گـزیده اخبــار
خانه » اجتماعی » ذکــری از”وجــوهــات مـــبارکـــه و صــــد فــــیصد حـلال اســتخباراتی “!
ذکــری از”وجــوهــات مـــبارکـــه و صــــد فــــیصد حـلال اســتخباراتی “!

ذکــری از”وجــوهــات مـــبارکـــه و صــــد فــــیصد حـلال اســتخباراتی “!

Forotan Name op Bloemen 20

پیوسته به گذشته قسمت سی و هفتم :                                                      

                                                نوشته ای از محمد امین فروتن

میگویند درقدیم و در یکی از روستا های دور دست مردی که اسم اش گنجو خان  بود و درمیان روستایان به گنجۍ  شهرت یافته بود وقتی فهمید که گنجۍ  به کسی گفته میشود که بالای سرش موی نداشته باشد حساسیت اش نسبت به مفهوم گنجۍ بکلی بلند آمد و هرآنکه وی را گنجی خطاب میکرد دربرابرش واکنش سختی نشان میداد ،در یکی از روزها ی گرم تابستانی که کسی وی را ” گنجۍ “ صدا زده بود و با آن مرد به سبب گنجی گفتن مشت و یخن گشته  بود مرد دیگری که از راه عبور میکرد و حالت گنجو خان معروف به گنجي را از نزدیک میدید بلا درنگ  صدا زد که های گنجۍ ! در اینجا چه خبر است ؟ گنجی بلادرنگ بطرف مردی که از راه عبور میکرد روی خود  را گشتاند و در خطاب با وی گفت : که با این گنجۍ گفتن خو همراه با یک بی عقل دیگری نزدیک است که خون راه بیندازیم حال ترا چه شده که مرا  گنجۍ  می خوانی ؟

 ashraf ghani ahmad zai Election Office15

آنگاه که در واپسین لحظات بخش قبلی این سلسله ای از یادداشت هایم رسیدم و درجائی خواندم که یکی از رهبران ستاد های انتخابات ریأ ست جمهوری افغانستان که همانا  ستاد « تحؤل و تداؤم » برهبریی جناب دکتور اشرف غنی احمدزی باشد درجمعی از ” مریدان ” و هواداران  اش گفته است که قانون اساسی را معامله نمی‌کنم ” حکایتی به ذهنم خطور کرد که آنرا آنگونه که بر پیشانی این یادداشت مرور فرمودید شنیده بودم . بله ! می بینیم که  اکنون همان حکایتی از ” گنجي ” که اصلأ  اسم  اش گنجوخان بود اما از چندین سال بدینسو در روستأ وی را  ” گنجي ” صدا می کردند برعده ای از عزیزان صدق می کند . زیرا آنچه که طی بیش از دوازده سال در افغانستان میگذرد از دست نظام مافیائی حاکم بر سرنوشت مردم  هست که متأ سفانه همین وثیقه غیر عملی بنام قانون اساسی افغانستان توجیه کننده این سیستم ناعادلانه “سیأ”سی بوده که همچون شمشیر دموکلس برمشروعیت ملی جامعه ما آویزان است .

abdullah and ashraf ghani ahamad zai 15

تصؤر نه میکنم آقایونی که مدارک علمی بزرگترین و معتبرترین  دانشگاه  ها در زمینه اقتصاد ، حقوق وعلوم “سیأ” سی را توأم با القاب بلند بالای همچون از غوث الاعظم و دومین و چندمین متفکر  عالم  برخ تمامی رقیبان خود میکشند وخود را  که دارای « یک چشم و مقداری پشم»  اند در جامعه ای ” کورها ” پادشاه می نامند ندانند که یکی از معضلات بزرگ جامعه ما وجود همین کتابچه ای کاپی شده ای  هرچند بسیار مترقی و پیشرفته بنام قانون اساسی افغانستان است که حتی یکتن  از قانونگذاران و شخصیت های حقوقی وحقیقی  که در شورای تسوید همین قانون اساسی حضور داشت باری به این حقیر حکایت میکرد ومیگفت  که قانون اساسی افغانستان نه با مصلحت انسان باشنده ء این سرزمین و این آب وخاک که دراوج  سنت زندگی میکنند  و باید گام به گام زمینه های رشد و انکشاف طبیعی در جامعه ما مدنظر قرار می گرفت ووارد دوره پیشرفته و مدرنیته میگردید ، بلکه  بدون مطالعه و جستجوی  زمینه های تطبیقی  آن وثیقه را هرچند مترقی و مدرن که  تنها  در انطباق با منافع و مصلحت های مادی و روزمره ء  شرکت های چند ملیتی و کارتل های نفتی جهان در نظر گرفته میشد و بر تمامی اعضای کمیسون تسوید قانون اساسی که با فشار امتیازات فراوان و منافع شخصی خویش عوام کالانعام شده بودیم تحمیل میگردید .

