گـزیده اخبــار
خانه » اجتماعی » راهبه های خون وجنایت درافغانستان!
راهبه های خون وجنایت درافغانستان!

راهبه های خون وجنایت درافغانستان!

    Forotan Resarach 23   پیوسته بگذشته قسمت نودو هفتم:

هما جان سلطانی به ظاهر وکیل مردم ستمدیده غزنی ما هم ازهمان بیماران روانی است که به هر قیمتی  همچون ویروس زندگی میکند و از دیر بدینسو ویروس شهرت خواهی کاذب را درشریانهای وجدان اش جاگزین ساخته است. میگویند که مایه پایداری هر جامعه ،  حیات فکری و تمدنی آن است ، بنأ اگر هرجامعه ای درمسیر تکاملی اش به این دست آورد بزرگ دست نیابد بدون شک از زندگی و حیات راستین در تاریخ بشری  بهره مند نخواهند بود. بنابر حکم آنچه که به اختصار یاد شد ، باید تمامی آگاهان و روشنگران جامعه که بر میراث پیامبران تاریخ  نشسته اند بکوشند تا در راستای ایجاد زمینه ها ی فکری وفرهنگی حیات بشربکوشند. اما مرغ هما جان سلطانی یک پا دارد !! وویروس بیماریی روانی اسکیزوفرنی وی را نه میگذارد تا بحیث یک بیمار روانی نورمال در اندام جامعه افغان زندگی نماید. وقتی ازاصول ابتدائی اسلام آگاهی ندارد و کلیمه ” انشأ الله ” را ” امشالله ” می نویسد و میخواند

صفحه فیس بک هما سلطانی

بنأ فتوای حضرت هما جان سلطانی مفتی بیسواد و شَلیطه ای  داعشی های ستون پنجم در پارلمان افغانستان در باره حمله تروریستی آخیری که در شامگاه چهارشنبه بر موتر حامل جوانان مظلوم خانواده مطبوعات در صفحه فیس بک اش صادر کرده است ، طنز تاریخ نیست ؟

آری ، این گونه  هذیان گوئی ها ی حضرت هماجان دامت برکاته !!  طنز تلخ واقیعت عینی تاریخ ما است که همچنان برخی از رجال و رجاله های که بنام دین مقدس اسلام رهنمایی معاملات یا همان دفاتردلالی تاریخ مذهبی  را باز نموده اند و بجایی پرداختن به دشواری های نسل معاصر زخم های کهن صدر اسلام را با اسناد ومدارک مجعول و مجهول دشمنان دین و انسان تازه می سازند . اما در آئین تحریف شده ای که به نقل از کاهنان عهد قدیم حضرت هما جان سلطانی !! میراث دار آن است چنین رجاله ها بصورت وافر به مشاهده میرسند چنانچه در مسیر تاریخ مذهبی تشیع درباری و مملو از خرافات بانوان بسیاری را میبینیم که مدعی همسر بودن امام مهدی (عج ) پیشوای دوران انتظار بخشی کثیری از شیعیان بوده اند چنانچه آخیرأ یک بانوی بیمار روانی مدعی شده که وی همسر امام زمان(ع) یا امام غائبی است که پس از آنکه زمین را فساد و گناه آلوده میسازد با شمشیر ظهور میکند و همه گناهکاران را گردن میزند . 

درچنین شرائطی و دراوج این همه توطئه ها واین همه دیوارهای از نفرتها و کینه ها ی که همه منبر داران و نگهبانان شرک وخرافات بنام مذهب فاجعه های جدیدی که به انحطاط و مسخ جوهرهویت انسان منجر میشوند طبیعی است که از رجاله های این طیف همچون هماسلطانی  با این ادبیات هذیان گونه باید سخن بگویند . اما جای تعجب آنجا و آنگاه است که هما جان سلطانی به نمائنده گی از جماعت و صنفی  فتوی میدهند و سخن میگوید  که در جامعه فقیری مانند  افغانستان هرنوع هنر – موسیقی و دیگر فرآورده های یک فرهنگ بالنده انسانی و اسلامی  را حرام می دانند . اما این تنها واکنش جنایتکارانه ای حضرت  هما جان سلطانی عج !! در برابر این جنایت عریان نیست بلکه ازچندین سال  بدینسو با ارائیه طرح جنون آمیز صلح در افغانستان میان طالبان واداره ای کابل برهبریی حامد خان کرزی پوپلزی تا آنجا به پیش رفت که حتی دریکی از  برنامه های همین تلویزیون طلوع که وی آنرا جاسوسان امریکا و اسرائیل می خواند اینگونه ابراز نظر فرموده اند :

می بینند عزیزان ! که خانم سلطانی نمائنده مردم غزنی در مجلس افغانستان  با اندیشه های هذیان گونه و متحجرانه اش چگونه مدعی گردیده بود که گویا همین اکنون ملا عمر رهبر طالبان در منزل اش واقع در کابل خوابیده است ؟ اما آن وقت شاید این خانم که خواب های خانم اول مملکت را در سرپرورانده بود نه میدانیست که ملا عمر مجاهد با همان قیافه نورانی اش که به قول وی کم حرف میزد چند سال قبل از این جهان فانی وداع گفته بود .

Forotan Edama darad 07

جوابی بنویسید

ایمیل شما نشر نخواهد شدخانه های ضروری نشانه گذاری شده است. *

*

بالا