گـزیده اخبــار
خانه » اجتماعی » فقط اسم فرعون خالی بود !
فقط اسم فرعون خالی بود  !

فقط اسم فرعون خالی بود !

FOROTAN NAME 01

پیوسته به گذشته هشتاد وششم

 وظیفه خود می دانم  تا از آن همه عزیزان و دوستانیکه با تلفن ها و ایمیل ها ی خویش با مطلع شدن از ؤقوع حادثه ای که درآخرین روزهای مسافرتم به افغانستان برایم  به ؤقوع پیوسته بود  به این حقیرقوت قلب بخشیدند و با تماس های همه روزه خویش مرا مدیون احسان  خویش ساختند قلبأ سپاسگذاری کنم  چنانچه آگاهی دارید مدتی این مثنوی به  تأخیر افتاد ، در بخش های از نوشته هایم که قبل از مسافرتم به افغانستان برشته تحریر در آورده بودم از عدم توانائی های فکری و ایدیؤلوژیک  جناب والاحضرت  اشرف غنی که زمانی لقب دؤمین متفکر جهان را به مثابه نمادی از شخصیت واجب الاحترام  و غیر مسؤل مورد معامله قرارمیداد سخن گفته بودم ،

Ghani and Lora ghani 01

وقتی موکب همایونی والاحضرت اشرف خان غنی با معیت سردار جوان شهزاده عبدالله عبدالله بر سرزمین بلاکشیده افغانستان  نزول اجلال فرمودند ، گفتیم و هوشدار دادیم که مواظب باشیم این راه به ترکستان رفته که همیشه از واشنگتن آغاز و به اسلام آباد ختم شده است . اما نخستین چیزی که در مورد آنها باید همیشه بخاطر داشت این است که تاریخ چند صد سال آخیر کشور ما بصورت معیوب و دُم بریده تکامل یافته  واین معیوبیت تاریخی بر وجدان تک تکی از شهروندان جامعه ما تأثیر گذشته است . زیرا مدت درازی است که تکی تکی از ما منجمله روشنفکران و شبه روشنفکران متعلق به  افغانستان معاصر بدون داشتن یک جهان بینی لازم و بینیش مان نسبت به انسان و تاریخ برای ادامه حیات سیاسی فردی و اجتماعی خود ،  رژیم های مختلف وحاکم بر کشور را تقویت بخشیده ایم ویا هم دست کم بدون آنکه رژیم های حاکم با بینیش مان نسبت به شناخت از انسان و تاریخ  انطباق داشته باشند برای رسیدن به قدرت با حامیان رژیم های که استوار بر بینیش و دیدگاه های حتی گاهی مخالف با جهان بینی ما درباره انسان و هستی بوده اند چانه زده ایم .

     نمونه ای از این گونه معامله گری ها که چگونه آقای غیرت مدعی تحقق نظام اسلامی در افغانستان برای حصول قدرت زمینه سازی میکند ؟ !!!

 این بدین معناست که حوزه سیاسی و مدنی جامعه در فرآیند بخش بزرگی از تاریخ منطقه ما  که یک ساحه  کاملأ متعلق به اندیشه و بینیش فلسفی  نسبت به انسان و کائینات  میباشند در قلمرو اقتدار سیاسی وابسته  به مردم افغانستان  نادیده گـــرفته شده اســـت . بدون شـــک آخـــرین حـــکمرانان جامـــعه افـــغانی نـــیزکـــه بنــــام  ” حکومت وحدت ملی افغانستان !!” در کشور ما حضور پیدا کرده اند محصول این سلسله معیوب و غیر مشروع در تاریخ افغانستان محسوب میشوند .

jay Feraun 01

فقط اسم فرعون خالی بود  !

شاید هیچ قضاوت درباره “حکومت موسوم به وحدت ملی افغانستان “ به اندازه ء این توصیف رندانه ای هواداران ســــرپاقرص محمد اشرف غنی  واقــــیعت این تشکیـــلات مافیائی  راافشأ نــه سازد  که “حکومت وحدت ملی افغانستان “را شرکت سهامی تقسیم قدرت به اساس قومی  می نامند .زیرا  آنگاه که روزی یکی از هواداران  تازه نفس اشرف خان غنی رسیدن حضرت اشرف غنی خان رئیس جمهور افغانستان  پیامد انتخابات سال ۱۳۹۳ را طرح قدرت را به اساس قومی نامیدند .

جالب وسخت شگفت انگیز است که حضرت اشرف خان غنی در عین حالیکه قانون اساسی افغانستان را بالاتر از هرقدرتی میداند اما در عمل اندکترین توجهی بدان ندارد و برخلاف اظهارات اش که دریکی از محافل ارج گذری نیروهای امنیتی و تنبهی گفت :

اما بگذریم از این که آقای اشرف خان غنی دؤمین متفکر جهان !!  و رئیس مدام العمر کشور افغانستان  در حوزه اطلاعات دینی از آگاهی ها و اطلاعاتی بهره مند است که پس از اشباع  غریزه قدرت اش در نقش رئیس حکومت وحدت ” ملی” افغانستان و سر قوماندان اعلای اردوی این کشور بار ها در بیان متون دینی اشتباهات فاحشی را  داشته اند  جالب آنجاست  که این رویه داعشی مانند و مستبدانه اش  نه درحریم و مناسبات  زندگی خصوصی وی  بلکه در حوزه زندگی اجتماعی بویژه متعلق به سرنوشت مردم فقیر افغانستان در مقابل رجال مسؤل کشوررامیتوان از سخنان یکی از اعضای پارلمان افغانستان یا ولسی جرگه دریافت  که در محضر ده ها  تن از وکلای مجلس افغانستان  با چنین  صراحت بیان نمودند :

 به هرصورت ازاین حرفها بسیار داشتیم که در سینه ها ماند و ما بخاطر احترام به کرامت انسانی جلالتمآب اشرف غنی مجبور شدیم سکوت کنیم و حد اقل اشتباهاتش را کش ندهیم ، اما نه میتوان از این حقیقت اظهر من الشمس چشم پوشی کرد که این شیوه مدیریت جامعه را میتود کهن ارباب رعیتی می نامند که از لحاظ فلسفی به دوران قبل از میلاد و بازگوکننده مدیریت جامعه با شیوه ای  جبروتی و فرعونی میباشد .

Yar zinda Suhbat Baqi 01

 

جوابی بنویسید

ایمیل شما نشر نخواهد شدخانه های ضروری نشانه گذاری شده است. *

*

بالا