 بزرگترین مورد ی که طی سیزده سال موجب بیشترین زیانها و آسیب ها گردید ه است همانا تقابل گفتمان حاکم مذهب  تاریخی و غیر اجتهادی در جامعه ما  با مؤلفه های حقوق بشر و جامعه ء مرفهی که ایجاد آن  دراین قانون اساسی برعهده دولت  گذشته شده است به خوبی و روشنی به مشاهده میرسد . زیرا از یکطرف به اساس حکم ماده هفتم دولت منشور ملل متحد، معاهدات بین الدول، میثاق هاى بین المللی که افغانستان به آن ملحق شده است و اعلامیه جهانی حقوق بشر را رعایت می کند. واز سوی دیگر باید در زمینه اصلاحات ساختاری در حوزه انطباق دین مقدس اسلام با اصول و پرنسیپ های دموکراسی و مردم سالاری در اولویت به رشد فرهنگ غنی  ملی و معنوی جامعه باید کار اساسی صورت میگرفت که با درد ودریغ به اثر مسابقه قدرت در حوزه نهاد های شبه دولتی که همه مهره های وابسته به سیستم حاکم کنونی به شمول تمامی رجال و شخصیت های که بر محور گریس وروغن  زده شده این دو ستاد اعم از کسانی که  قانون اساسی  را محور همه  چانه زنی ها میشمارند و خودرا ادامه دهنده راستین و حقیقی  سیستم کنونی میدانند وگویا همه چیز روبراه است فقط با شعار تحؤل و تداؤم باید به پیش رفت  ویا هم  شخصیت ها و رجال قدرت طلب و شهرت پرستی  که بنام اصلاحات و هم گرائی همچون زنبور عسل  بر سر صلاحیت های پست اجرایوی به معامله پرداخته اند  باید مسؤلیت این وضع  درناک و غم انگیزکنونی  ملتی بنام افغانستان را بپذیرند . زیرا نزدیک به اکثریتی ازرجال و شخصیت های شامل در هردو ستاد انتخاباتی کسانی بودند که همچون دانه های تسبیح  همیشه در مدار قدرت مافیائی جامعه افغانی  می چرخیدند  و اکنون نیز از همان آخور تغذیه وتمویل   شرعی میگردند  . ! 

jankeri aw abdullah ashrafghani 14

درد ناکتر اینکه تحت این شرائط پیچیده ء جامعه درد دیده ما از برخی مناطق صدا ها ی بسیار نامفهومی و غیر عملی اما فقط کاپی شده از جوامع دیگر  چون انقلاب سبز و نارنجی به هوا برمیخیزند   که هر مبتدیی سیاست های کنونی مافیائی  در افغانستان با استفاده از تجارب گذشته میداند که این شعار ها ی بدون پشتوانه و عمیقأ دارای بار فکری وعقیدتی  فقط میتوانند برای متقاعد ساختن حریف بحیث وسیله نا مأنوس فشار مورد استفاده قرار گیرند

چه کسی نه میداند که وقتی روزنامه واشنگتن پُست WASHINGTON POST  و روزنامه معروف نیویارک تایمز NEWYORK TIMES   در گزارشهای  خود به نقل از مقامات سازمان جاسوسی ایالات متحده امریکا CIA  مطلبی را به نشر رساند که ازبدو تأسیس دولت مؤقت درافغانستان تا به امروز یعنی سال ۲۰۱۲ میلادی سازمان متبوعش یا همان شبکه رسوائ عالم  CIA   میلیونها دالر پول نقد را به شورای امنیت ملی افغانستان تحویل ارگ ساخته اند آقای عطار باشی ارگ بحیث   بلند رتبه ترین مقام کشور بلادرنگ با رئیس بخش کابل سازمان اطلاعاتی امریکا  CIA تماس میگیرد و با التماس از وی می خواهد که امید وارم دوستان امریکائی ما ضرورت های ما را درک کنند و بدون توجه به گزارشهای مطبوعاتی مبالغی  را که برای ما حیثیت آب حیات را دارند مسدود نه سازند و من مانند همیشه قول میدهم که اسناد مصارف آنرا نیز مانند گذشته خدمت شما تقدیم کنیم .!!  وهنوز دود سیاه این گزارش واشنگتن پست در کاخهای  مرمرین ارگ می پیچید که روزنامه های معتبر انگلستان همچون گاردین THE GUARDEAN  و DAILY MAIL چاپ لندن و دیگر روزنامه ها از قول یک منبع امنیتی که با دلائل خاصی از افشای نام شان خود دارای نموده بود خبری بر همین منوال منتشر ساختند که سازمان جاسوسی انگلیس نیز از آغاز تأسیس دولت موقت میلیون ها پوند انگلیسی را به شورای امنیت افغانستان تحویل داده اند ؛ البته این پول ها ماسوا از مبالغی است که به اعتراف شخص عطار باشی صاحب هرسال ازسوی شبکه های استخباراتی  ایران – جمهوری آلمان -فرانسه – ایتالیا -ناروی و دیگر کشورهای اتحادیه اروپا بدون ارائیه کوچکترین سند مصرفی  به خزانه ارگ تحویل داده میشد . طبیعی است که در بدل این همه « وجوهات مبارکه  و صد در صد حلال !!!» استخباراتی هرکشوری از جهان که در افغانستان مشغول قمار و برد وباخت بودند  به فکر منفعت های بود ند که با تنهائی ویا هم با دیگر همکارانی که مشغول شغل  « شریف غارتگری !!» میباشند ….

ادامه دارد

 

جوابی بنویسید

ایمیل شما نشر نخواهد شدخانه های ضروری نشانه گذاری شده است. *

*

بالا