گـزیده اخبــار
خانه » اجتماعی » مکثی برمخالفت های زرگریی آیت الله خامنه ایی و حسن روحانی !
مکثی برمخالفت های زرگریی      آیت الله خامنه ایی و حسن روحانی !

مکثی برمخالفت های زرگریی آیت الله خامنه ایی و حسن روحانی !

Nauandeshi Latratuur and ...

با درگذشت  آیت الله خمینی تمامی امید های نیز بخاک یکسان شدند که گفته می شد شاید ایران بتواند با ترک سیاست های هژمونیستی خود در برابرمردم دنیا بویژه مسلمانان غیر شیعی موجب اطمینان درمانده گان عالم خواهند شد . این امید از آنجا نشئت میکرد که افکار و اندیشه های اصلاح طلبانه وآزادی خواهانه  برخی از چهره های شاخص و تأثیر گذاربر انقلاب اسلامی مانند ،

طالقانی شریعتی و مطری

دکتور علی شریعتی ، آیت الله طالقانی ، دکتورسید محمد حسین  بهشتی – مرتضی مطهری –دکتور مفتی زاده  وغیره چهره های که افکار و اندیشه های برجوانانی که درمتن  انقلاب حضورداشتند تأثیر افگنده بود . هرچند با ریاست جمهوریی دکترسید محمد خاتمی از دانشمندان اصلاح طلبی  که در پهلوی تبحرو اندوخته های تخصصی در اسلام از اندیشه ها وافکار دکتر بهشتی و علی شریعتی نیز بهره می گرفت

این امید ها زنده شده بودکه اقلأ جمهوریی اسلامی ایران از سیاست های دو پهلو دربرابر مردمان صلح طلب جهان منجمله کشورهای همسایه  و عموم  مسلمانان فاصله بگیرد اما با دریغ وتأسف که با ختم میعاد ریاست جمهوری دکتور خاتمی و سنگ اندازی های نیروهای اصول گرا که به جزتوصل به اسلحه ، زندان و آزاروآزیت دیگر اندیشان بلد نبودند با انتصاب محمود احمدی نژاد رئیس جمهور مالیخولیائی ایران زمینه سقوط انقلاب اسلامی به عنوان پایگاه فکریی ستمدیده گان عالم فراهم آمد .

جالب است که در استبداد مذهبی براصل  انتخابات که یکی از مظاهر دموکراسی و مردم سالاری پنداشته میشود و هرم اصلی دین اسلام نیز برآن استواراست از سوی دیکتاتور ها تأکید بعمل می آید اما تجربه نشان داده است انتخابات درجوامعی که دارای  نظام های توتالیتاراند خیمه شب بازی و یک روند کمیکی بیش نیست .آخیرأ وپس از به افتضا کشانیدن رژیم ایران که برکات اندیشه های بنیادگرای مراجع شیعه بویژه آیت الله خامنه ای  وتوهومات شبه روشنفکرانه محمود احمدی نژاد رئیس جمهور پوپو لیست و منتصب ولی فقیه یعنی آیت الله خامنه ای شامل حال آن بود خامنه ای مهره ای را نیاز داشت تا دارای مدرک دانشگاه های خارجی اما درعرصه ء حل نیازهای انسان معاصر هیچگونه تفاؤتی با اصول گرایان نداشته باشد . ودرعین حال ازپوشیدن و به سرکردن  عمامه نیز شهرت داشته باشد و از آغاز انقلاب اسلامی در سطوح گوناگونی اظهار وجود نموده باشد که برای تحقق ورسیدن به این هدف مقام ولایت با حذف چهره های زیادی توسط شورای نگهبان  حسن روحانی را که بخشی از تحصیلات اش را در دوران سلطنت ودر پوهنتون گلاسگوی انگلستان به اتمام رسانده است و دارای مدرک دکتورا ازآن  پوهنتون میباشد به حیث رئیس جمهور ایران منصوب شد .

بزرگترین راز موفقیت حسن روحانی در چرخاندن کلیدی بوده که شعار میداد با پیروزی در انتخابات در نخستین روزاش قفل حصر رهبران ارشد جنبش سبز را آز حبس خانگی آزاد خواهند ساخت ، و آقای حسن روحانی حین سخنانش اشارتأ به مخاطبین اش چنین القأ میکرد که گویا نظر آیت الله خامنه ای رهبرایران نیز بر ختم حصر خانگی رهبران جنبش سبز استوار است تنها معطل انتخابات ریاست جمهوری میباشد اما هیچگاه وحتی با اتمام مدت چهارساله ریاست جمهوری ایران  وعده رهایی رهبران جنبش سبز ( میرحسین موسوی –آیت الله مهدی کروبی ) به سر نرسید . بزرگترین کارنامه حکومت چهارساله زمامداری امضای معاهده ای موسوم به ” برجام ” با آژانس بین المللی آتومی بوده که سرنوشت  آن موافقتنامه نیز در برزخ اصول گرایان جمهوری اسلامی ایران وپیروزیی دونالد ترومپ بی سرنوشت مانده است .

