گـزیده اخبــار
خانه » اجتماعی » قرآن کتاب حکمت وهدایت
قرآن کتاب حکمت وهدایت

قرآن کتاب حکمت وهدایت

 

Deljo Hosenie28

 

Part 1 Quran 01

ترجمه : کتابی است که آیات آن استحکام داده شده ( معانی آن ثابت) است ، ( کتابی که ) از نزد خداوند با حکمت ( و) آگاه نازل شده است .( فی ظلال القرآن )اُحکمت : محکم و استوارو مُتقن و منظم گردیده است .فُصلت : شرح و بیان شده است ، و تدریجاً سوره سوره و آیه آیه بر حسب وقایع و مصالح نازل شده است .( تفسیر نور ـ جلد اول ـ سوره مبارکه هودـ ص ـ 421 )ـ دکترمصطفی خرم دل .استحکام آیات قرآن کریم به این معنی است که بنای آن قوی است و دلالت آن به مطالب بسیار دقیق است ، هر کلمه یی که در آن بکار برده شده و هر عبارتی که آمده قصّدی است و هدفی مشخص درآن موجود است ، هر یک از معانی آن و هریک از رهنمود های آن مقصودی را در بر دارد ، هر اشاره و هر افاده یی هدف مشخص دارد و در این بیان (مبین) هم آهنگی کاملی وجود دارد که مطالب آن یکی بر ضد دییگری نیست ، و هیچ مطلبی بی نیاز از مطالب دیگری نمی باشد . نظام بسیار دقیقی دارد و همبستگی به تمام و کمال در آن رعایت شده و دارای فصلهای مشخص می باشد ، هر مطلبی که بیان شده از مطالب دیگر جداست ، موضوعات آن جدا جدا ساخته و به تقصیل بیان شده و هر بحثی جای مناسب به خود را احراز کرده است .( چه کسی ) این بیان را استحکام بخشیده ؟ و چه قدرتی آن را به این همه دقت تفصیل داده و مطالب آن را جدا جدا ساخته است ؟ خداوند بزرگ ـج ـنه رسول او ( ونه هم کسی دیگری ) . ” از جانب خدای صاحب حکمت و آگاه ” در این کتاب از زوی حکمت حکم گردیده و از روی آگاهی تفصیل داده شده و به این ترتیب از جانب خدا آماده است همین گونه که به حضرت پیامبر اسلام ـ ص ـ آمده است . در آن هیچ تغیری و تبدیلی وجود ندارد . ( فی ضلال القرآن )بی شک این کتاب حکیم از سهو و نسیان وهر نوع تحریفی و تبدیلی که لازمه وجود محدود انسان است مصئون است . وتاکنون هیچ انسانی نتوانسته کلمه ی از آن راتغییر و  تبدیل نماید . تنها کتاب آسمانی است که صیانت شده ودست هیچ انسانی قادر به دخالت درآن نبوده است. همه ی کتب دینی و بنام دین ” متن های حماسی که بدست بشر نوشته شده و بعدا به مرور گذشت زمان به آن صبغه دینی داده اند ، در مکاتب هند و چین  وجود دارد و داستان های حماسی قهرمانان آنهاست . و هر از گاهی به سلیقه ی کاهنی چیزی در آن افزوده شده ویا کاسته شده است . مانند متن حماسی اوپانیشاد ها ، که بار ها مورد تغییر و تحریف قرار گرفته است ” همچنان کتب عهد عتیق که متواتر مورد تغییر و تحریف قرار گرفته است . مگر این کتاب مبین که جای برای تغییر و تبدیل باقی نگذاشته است و سقف بسته دارد     و کلام حکیم است .در مورد حفظ و صیانت قرآن کریم در مقایسه به کلام انسان ، به این سخن حکیمانهء عماد اصفهانی ( 519 ـ 597 در دمشق ) توجه فر مایید :انی رایتُ انه لا یکتبُ انسانٌ کتاباً فی یُومهِ الا قال فی غَدِه : لو غُیّر هذا لکان احسَنَ، و لو زیدَ کذا یُستحسَنٌ ، ولو قُدّمِ هذا لکان افضَلَ ، و لوتُرک هذا لکان اجملَ؛ و هذا من اعظم العِبَر، و هو دلیلٌ علی استیلاء انقص علی جُملَته البَشَر. ( معجم الادباء، یاقوت ، چاپ مصر )ترجمه :من دیدم انسان امروز کتابی نمی نویسد مگر آنکه فردایش می گوید :اگر این نبشتار تغییر داده شود بهتر است ، و اگر چنین چیزی افزوده گردد نیکوتر می شود؛ اگر این مطلب جلوتر آید افضل است ، و اگر آن عبارت حذف شود زیباتر است؛ و این از بزرگترین عبرتهاست ، وخود دلیلی است بر غلبهء نقص و کم بود بر همهء افراد بشر.

