گـزیده اخبــار
خانه » اجتماعی » سـخنی با مـوافقین و مـخالـفین کـارنامه هـای اعـلیحـضرت امـان الله خـان:
سـخنی با مـوافقین و مـخالـفین کـارنامه هـای اعـلیحـضرت امـان الله خـان:

سـخنی با مـوافقین و مـخالـفین کـارنامه هـای اعـلیحـضرت امـان الله خـان:

Attaulhaq Rustam zadeh Name 06

درین روزها پیرامون شخصیت و کارنامه های امان الله خان شاه اسبق افغانستان بحث های داغی در جریان است. اگر با امعان نظر در این گفت و شنودها نگریسته شود با تاسف شاملین این بحث ها معتقدات، علایق و سلایق شخصی خود را مدار قضاوت قرار داده و به دور از منهج علمی تحقیق و پژوهش ابراز نظر می نمایند.

دوستانی که بدون آگاهی تاریخی از اعلیحضرت امان الله با جزمیت دفاع می کنند و کارنامه های اورا در حد کمال می خوانند و در مقاطع خاص تاریخی آن را آب حیات به این سرزمین تشخیص می دهند و به آدرس این و آن شدیدآ انتقاد می نمایند، لطف کنند تعصب را کنار بگذارند و تاریخ را منصفانه مطالعه بفرمایند و آنگاه خواهند فهمید که حق با کیست؛ با موافقین و یا مخالفین. عزیزانی که این شاه را عاری از هر نوع عیب و نقص میدانند و کارنامه های وی را می ستایند متوجه نیستند که سردار نصرالله خان این مبارز ضد انگلیس را کی در تهکوی های ارگ به شهادت رسانید.

سردار نصرالله مطابق قانون آن زمان نائب السلطنه بود. امان الله بعد از کشته شدن پدرش که می گویند در آن شخصآ دست داشته با نوعی کودتاه قدرت را گرفت. اما سرار نصرالله بخاطر جلوگیری از خون ریزی با وجود همه امکانات از قدرت دست کشید.هیچکس بی اشتباه و بی عیب نیست؛ نقاط مثبت و منفی در شخصیت هر کس از مسلمات است. امان الله خان هم بسیار اشتباه کرد و بنام ترقی و پیشرفت خیلی کار های ابلهانه نمود و کشور را به بحران برد. اگر کسی می آید و گذشته های تاریخی را نقد می نماید قابل سرزنش نیست بلکه این شهامت است که متوجه اشتباهات خویش می شویم و از آن عبرت می گیریم. همینطور نقاط مثبت و منفی کارها باید برجسته ساخته شود. کار های مثبت امان الله خان هم کم نیست انصافآ روی آنها هم باید مکث کنیم. اگر از اول با یک دید منتقدانه و منفی به کارنامه های شاه امان الله دیده شود، راه بجایی نخواهیم برد و همه چیز را سیاه خواهیم یافت.

حق آنست که از قضاوت های سطحی دوری کنیم و با تحقیق و تتبع به حقیقت برسیم. خوب و بد مطلق در دنیا وجود ندارد، خوبی و بدی به نسبت است. کسانی که بدی های شان نسبت به خویی های شان بیشتر است، نسبی بد و کسانیکه خوبی های شان نسبت به بدی های شان بیشتر است نسبی خوب اند. این به این معنی نیست، کسیکه بد گفته می شود هیچ خوبی ندارد و آنکه خوب است هیچ بدی ندارد.

نواندیشی محلی برای بیان دید گاه های متفاوت است لزومأ آنچه که ازاین تارنما انتشار می یابند مواضع نواندیشی نه میباشند.

جوابی بنویسید

ایمیل شما نشر نخواهد شدخانه های ضروری نشانه گذاری شده است. *

*

بالا