هرچند رئیس  بزرگترین بنیاد ایران یعنی ابراهیم رئیسی متولی روضه  امام رضا ی مشهد از مهره اصلی اصول گرایان منجمله آیت الله خامنه ای رهبر وولی فقیه مطلقه  ایران کاندیدای اصلی بود اما مصلحت اندیشی اصلاح طلبانی که در داخل قلمرو جمهوری اسلامی به سرمیبرند به ندای دکتر خاتمی مبنی بر حمایت اصلاح طلبان از حسن روحانی لبیک گفتند و حسن روحانی با تفاوت چشمگیری بحیث رئیس جمهوری اسلامی ایران انتخاب گردید . و مخالفت آیت الله خامنه ای با حسن روحانی وارد فاز جدیدی گردید ،

اما این مخالفت آنگاه به جنگ زرگری مبدل گشت که آیت الله خامنه ای رهبر ایران در یک سخنرانی حسن روحانی رئیس جمهورایران متهم به فساد شد و بصورت صریح ازتمرکزقدرت دروجود یک فرد رافساد آوردانیست و گفتند که ایران از تمرکز قدرت در وجود فرد رنج میبرد وما باید تجمیع قدرت را از میان برداریم از آنجائیکه شخص آیت الله خامنه ای نمادی از اینگونه اظهارات حسن روحانی دانسته میشود شخص آیت الله خامنه ای نیز آرام نه نشسته و به کرات به بهانه های مختلف حسن روحانی را مورد انتقاد قرار داده است

اما از آنجائیکه اظهارات هردو نهاد در جمهوری اسلامی ایران یعنی ولایت فقیه مطلقه که یک مقام مذهبی پنداشته میشود و به نام اسلام و مذهب تشیع به یک دیکتاتوریی خونریزی مبدل گشته است که بنام حفظ نظام مرتکب بزرگترین جنایات می شود طبیعی است که برای حل نیازهای انسان معاصربه جز نسخه چهارده صد سال قبلی که در جغرافیای جزیرة العرب و به مقتضای شرائط خاص آن جغرافیا پیچانیده شده بود  ندارد حفظ نظام نیز خواست خونخوارانه ولی فقیه به شمار می آیند .همچنان اندیشه های حسن روحانی نیز که ریشه در تفکرات اشرافی جریان کارگزاران برهبریی مرحوم هاشمی رفسنجانی دارد ، زندگی تجملی و آلوده بر عیش ونوش را نوگرائی و مدرنیته میدانند اما در اصول مذهبی از همان فقه تاریخی پیروی میکنند

اینجاست که مخالفت آنها نیز به جز جنگ زرگری نه میتوان چیز دیگری تعبیر نمود . جالب است که هردو جریان اصول گرا از استراتیژیی واحدی پیروی میکنند چنانچه میبینیم وقتی جمهوریی ولایت فقیه بنام دفاع از حرم جوانان گرسنه و آواره ای را در دام میگیرند و به معرکه می فرستند تا کسانی را که در مخالفت با بشار اسد مبارزه میکنند به قتل برسانند طبیعی است که جریان وهابی سلفی  نیز که از عربستان رهبری میشود  قسمت زیادی از پیروان مذهب اهل سنت را از مناطق سیستان بلوچستان و کردستان ایران در دام های سلفی گری می اندازند  و با بی رحمی وشقاوت در برابر کسانی که شیعه اند مورد استفاده قرار دهند درصورتیکه کشته میشوند به حور یان بهشت دسترسی پیدا میکنند .

آخیرأ اجرای عملیات انتحاری در تهران نمونه ای از آن است . اما جالب ترین موضع گیریی که در برابر این عملیات انتحاری گرفته شد اظهارات آقای جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران بوده که عربستان را به حمایت از به گفته جواد ظریف تروریست ها در سیستان وبلوچستان نمود. آقای ظریف که دوست دارد بحیث وزیر خارجه شیک پوش و درعین حال با روزشده نامیده شود گفته است  ایران اطلاعاتی دارد که بر اساس آن عربستان سعودی فعالانه در ترویج تروریسم در مرزهای شرقی و غربی ایران مشارکت دارد. آقای ظریف، که برای شرکت در مجمع اسلو به نروژ سفر کرده است، گفت: “مسئولان عربستان صحبت‌هایی کردند و به طور علنی گفتند جنگ را به داخل ایران می بریم و این تهدید مستقیم است.

“وزیر خارجه ایران همچنین گفته است:”همان روز که حمله کردند وزیر خارجه عربستان توییت کرد.”مناسبات میان ایران و عربستان در سال‌های اخیر پرتنش بوده است و بسیاری بحران قطع رابطه کشورهای عرب با قطر را هم با رابطه خصومت‌آمیز ایران و عربستان ارتباط می‌دهند.

جوابی بنویسید

ایمیل شما نشر نخواهد شدخانه های ضروری نشانه گذاری شده است. *

*

بالا