گـزیده اخبــار
خانه » شعر هنر و ادبیات » سروده ای از استاد دلجو حسینی به مناسبت شهادت جانگداز رهبر جهاد ومقاؤمت شهید استاد برهان الدین ربانی
سروده ای از استاد دلجو حسینی به مناسبت شهادت جانگداز رهبر جهاد ومقاؤمت شهید استاد برهان الدین ربانی

سروده ای از استاد دلجو حسینی به مناسبت شهادت جانگداز رهبر جهاد ومقاؤمت شهید استاد برهان الدین ربانی

                                                  بنام خدا

                    شهید صلح

بمناسبت شهادت جان گداز، استادربرهان الدین ر بانی،

 رهبرجهاد ومقاومت ورئیس شورای عالی صلح افغانستان

آهم زچرخ وناله ام ازآسمان گذشت

زین سیل خون که ازسرپیروجوان گذشت

درصدبهاری عمرنرویدبه باغ جان

آن نخل ترکه ازتبردشمنان گذشت

تاک وانار وسیب وگلابی نمانده است

آفت زکوی وکوچه وباغ وبیان گذشت

سنگ هم به ناله آمدوکوه هم به جنب وجوش

ازبسکه آه وشیون وشوروفغان گذشت

بیرون زحدگذشته جنایات دشمنان

بسیارسالها که ازاین داستان گذشت

درکارزارمعرکه یی چنگ وفکرصلح

تیراجل زشصت قضاازکمان گذشت

استادما وپیرخردمند ملک ودین

چون برق پرفروغ ازاین آستان گذشت

 تاریک ازین جنایت سبعانه شدفضا

گرمی زنوروروشنی ازروشنان گذشت

ناگفته شرحی دردوغمی ناشنیده ماند

صدرازسربه مهرچنین درنهان گذشت

غوغای شوم زاغ سیاه ماندوظلم وجور

مرغ سحرخموش ونوای اذان گذشت

پاداش جهد وصبروقناعت شهادت است

همچون( شهید صلح) ببایدزجان پذشت

آن کوه حلم واسوه ی تقوی ومعرفت

درراه دوست ازسرجان وجهان گذشت

دوازدهم میزان 1390هجری شمسی

دلجوحسینی

جوابی بنویسید

ایمیل شما نشر نخواهد شدخانه های ضروری نشانه گذاری شده است. *

*

بالا