گـزیده اخبــار
خانه » اجتماعی » طلوع فجر زبام فلق زبانه کشید !
طلوع فجر زبام فلق زبانه کشید !

طلوع فجر زبام فلق زبانه کشید !

Ustad Said Ishaq Deljo Hosenie 28

Banam khodawande Bakhshainda wa Mehraban 30

 

          شب قدر در ماه مبارک رمضان

                    لیلُةِّ القدر خیرا مِن الفِ شَهر:

طلوع فجر زبام فلق زبانه کشید :

شب قدر از شب های که بر تر از هزار ماه است ، می باشد . و فرشتگان در این شب به اذن خدا فرود می آیندو جمیع مقدرات بندگان را در طول یک سال تعیین می کنند . و وجود این شب پر فیض در این ماه مارک نعمت و موهبتی الهی بر امت پیامبر گرامی اسلام است . و مقدرات یک سال انسان ها ( حیات ، مرگ ، رزق و…)بر اساس لیاقت ها وزمینه های که خود انها به وجود اورده اند تعیین می شود . و انسان در چنین شبی با تفکر وتدبر می تواند به خود آید، و اعمال یک سال خود را ارزیابی کند. و با فراهم آوردن زمینه مناسب بهترین سرنوشت را برای خود رقم بزند .نظر به اینکه قران کریم در ماه مبارک رمضان نازل شده و تلاوت آیات آن در این ماه فضیلت بسیاری دارد، در روایات اسلامی از ماه رمضان به عنوان بهارقرآن یاد شده است .

به همه معلوم می شود که گذشته از آن رزق ظاهری که آن : الله هو الر زاق ذلقوة المتین . (ذاریات- 58). و گذشته از آن رزق ، که( ما بکم من نعمته فمن الله – نحل – 53 ) روزیهای دیگری هم هست که در فرصتهای مناسب توزیع می شود. و مهمترین روزی که در کنارمائده و مأدبه الهی درماه مبارک رمضان به بندگان عطا می کند ،همان معارف قرآن کریم است . این ماه نزول قرآن است ، قهراً انسان روزه می گیرد . وبه شب زنده داری موفق است . تا از این ضیافت بهره ای ببرد و میزبانی خدا را ادراک کند.اول سال برای کسی که اهل سیر و سلوک است ، ماه رمضان است ، آخر سال ماه شعبان . آخر سال ، انسان سعی و تلاش وکوشش می کندکه تمام کمبود هارا ترمیم کند . آنها که اهل سیر وسلوک اند ، آنها نه سال شان نظیر سال زارعان و کشاورزان اول میزان است . نه نظیر طبیعت دیدگان و طبیعت زدگان اول بهار است . نه هم نظیر گیاهانند که عید شان در بهار شروع شود. اینها سالشان از ماه مبارک رمضان شروع می شود ، وآخر سالشان ماه شریف شعبان است.اعمال و عبادات را قربة الی الله انجام می دهند . اینکه به ما فرمودند : ( اینما تولوا فثم وجه الله – سوره البقره – 115)به هر سمت رو کنید، در هر زمان و زمین با خدا مناجات وگفتگو بکنید راه باز است . اگر مواظب روزه های خود باشیم ، شب به خوبی می فهمسم که مهمان که هستیم ، مهمان خدا . پیامیر گرامی اسلام فرمودند : در این ماه شما با استغفار خودتان را آزاد کنید. آزادی از بهترین نعمت هاست. آزادی از هوا وهوس ، و از عفریت درون و بیرون بهترین فضیلت است . انسانیکه آزاد نباشد نه بالغ است و نه مبلغ . اگر انسان جزء ضیوف الرحمن شد، خودش را آزاد کزده و بهر ای از فیض الهی برده است . آنگاه به نصاب تبلیغ می رسد . تاکسی بالغ نباشد مبلغ نیست .انسان افزون بر جنبه های مادی وجسمی ، دارای بعد معنوی وروحی هم می باشد. و هر کدام در رسیدن به کمال مطلوب خود ، برنامه های خاصی را نیاز دارد . یکی از این برنامه ها برای تقویت ورشد بعد معنوی ، تقوا و پرهیز گاری است . یعنی اگر انسان بخواهد خودش را از جنبه معنوی رشد و پرورش دهد و به طهارت و کمال مطلوب برسد، باید هوای نفس خود را مهار کند. و موانع رشد را یکی پس از دیگری بر دارد، وخود را سرگرم لذات وشهوات جسمی نکند . یکی از این اعمال که در این راستا موئثر و مفید است،روزه داری است . تقوا ، تقویت تقوا و پرهیز گاری و اخلاص است .در حدیث شریف است : “روزه بگیرید تا سالم بمانید “. روزه داری روح و روان وقلب ودل و نیز جسم را آرامش داده باعث سلامت روح و تندرستی جسم می شود.و می فرمایند : ” معده خانه تمام درد هاست ، و امساک [روزه] بالا ترین داروهاست، خداوند بزرگ بر بندگان خویش منت نهاده وروزه را به عنوان یک فریضه بر آنان واجب نمود، روزه عامل باز دارنده از گناه و سر کوب کننده نفس عصیان گر است . روزه در اصلاح نفس و تربیت آن و کنترول هواهای نفسانی و غرایز حیوانی نقش اساسی و تعیین کننده ِ دارد

