گـزیده اخبــار
خانه » اجتماعی » در حاشیه خبر بازداشت یک جنایتکار !
در حاشیه خبر بازداشت یک جنایتکار !

در حاشیه خبر بازداشت یک جنایتکار !

Naurouz jan Hamid Name 02

امروز جنایتکاران خلقی و پرجمی برائت تاریخ منفور گذشته خود را درعملکرد مجاهد نما هایی امروزی توجیه می نمایند. واقعیت اینست که این بظاهر مجاهد نماها نه نقطه تباین خلقی و پرجمی ها٬ بلکه امتداد طبیعی انها استند. یعنی ما بدون خلقی و پرجمی ها گلبدین٬ ربانی٬ سیاف وامثالهمرا نمی داشتیم. فلهذا مقایسه خلقی و پرجمی ها نه باید با پیامد طبیعی خودشان٬ بلکه با رژیمی که اینها با غضب از داود خان تحویل گرفتند صورت بگیرد. رژیمی که دران نعمت امنیت بود٬ مردم می تواستند شب به ولایات دوردست سفر نمدیند٬ رژیمی که پلان پنج ساله با بودجه لازمه ان داشت.

Rutterdam Politi Sadeq Alamyar 02

از جابلسا تا جابلقا همه این ها را به تیغ یغما بستند. جامعه را منهدم نمودند٬ درحدود تقریبا دو ملیون باشنده این کشور را به اساس شبه وگمان شهید ساختند٬ ملیون ها باشنده این کشور را اواره نمودند. قابل تامل است که در جمع همه این قربانیان دژخیمان سفاک خلق و پرچم یک بچه رهزنان هفتگانه و سه گانه متوطن در پاکستان و رهزنان هشت گانه متوطن در ایران شامل نبود. درهمین راستا قابل حمل است که بلافاصله بعد از تحویل گیری قدرت این به اصطلاح رهبران مجا هدین٫ که به تعبیر وارد دکتر شریعتی میراث خور مجاهدین و تعزیه خوان شهدا گردیده بودند٫ برای خلقی و پرجمی ها عفو عام وتام اعلان نمودند. خوب چرا هم نکنند. مگر اینها چه پرابلمی با خلقی و پرجمی ها داشتند؟ این ملت قربانی دهنده بود که با خلقی و پرجمی ها پرابلم داشت. برای همه دوستانی که در المان زندگی نمی کننند قابل ذکر است که بعد از وحدت دو المان همه سراندرکاران المان شرق٫ ازانجمله اخرین ریس جمهور المان شرق٫ Egon Krenz محاکمه و راهی زندان گردیدند.

توجیه مطلب هم این بود که مردم المان شرق روحیه اطاعت از نظام پیدا نخواهند کرد اگراحساس نکنند که نظام منصف است. این جامعه دموکرات عفو عام وتام اعلان نکرد. امروز کار بجاهی رسیده است که به جلادی چون نجیب اصطلاح شهید اطلاق می گردد. صرفنظرازاین که اصطلاح شهید تعبیری از ترمینولوژی اسلامی است و نجیب یک دهری بود٫ او یک جنایتکار هم بود. فراموش نکنیم که او ریس یک تشکیلات جهنمی یی بنام خاد بود. دژخیمان تشکیلات جهنمی خاد بدستور مستقیم نجیب درپناه قیود شبگردی وضع شده انها خفاشگونه بخانه های مردم یورش می بردند واولاد این خطه را راهی پولیگون ها می نمودند.

 

جوابی بنویسید

ایمیل شما نشر نخواهد شدخانه های ضروری نشانه گذاری شده است. *

*

بالا