گـزیده اخبــار
خانه » اجتماعی » در راستای مسخ ارزشها ی دینی سیاف یکی از بنیانگذاران نــظام مافیائی حاکم برسرنوشت کشور گفت چادری یک اصلی از حجاب اسلامی است !!
در راستای مسخ ارزشها ی دینی سیاف یکی از بنیانگذاران نــظام مافیائی حاکم برسرنوشت کشور گفت چادری یک اصلی از حجاب اسلامی است !!

در راستای مسخ ارزشها ی دینی سیاف یکی از بنیانگذاران نــظام مافیائی حاکم برسرنوشت کشور گفت چادری یک اصلی از حجاب اسلامی است !!

nauandeshe naam 22 

نواندیشی کابل : استاد عبدالرب رسول سیاف که خود را از بنیانگذاران  این سیستم مافیائی  لبرال  می شمارد و علاوه بر آنکه در دوران جهاد مقدس علیه ارتش سرخ شوروی  صد ها میلیون دالر را تصاحب کرده بود طی ۱۳  سال گذشته نیز  با استفاده از نفوذ مذهبی با قرئت مافیائی صد ها باب تعمیر و بلند منزل و شهرک  را غصب و تصاحب کرد ، برعلاوه آن شبکه رادیو تلویزیونی ۲۴  ساعته ای بنام دعوت را و یکی از بزرگترین پوهنتون های افغانستان بنام پوهنتون اسلامی  را نیز در منطقه تفریحی کابل بنیاد نهاد ،

Dawt Universaty 16

و گفته میشود که برای تأمین امنیت فزیکی این سرمایه های غصب کرده و به باد آورده مافیائی باندی از آدم کشان تحت رهبریی  برادر زاده  اش ممتاز نام ایجاد کرده است هرگاه حادثه ای در شهر کابل بویژه در جنایت اختطاف برای جستجوی آن سرنخ به استاد عبدالرسول سیاف این کاهن نشسته بر خزائن مملکت میرسد و بدون آنکه مطلبی را با الفاظ صریح وروشن به گوش وی برساند و بگویند که ممتاز نام ارجمندیی و نور چشم وی در این اختطاف دست دارد و آنها طالب ….مقدار پول نقد شده است میگویند که اگر در مورد پیداکردن شخص و یا اشخاص اختطاف شده کمک کنند خالی از خیر و ثواب دوجهان نخواهد بود!! که با رفتن مراجعه کننده گان برادر زاده اش ممتاز نام را می خواهد و برایش میگوید که فرد یا افراد را رها سازند . امروز دوشنبه نهم مارچ ۲۰۱۵ برابر با ۱۹ حوت ۱۳۹۳ در محفلی که به مناسبت درگذشت مارشال قسیم  فهیم  سابق معاون اول اداره مافیائی افغانستان ضمن بیان صفات و سجایای یک  مجاهد راستین گفت : مجاهدین از عزت و ناموس مردم افغانستان دفاع کرده اند اگر به خوبی یاد نه میکنید بد اش را نگویند .جفا است خیانت در حق افغانستان است ، این مردم را به نیکی یادکنید که در حقیقت خدمت به مردم و ملک خود است . دوستن گرامی ؛ عنصر اساسی ای که در برابر دشمنان مانند کوه ایستاد اند عنصر اساسی اسلام است ……..شعور ملی و احساس ملی هم در آغوش اسلام خوب رشد کرده و در آغوش اسلام جان گرفته است .به این لحاظ سه چهار مطلب را که ضروری میدانم ؛ خوب است که رئیس صاحب حکومت وحدت ملی در اینجا تشریف دارند و ای کاش که رئیس صاحب جمهور هم میبودند که ما بحیث کسی که در بین ملت هستیم به حرکت دین ستیزیی که نو سربالا کرده توجه وی را جلب میکردم و میکنم و چند مثال در این رابطه می دهم

یاکبار دیگر خلاصه ای از سخنان امروزی استاد سیاف  را یکجا با شما مرور میکنیم .

۱ : چندروز پیش چند نفر چادری سرکرده من یقین دارم که عزت زن افغان را جزدر آغوش اسلام در دیگر جاها پیدا کرده نه میتوانید من یقین دارم که در قانون و در هیچ کجای دنیا حق مادر سه برابر حق پدر تثبیت نه شده است بلکه این را اسلام تثبیت کرده است .در هیچ جای سخنانی چون سخنان گُهر بار رسول اکرم (ص) که میگوید جنت زیر پای مادران است . اما یکتعداد مردم مفسد از همین مایک اعلام میکنم یک شاعره اسلام را ،یک حکم اسلام را یک ارزش دینی و ملی ما را به استهزأ و تمسخر گرفته اند ، چادری سر کرده اند به چه عنوان ؟ چادری یک نمونه ای از حجاب اسلامی است . حجاب یک حکمی از احکام اسلام است ،حجاب یکی از ارزشهای ملی وتاریخی ما وشما است برعلاوه ازاینکه یک حکمی از احکام اسلام است این را به استهزأ میگیرند گویا که این یک ظلم است یک جور است در حق زنها و ما امروز در این ظلم ها خود را همراهشان غم شریک میسازیم .!!این جفأ درحق زن است ، جفأ در حق دین است اگر تو خود را در غم زن خود را شریک میدانی برو احوال بیوه زنها را بگیر ، برو جلو خشونتی را بگیر که در برابر زنها میشود .برو جلو بی عفتی های را بگیر که در برابر زنها میشود این کار کار پلان شده و توطئه ای است که بر ضد نوامیس ملی ما براه می افتد .