  شب قدر، دکتر علی شریعتی :

  لَیلةُ القدرِ خیرٌ مِن الفِ شهر

شب قدر از هزار ماه بر تر است.

تاریخ قبرستانی است طولانی و تاریک ، ساکت و غمناک ، قرنها پس از قرنها همه تهی و همه سرد ، مرگبار و سیاه ،و نسل ها همه سنتی و مورثی ، فرهنگ و تمدن و هنر وایمان همه مرده ریگ !ناگاه در ظلمت افسرده و راکت شبی از این شبها پیوسته ، آشوبی ، لرزه ای تکان و تپشی که همه چیز را بر می شورد وهمه خواب ها را بر می آشوبد و نیمه سقف ها را فرو می ریزد . انقلاب در عمق جانها و جوششی در قلب و  جدانهای آرام و رام ، درد و رنج حیات و حرکت و و حشت و تلاش و در گیری و جهد و جهاد ، عشق و عصیان و ویرانگری و آرمان و تعهد ، ایمان و ایثار ! نشانه های از یک ” تولد بزرگ ” شبی آبستن یک مسیح ، اسارتی زاینده یک نجات ! همه جا ناگهان ” حیات و حرکت ” ، آغاز یک زندگی دیگر پیداست که فرشتگان خدا همراه آن ” روح ” دراین شب به زمین، به سرزمین ،

به این قبرستان تیره و تباه که در آن انسان ها ، همه اسکلت شده اند فرود می آید .این شب قدر است . شب سر نوشت ، شب ارزش ، شب تقدیر یک انسان از، آغاز فردایی که تاریخی نو را بنیاد می کند . این شب از هزار ماه بر تر است . شب مشعری است که صیح عید قربان را در پی دارد و سنگباران پر شکوه آن سه پایگاه ابلیسی را ! شب سیاهی که در کنار دروازه منی است ، سر زمین عشق و ایثار و قربانی و پیروزی .

qabrestane Tariekh 06

و تاریخ همه این ماه های مکرر است ، ماه های همه مکرر یکدیگر ، سال هایی تهی و عقیم ، قرنهای که هیچ نمی آفریند ، هیچ پیامی بر لب ندارد ، تنها می گذرد و پیر می کند و همین در این صف طولانی و خاموش ، هر از چندی شبی پدیدار می گردد که تاریخ می سازد، که انسان نو می آفریند ، و شبی که باران فرشتگان خدایی باریدن می گیرد ، شبی که از روح در کالبد زمان می دمد ، شب قدر!شبی که از هزار ماه بر تر است ، آن چنان که بیست وچند سال بعثت ” حضرت محمد”(ص) ، از بیست و چند قرن تاریخ ما بر تر بود، سال های که آن “روح” بر ملتی و نسلی فرود می آید از هزار سال وی برتر است و اکنون ، بر اندام این اسلام اسکلت شده بر گور این نسل مدفون و بر قبرستان خاموش ما ، نه آن روح فرود آمده است ، سیاهی و ظلمت وحشت شب است!اما شب قدر ! شبی که باران فرود می بارد ، هر قطره اش فرشته ای است که بر این کویر خشک وتافته ، در کام دانه ای ، بوته خشکی و درخت سوخته ای و جان عطشناک مزرعه ای فرو می افتد و رویش و خرمی و باغ گل سرخ را نوید می دهد. چه جهل زشتی است در این شب قدر بودن و در زیر این باران ماندن و قطره ای از آن بر پوست تن و پیشانی و لب وچشم خویش حس نکردن، خشک و غبار آلود زیستن و مردن !هر کسی یک تاریخ است . عمر ، تاریخ هر انسانی است ودر این تاریخ کوتاه فردی ، که ماه ها همه تکراری و سرد و بی معنی می گذرد . هرگاه شب قدری هست و در آن از همه افق های وجود آدمی فرشته می بارد و آن روح ، روح القدس ، جبرئیل پیام آور خدایی بر تو نازل می شودو آنگاه بعثتی ، رسالتی ، و برای ابلاغ، از انزوای زندگی و اعتکاف تفکر و عبادت و خلوت فراغت و بلندی کوه فردیت خویش به سراغ خلق فرود آمدنی و آنگاه در گیری  وپیکار و رنج و تلاش و هجرت و جهاد و ایثار خویش به پیام که پس از خاتمیت ، پیامبر نیست ، اما ” هر آگاهی وارث  پیامبران است ” آن “روح” اکنون فرود آمده است ، در “شب قدر” به سر می بریم ، سال های شب قدر است ، در این شبی که جهان ما را در کام خود فرو برده است و آسمان ما را سیاه کرده است ، باران غیبی باریدن گرفته است، گوش بدهید، زمزمه نرم و خوش آهنگ آن را می شنوید ، حتی صدای گیا هان را در این شب این کویر می توان شنید.سلام بر این شب، شب قدر ، شبی که از هزار ماه ، از هزار سال و هزار قرن بر تر است . سلام ، سلام ، سلام … تا آن لحظه که خورشید قلب این سنگستانرا بناگاه بشکافد ، گل سرخ فلق بر لب های فسرده این افق بشکفد و نهر آفتاب بر زمین تیره ما … و بر ضمیر تباه مانیز جاری گردد ، تا صبح بر این شب سلام .

