گـزیده اخبــار
خانه » اجتماعی » مکثی بر طنزهای “مش ” نورستانی !
مکثی بر طنزهای “مش ” نورستانی !

مکثی بر طنزهای “مش ” نورستانی !

Nauandeshi Reserch Desk 13

درقانواساسی کشور ما آمده که جمهوری اسلامی افغانستان نه دولت وحدت ملی افغانستان !!!

دیروز وقتی دُرفشانی های” مش “یوسف خان نورستانی را از تلویزیون آریانا دیدم و شنیدم دلم سخت برایش سوخت که بیچاره با چه ذلتی تلاش میکند تا مصارف  آن قصر دو میلیون دالریی  را که در شهرک تفریحی  قرغه از ثروت های به باد آورده اعمار نموده است از شکم این شبه دولتی که به اثرزمینه سازی وی  برای  تقلب در انتخابات” ریأ ” ست جمهوری  بدست آورده تکافو سازد ،

قصر دو ملیون دالری یوسف نورستانی در قرغه کابل

این را همه می فهمیدند از همان روزهای  اول که بساط بازیی  انتخابات را هموارمیکردند و به نوبت یک یکی از پهلوانانی را که غرائز قدرت و ثروت  از وجود های نازنین شان فواره میکرد به عنوان کمشنر ها ی کمیسیون مستقل  انتخابات منصوب می ساختند میدانیستند و میدانیستم که سرانجام این بازی به کجا می انجامد ؟ شما خواننده گان عزیز قضاوت فرمائید که که آیا این سخنان پارادُکسیال مش یوسف خان نورستانی طنز نیست ؟ وقتی صدای عزل وبرکناری  را می شنوند یکباره خود را در مقام فرعون قرار میدهد و همه واقیعت های زمینی را با دُرفشانی های طنز آلود و مسخره آمیز خود مینگرد .  این هم از آن گوهر های ” مش ” یوسف خان نورستانی رئیس کمیسیون مستقل انتخابات بروزن انتصابات که پس از آنکه مافیای موسوم به ” دولت وحدت ملی ” بر وزن” مالی ” هرگاهی فرمان تشکیل کمیسیون اصــلاحات انتخاباتی را صادر می کند چه  تـــب لرزه  ای بر انـــدام این جـــماعـــت ” مفتخوار ” بر وزن “گوشت خوار ” انتخاباتی می افتد ؟  هرچند چنین دُرفشانی ها ی “مش ” یوسف خان نورستانی بی شمارند اما آخرین آن بسیار جالب و مسخره است که وقتی خبرنگار شبکه تلویزیونی آریانا از وی می پرسد :   ما از شما پرسیده بودیم که حکومت وحدت ملی قانونی است یا غیر قانونی ؟ شما گفته بودید که ما بخاطر منافع ” ملی ” آنرا مشروعیت داده بودیم ….تا افغانستان تجزیه نشود . مش یوسف خان نورستانی میگوید : ما گفتیم که غیر قانونی است اما ما خاموش ماندیم  رئیس جمهور با هرکسی که قدرت را تقسیم میکند بکند.!!!ولی ما رئیس جمهوررا در وقت اش اعلان کردیم در وقتش !اینکه باز حکومت را با هرکسی تقسیم میکند کار خود شان است !مسؤلیت خود شان است از مسؤلیت های خود جواب را به مردم افغانستان بگوید .!!! هرچند شاید وی فراموش کرده که دربازارمکاره سال ۲۰۱۴ نیز همین امتعه را ریکلام ساخته  بودند .

اما این بار مش نورستانی از دیگر پهلوبرخاسته و آنچه که حقیقت است بصورت ناخواسته بیان می فرمائند . و آن اینکه می فرماید همه مردم میداند که حکومت موسوم به وحدت ملی در تضاد با قانون اساسی و یک حکومت غیر قانونی است زیرا در قانون اساسی افغانستان حکومت افغانستان حکومت جمهوری اسلامی افغانستان ذکرشده نه دولت وحدت ملی افغانستان .!!!

داستان سخنان متضاد مش یوسف خان به همین جا خاتمه پیدا نه میکند بلکه وی درافاضاتش میفرماید که ما به اساس قانون آمدیم ” وبرای شش سال آمدیم دونیم سال ما پوره شده و باقی مانده آن اگر خدا به کمشنرها عمر دهد سپری میکنیم . هرکسی که تلاش بکند که کمیسیون دیگری را بیاورد یک چیز خلاف قانون است ، اگرکسی قانون را زیر پا میکند” ملت ” باید از او سوال بکند …..

 وقتی خبرنگار شجاع تلویزیون آریانا در ابتدایی همین گفتگواز مش یوسف خان نورستانی می پرسد که آخیر چرا پس از یکنیم سال نتائج انتخابات را اعلام کردید وی با وقار مجروح و از دست رفته اش از دین ملت  سخن گفت و اضافه کرد که این دین ملت بوده ما هرچند درگذشته هم اعلام داشته بودیم اما با این تفصیل اعلام نه شده بود ..

جالب  و شگفت انگیز است که وی درعین حالیکه ازچگونگی اقدامات  تفصیلی کمیسیون انتخابات را بیان میفرمائند بازهم انگیزه اعلام مسخره آمیز  نتائج انتخابات را  که پس از یکسال و چند ماه اعلام گردید دین ملی می خواند . و نه می فرمایند که ما  برای حضور جمعی مشتمل بر تمامی  اعضای کمیسیون انتخابات  منجمله کمشنر ها ی این کمیسیون مناسبتی بحیث تنها  متاعی که توجه رسانه ها و مطبوعات را جلب کند همین اعلام نتائج انتخابات است و ما نیز روی همین مطلب خریداران را جلب نمودیم و حضور خود را اعلام نمودیم که گویا ما هستیم !!!

جوابی بنویسید

ایمیل شما نشر نخواهد شدخانه های ضروری نشانه گذاری شده است. *

*

بالا