گـزیده اخبــار
خانه » اجتماعی » فرآیندتغییر به مثابه گفتمان یا پروژه؟
فرآیندتغییر به مثابه گفتمان یا پروژه؟

فرآیندتغییر به مثابه گفتمان یا پروژه؟

Naurooz Hamid

خداوند سرنوشت هيچ قومی و «ملّتی» را تغيير نمی دهد مگر آنكه آنها خود تغيير دهند. شاخصه و ستون عمادین موفقیت پیامبران٬ مصلحین و همچنان پیشگامان پروفان آگاهی و عمدتاً عزت و مکارم بخشیدن به توده و متن جامعه بوده است. موارد زیادی در گزار تاریخ در همین محتوا قابل حمل است. محمد (ص) آمد و به باشنده شبه عرب٬ که یا مستعمره امپراطوری فارس بودند٬ یا از آن امپراطوری روم٬ از کرامت انسانی شان٬ از ضرفیت شان برای متعالی شدن گفت. انبوه مردم که ذلت را جز لاینفک هویت ذاتی شان پزیرفته بودند٬ برخاستند و اظهار و اثبات هویت نمودند٬ زنجیر ذلت گستند و بر مسند عزت نشستند. در راستای همین سیره و اسوه حسنه٬ در زمان و در در اقلیم دیگری گاندی آمد وبر همین سنخ به توده ای که دچار استحاله هویت وذلت شخصیت شده بود و سیطره همنوع را بر خود پزیرفته بود٬ مکارم و عزت بخشید. آن بود که جمهور مردم با اگاهی از این ارزش ذاتی خود را از سلطه انسان بر انسان رهانیدند. در راستای همین استیصال٬ استرحام وضع موجود کشور ما توجیه پذیر است. در جامعه شناسی اصطلاحی است بنام الیناسیون٬ هرچند سارتر آنرا در تبانی با اگزیستانسیالیزمش توجیه مفهومی دیگری نموده است٬ که تعیبیراو بنا بر حضور اندیشوی زمانی اش شارع این مفهوم گردیده٬ این اصطلاح برگردان عمیقی از ترجمه عربی این کلمه بفارسی است٬  مار افسایی. وقتی پرنده کوچکی در برابر دید ماری قرار می گرید عنان اختیار و قدرت اراده اش را از دست می دهد.

هر چند اگر این پرنده به خود اید و بر تواناهی اش واقف و آگاه گردد٬ می تواند تا آنجاهی پرواز کند و صعود گیرد که مار ان را بچشم نبیند. مشابه این تویل وضع مستصیل کنونی کشور ماست. ملتی که در گزشته ای نه چندان دور علیرغم حضور عریان نظامی و انسان کش ابر قدرت طاغوی آن زمان٬ ستم سیرتان شوروی٬ که میراث دار آن روسیه ای امروزی است٬ سه حوت٬ بیست چهار حوت٬ قیام لغمان و حماسه های فرا قومی و فرا ولایتی بر پا می کردند٬ چه شد که امروز سیطره مشت ای زبون و ذلیل را تقدیرگونه می پزیرند ؟ اینجاست که رسالت دورانی مصلح٬ روشنفکر ویا هر صبغه هویتی که بر اندامش می پوشانید٬ مطرح می گردد٬ تا به متن جامعه آگاهی و عزت بخشد و فرد را فراخوان به این گردد که او آزاد آفریده شده است٬ عزت بلذات دارد٬ اهاد جامعه در امکانات کشور سهیم اند و حالی این مبرم به اذهان همه که حق گرفته میشود٬ داده نمی شود.

جوابی بنویسید

ایمیل شما نشر نخواهد شدخانه های ضروری نشانه گذاری شده است. *

*

بالا