بر گرفته از مجموعه خود سازی انقلابی مجموعه آثار.

  بر گذاری محفل تجلیل  به مناسبت نزول قرآن کریم در روز بیست و یکم ماه مبارک رمضان سال -1356-هج- ش،درمدرسه جامع  هرات.

مدرسین و طلاب مدرسه جامع هرات شب قدر را که شب نزول قرآن کریم است ، در روز بیست و یکم ماه مبارک رمضان، با تلاوت و ختم قرآن کریم ، در داخل  کلاسهای مدرسه احیا و تجلیل می نمودند . این نحوه تجلیل از این شب با عظمت سالها در آن مکان مقدس معروف بود .در سال ، 1356 ، هجری شمسی ، جمعی از مدرسین که تحصیلات عالی داشتند ، با مشورت با عده طلاب مدرسه به این نتیجه رسیدند که شیوه بر گذاری و تجلیل از شب قدر را باید گسترده تر ساخت ، و متحول کرد. این تصمیم از طریق اولیای اداره مدرسه نیز مورد استقبال قرار کرفتروز شنبه 20 سنبله – سال – 1356- هجری شمسی ، بعد از ساعت دوی بعد از ظهر، قرار بر گزاری محفل تعین گردید .

Ustad Deljo Docoment 1356 Herat

در صالون، عمومی مدرسه، جایگاه سخنرانی” ستیژ”. وترتیب چگونگی   پزیرای از مدعوین مرتب شد . در این تجلیل نورانی از والی ولایت وسایر مسئولین بلند پایه دولتی نیز دعوت بعمل آمده بود ، از آن جمله از شهر دار دانشمند و مجاهد هرات . استاد شهید قاری ابوبکر غوریانی . شخصیتی با تحصیلات عالی و سالها تدریس در مراکز عالی کشور ،و بعدا به خواهش و تمنای مردم به صفت شهردار تعین گریده بود.شهردار شهید به مسئولین  و مربوطین امور شهری شهرداری،  دستور فرموده بود که به محل برگزاری بروند و آنچه لازم است انجام دهند . مسئولین امور شهری در تزئین و ترتیب ردیف سازی صندلی ها در داخل صالون، انتقال صندلی ها از شهرداری به مدرسه ، پاک سازی و حفاظت به حد کافی یاری رساندند.گر زنده اند با عزت و سر بلند باشند و اگر شهیدند در کنار شهداء و صدیقینمنزل و ماوای شان با د. روح پر فتوح آن راد مرد دلیر و خدا دوست که سال دیگر به چنگال های خون آلود دشمنان خدا ومخلوق خداشهید گردید .در کنار شهداء وصدیقین در فردوس برین جایش باد. ورحمت جاودان خدا براووهمه ی شهدای بخون خفته ی کشور باد .از آن طلاب و مدرسین بر گزار کننده محفل  تجلیل شب قدر بسیاری در راه دفاع از مقدسات و وطن بعد از کودتا منهوس کمونستی و هجوم مغل وار روس شهید شدندند . روح مبارک شان شاد باد .لست ترتیب شده ِ سخنرانان در آن روز مبارک که تا اکنون حفظ شده است نیز نشر شده است . سخنرانان در آن روز مقدس،  بسیا نورانی درخشیدند وتا دور دست ها را منور ساختند.و خود شان از پیشگامان جهاد و مقاومت در برابر حمله روس و مزدوران حقیرش قرار گرفتند.

wasalam 28

بیستم ماه مبارک رمضان

۱۳۹۴ – هجری خورشیدی

جوابی بنویسید

ایمیل شما نشر نخواهد شدخانه های ضروری نشانه گذاری شده است. *

*

بالا