Majamul Udaba 01

آن کمتاب زنده قرآن حکیم

حکمت اولایزال است و قدیم

نسخه اسرار تکوین حیات

بی ثبات از قوتش گیرد ثبات

حرف اورا ریب1 نی تبدیل2 نی

آیه اش شرمنده تحویل3 نی

نوع انسان را پیام آخرین

حامل او رحمة للعلمین

کلیات علامه اقبال ـ مثنوی رموز بیخودی

Eqbal lahori 01

1 ـ لاریب فیه ـ سوره البقره ـ آیه اول

2 ـ لاتبدیل لکلماتالله ـ آیه مبارکه

3 ـ تأویل تفسیر کردن و آن گردانیدن کلام است از ظاهر بسوی جهت که احتمال داشته باشدمشتق اول است .و پس گردانیدن کلام است بسوی اول …دراصالت قرآن عظیم و انتساب آن به آورنده اش ـ حضرت محمد ـ صهیچ جای تردید نیست ، و این قولی است که جملگی بر آنند .

Ashenai Ba Quran Murtaza Mutahari 01

مححق و اسلام شناس ، مرحوم استاد مرتضی مطهری ، در این باره می نویسد : ” مساِئلی از این قبیل که فلان سوره مشکوک است ، و فلان آیه در فلان نسخه هست و در فلان نسخه نیست ،و … در مورد قرآن کریم اساساً مطرح نیست . قرآن بر نسخه و نسخه شناسی پیشی گرفت . جای کوچکترین تردیدی نیست که آورندهء این همه آیات موجود حضرت محمد بن عبدالله ـ صلی الله علیه و آله (و اصحابه ) است ، که آنها را به عنوان معجزه و کلام الهی آورد، و احدی نمی تواند ادعا کند ویا احتمال بدهد که نسخه دیگری از قرآن وجود داشته ویا دارد .” آشنایی با قرآن ـ شناخت قرآن ـ مرتضی مطهری ص 12 “علت این اصالت و آنچه سبب حفظ قرآن کریم از دگرگونی شده کوششی است مشتاقانه و ناشی از ایمان که صحابه حضرت رسول اکرم ـ ص ـ در آموختن وبه خاطر سپردن و مکرر خواندن ، و حتی نوشتن آن آیات می کردند . این عوامل و انگیزه ها ، حفظ و ضبط و خواندن مکرر و تدریس و کتابت کلام الله مجید را سبب شد و نخستین فعالیت فرهنگی اسلامی را بوجود آورد ، و سر انجام کتاب مقدس ما مسلمانان را از افزایش و کاهش ، یا تحریف و تغییر مصون داشت. این قرآن بصورت کلی معجزه الهی است . هر حرف و هر کلمه و هر جمله ء آن معجزه الهی است ، هر آیه و هر سوره آن معجزه الهی است. و سراسر صورت و معنا معجزه الهی است ، و هیج مو جودی ، چه انس و چه جن قادر و توانمند به تبدیل و تحویل آن نیست و نخواهد بود .

گر تو می خواهی مسلمان زیستن

نیست ممکن جز به قرآن زیستن

قلب ما از هند و روم و شام نیست

مرز و بوم او بجز اسلام نیست

علامه اقبال لاهوری ـ  مثنوی ، رموز بیخودی

Forotan Edama darad 07

نواندیشی محلی برای بیان دید گاه های متفاوت است لزومأ آنچه که ازاین تارنما انتشار می یابند مواضع نواندیشی نه میباشند.

 

جوابی بنویسید

ایمیل شما نشر نخواهد شدخانه های ضروری نشانه گذاری شده است. *

*

بالا