گـزیده اخبــار
خانه » اجتماعی » ناله ای از یک مسافر :افغانستان را به شمــا بــخشیــدیــم ! آقــای اتــمــر! خــیریــت است انشأالله ؟
ناله ای از یک مسافر :افغانستان را به شمــا بــخشیــدیــم ! آقــای اتــمــر! خــیریــت است انشأالله ؟

ناله ای از یک مسافر :افغانستان را به شمــا بــخشیــدیــم ! آقــای اتــمــر! خــیریــت است انشأالله ؟

nauandeshi kabul 18

نواندیشی کابل : وقتی امروز چشم ام به اعلامیه شورای امنیت ملی برهبریی حنیف خان اتمر افتید که افشای اسمای کارمندان شورای امنیت ملی را جرم پنداشته بود و هر نشریه و رسانه ای که به زعم اعلامیه مذکور به چنین جرم سنگین و نابخشودنی مبادرت ورزد باید به اشد مجازات محکوم شود ،  درست زمان دوره اختناق خدمات  امنیت دولتی یا خاد که آقای حنیف خان اتمر خود از افسران بلند رتبه آن نهاد دژخیمانه بود در ذهنم متبلور گردید ، که چگونه بینوایان  اعم از مردان کهنسال و زنان پیچه سفیدی را به اتهام نماز خواندن که گویا  آنها را بصورت بالفعل به جرم نابخشودنی نمازخواندن  گرفتار و بازداشت نموده اند جوقه جوقه به زندان مخوف پلچرخی می آوردند و تحت شکنجه های خوفناک  قرار میدادند . ! اکنون با زهم با گذشت بیش از دو دهه ای که از سقوط رژیم دیکتاتوری خلق و پرچم سپری می گردد افغانستان یکبار دیگر شاهد همآن وضعیتی است که اکثریتی از  کارمندان ارشد رژیم آن آنزمان از آن تابعیت مینمودند این بدین معناست که از نظر مجریان اداره سیاسی آن  وقت طبق فورمول معروف حفیظ الله امین از سران بدنام نخستین کودتاگران آن  رژیم برای ایجاد جامعه بدون طبقات فقط دو میلیون انسان نیازداشت ! اما از سوی دیگر افغانستان به عنوان یک کشور دارای تاریخ چند هزارساله  بیش از هرزمان دیگری فاقد مشروعیت ملی پنداشته میشود .

این گزارش مستندی است که در آن فریاد خونین جوانان معصومی و پاک دامن افغان  به آسمان بلند میشود و افغانستان را به شما می سپارد . 

البته جهت اطلاع  سردار حنیف خان اتمر و دیگر اذناب نظام مبارکه مافیائی و استخاره ای باید گفت که این ارقام نه در کار گاه های دروغ سازی پاکستان که مسلمأ ما و همه آزادی خواهان آنرا  دشمن بالفعل تلقی مینمائیم بلکه از سوی مطبوعاتی که در داخل کشورو با مجوز رسمی رژیم مافیائی استخاره ای فعالیت دارند زیرا به اساس گزارش شبکه تلویزیونی یک که ازقلب  کابل نشرات دارد روزانه بهترین نیروی جوان این کشور بلا کشیده بخاطر یافتن یک لقمه نانی در حالی رخت سفر از کشور می بندد که هنوز در سن وسال آماده برای آموزش و پرورش اولیه زندگی اند با نفرت و کینه با مادر وطن اش وداع میگویند . جناب اتمر رئیس فخیمه شورای امنیت ملی افغانستان !انتشار چنین گزارش درد ناک جدایی از آغوش مادر وطن ممکن است

برای شما و دیگر اذنابی که حتی نه میگذارید مردم ازهویت تان اطلاع حاصل کنند قابل تحمل بوده و اصلأ چنین آگاهی یافتن از هویت کارمندان نهاد های امنیتی  نه تنها جرم پنداشته شود  بلکه کسانی که با خوردن چنین میوه ممنوعه متهم گردد  با اشد مجازات محکوم نمائید اما بازهم جهت اطلاع حضور نازک تان باید گفت این گونه فرامین در تضاد با آن شعار های صلح دهی اند که بخاطر جلب توجه و جذب  مخالفان مسلح و غیر مسلح تان همه روزه از سوی مطبوعات رژیم شما با شاخی باد میگردند . ! و القاب دهن چربکن و فریبنده ای  مانند آزادی بیان – دموکراسی – حقوق بشر ،  جامعه مدنی و…….زمین و آسمان را فرا گرفته اند . لهذا نباید آدم های که نه تنها  جانبازان معیوب  معرکه اند بلکه با ثروت های به باد آورده ای که دارند همچون زنگیان مست و شمشیر زنان باده گساری هیچگونه حرمت و مصلحت را درنظر نه میگیرند و به قول معروف بی خریطه فیر میکنند به چنین مقام های حساس گماشته شوند .!

با سپاس فروان از شبکه تلویزیونی یک کابل افغانستان

جوابی بنویسید

ایمیل شما نشر نخواهد شدخانه های ضروری نشانه گذاری شده است. *

*

بالا