیر ملی وادار می نمایند . به خود آید و تا دیر نشده به مردم و قوانین کشور احترام بگذارید .

حضرت سعدی

   غرش توفان        

پیش تو از این حال پریشان چه نویسم

از بیکس و از ناکسِ نا خوان چه نویسم

بگذشته زحد رنج و غم و درد و مرارت

از ظلمت این شام غریبان چه نویسم

در شهر همه غدرُ و فساد است و تخاصم

در خانه ز دو رویی دونان، چه نویسم

هم عقل وهم انصاف دراین فتنه گران نیست

از جهلِ چنین مردم نادان چه نویسم

ویران گری و کشتنِ مردم هنری نیست

زین طایفه ی پیرو شیطان چه نویسم

مستیم و رهِ کوی سلامت نشناسیبم

از شور و شر کوچه رندان چه نویسم

در غربتِ تنهایی و در فصلِ جدایی

داد از خلش خار مغیلان ، چه نویسم

مرغ خِرد از شاخه این باغ پرید ست

بر جغد شب از بلبل خوشخوان چه نویسم

با شب پره از طلعت خورشید چه گویم؟

در گوش کَر از غرش توفان چه نویسم

هر کوی جهنُم شده از خشم و تعصب

زین آتش سوزنده سوزان چه نویسم

عمریست که آواره هر ملک و دیاریم

ای وای ! از این ناله هجران چه نویسم

هر جاکه رسیدیم ندیدیم وطن را

زین غربت کوبنده دوران چه نویسم

عشق ارچه مقدس بود واصل دو عالم

آموخته ام آنچه ز خوبان چه نویسم

سر تا بقدم ناله و فریاد و فِغانیم

از جان ودل و دیده گریان چه نویسم

ما را چه ره وعلت این بحثُ و جدل چیست ؟

آخر تو بگو، تامنِ حیران چه نویسم

Asalam Alaikom 27

یازدهم قوس – ۱۳۹۴ هجری خور شیدی

جوابی بنویسید

ایمیل شما نشر نخواهد شدخانه های ضروری نشانه گذاری شده است. *

*

بالا