۲ : یک چند نفر مردم های بی احساس و بی عزت خیستند در یک محفل  ؛ یک  تلویزیون اینرا نشر هم کردند از خر تجلیل بعمل آورده وبه عنوان کوبیدن انسانها  این را یک تلویزیون نشر هم کرده در گردن خر کاغذها را آویزان کرده بودند و گفتند که این خرهم در وقت جهاد مرمی انتقال داده بود ، سلاح انتقال داده بود این چرا رتبه نه میگیرد ؟! از همین جا بریش میگم مرد هستی جواب بگو اگر نیستی باید به گنهات اعتراف کنی ، هرکسی که جهاد ، اسلام ، مجاهدین را توهین میکند این توهین به مجاهد نیست توهین به دین است ان از دائره دین خارج می شود ،

khar wa sayaaf 09

دراین شک نیست که خداوند مردمی که از فرمان خدا سرکشی میکنند از دائره بندگی کله ای خود را کش میکند برایش گفته که ……..اما اشاره به مردمی که نامس تورا نگاه کرده اشاره به مردمی که عزت ات را نگاه کرده ترا از نام ماند بر بچه ات از پاولوف خلاص کرده تو آمدی کنایتأ آنها را توهین میکنی ؟ لعنت بر ایطور آزادی بیانی که منجربه اهانت دین و اهانت اسلام شود .حکومت باید در برابر ازنها موقف خود را بگیرد ، باز هم می گم که موقف خود را بگیرد ، ورنه ملت باز مسؤلیت خود را در برابر شان درک میکند .این یک گپ واضح و روشن است .

۳ : چند روز پیش تلویزیون نورین یک موضوع را نشر کرده که من از این مایک از گرداننده امو پروگرام که نستوه نادری است تشکر میکنم .یکتعداد بنام شاعران ایروتیک و عریانگرأ به اسلام و پیغمبر اسلام توهین کردند یک قسمت آن ویدیو را تلویزیون نورین نشر کرد که جواب آنرا هم داد ما همین جا میگوئیم که اگر جلو این کار ها گرفته نه شود ملت میشکند و ملت به پای می اُفتد  ……….

تحلیل گرانی که نظام مصرفی وابسته به شبکه های جاسوسی جهان  و بزرگترین تحقیر کننده افغان ها در این سالهای آخیر می پندارند میگویند که آیا براستی هم آنچه که جناب سیاف که نظام کنونی را محصول  خون شهدای افغانستان می داند درست میفرمائند ؟ آیا چادری یا برقعه که با توجه به شرائط اقلیمی  و فرهنگی اکثر جوامع شرقی  حتی قبل از ظهور دین مبین اسلام رواج داشت وتا امروز نیز مورد استفاده قرار میگیرند و بحیث لباس  هم آهنگ با شرائط خاص فرهنگی و اقلیمی همان جوامع  شناخته شده است باید آنرا عین اسلام خواند ؟ و آنچه که سبب شده تا حضور ذهنی و روحی انسان بویژه زن در جوامع اسلامی با آن برخورد میکند و کسانی هزاروچهار صد و چند سال بعد در جامعه مانند افغانستان به نحو سمبولیک این پدیده را مورد نکوهش قرار داده است کافر و بی دین خواند ؟   نه میگوئیم که  شیوه انعکاس آن پدیده زشت با دانستن چادری بحیث عامل عقب مانده گی کاملأ   درست بوده است اما هیچگاه چنانچه بنیانگذار نظام مافیائی کنونی حضرت استاد سیاف آنرا یک حرکت ضد دینی و ضد توحیدی می شمارد نیست و نبوده است . جهت اطلاع این مرجع مذهبی در امور احادیث باید گفت که ثقل چنین اظهارات هوشداردهنده و گفتاری درباره اسلام که چادری را جزیی از اشاعره اسلام و یکی از احکام دین مبین اسلام می شمارد قرئت دیکتاتورمآبانه ازشبه  اسلامی  را نمائنده گی میکند که هیچگونه سنخیتی با حقیقت دین ندارد ،

sayaf cartoons 09

در این گفتمان رهبر ویازعیم بر اصل انتصاب الهی تحقق می یابد و زعامت مردم نه یک سیستم بلکه  حاکمیت فردی است که بجایی  حاکمیت مردم سالار بر چهار چوبهای مکانیزم  حرمت به انسان ، نظامی ارباب رعایتی و یکه  سالار اتوکراتیک پیشبینی میشود . نظامی که حاصل تلفیق نظریه و ساخت خلافت با عناصر باطنی ، ملکوتی و قدسی حاکمیت وولایت است و یک منظومه هرم گونه ای را می سازد .   روشن است که حاکمیت مردم سالاری و جمهوریت در چنین گفتمان اقتدار گرأ و صله ای نا جورو زائد تحمیلی است که دموکراسی و اعتقاد بر اصل تعیین زعامت توسط رأی آزاد مردم باید در فرآیند تخلیص خود را از شر آن برهاند . کاملأ طبیعی است که در ویکرد تندروانه و بنیاد گرایانه این گفتمان نهاد ها و شعار های برای آزادی زن خواست شیاطین است که در صورت امکان باید منحل و زدوده شوند . اما باتأسف باید اعلام کرد که زمان بروفق مراد حامیان چنین گفتمان متحجرانه نیست و باید همه عناصر ی که در جغرافیای بنام افغانستان زندگی میکنیم تحمل پذیرئی مخالفان و دیگر اندیشان و کسانی را که مانند ما نه می اندیشند  در یابیم .

جوابی بنویسید

ایمیل شما نشر نخواهد شدخانه های ضروری نشانه گذاری شده است. *

*

بالا