گـزیده اخبــار

خانه » سیاسی ، امنیتی » در این بازی بازنده ترازهر کسی مردم افغانستا ن است
در این بازی بازنده ترازهر کسی مردم افغانستا ن است

در این بازی بازنده ترازهر کسی مردم افغانستا ن است

                                  

         در این بازی بازنده ترازهر کسی مردم افغا نستان است

 مهرالدین مشید

حادثهٔ یازدهم سپتمبر سناریوی مرموز و پیچیده یی است که تا هنوز سر کلافهٔ آن طور شاید و باید    گشوده نشده است . این بازی شگفت آورد بیشتر به حکایت « فیل و کوران » مولانای روم میماند که هر کس به زعم خود از آن تعبیری کرده و اما هر کدام در استقرای ذهنی خود گمراه شده و به اصل واقعیت پی نبرده اند . در این زمینه تحقیقات امریکایی ها چیز دیگری و تحقیقات مستقل مانند تحیقیق استاد « طحان » انتشار یافته زیر نام عبدالله الکوشی و … حکایت از چیز دیگری دارد . از جمله اجازه ندادن خبرنگاران به محل حادثه ٬ ناممکنی  تخریبات به بار آمده بوسیلهٔ طیارههای اختطاف شده و نبودن یهودی ها در مرکز تجارتی نیویارک و پی آمد های بعدی آن مانند شبهات در مورد تصاویر پخش شدهٔ اسامه ٬موجودیت او در نزدیک اکادمی نظامی پاکستان ٬کشته شدن مرموز و مخفی کردن  جسد او٬ بازی های چند پهلوی امریکا در مبارزه با تروریزم٬ احیای دوبارهٔ طالبان ٬ ناکامی دولت افغانسان٬حمایت غیر مستقیم امریکا از جنایت کاران بر سر قدرت٬ بی تفاوتی کاخ سفید در برابر حیف و میل پول ها٬ بی توجهی به زیر ساخت های اقتصادی در افغانسان  و چیز های دیگر از جمله دلایلی اند که پرده از پشت حوادث این رویداد بر میدارند . این حادثه را سناریوی هالیودی جلوه گر ساخته است ؛ اما در این میان چیزی که بارز است ٬ همانا تهاجم امریکا بر افغانستان زیر نام مبارزه با تروزیزم است . امریکا به بهانۀ حادثۀ یازدهم سپتمبر نبرد بیرحمانه یی را بر ضد مردم افغانستان آغاز نمود و با به پرواز درآوردن هواپیمای اف 52 بم وریزش  بم های سنگین  بر مراکز مهم نظامی طالبان افگند افغانستان پس از چهل روز توانست تا طالبان را سقوط بدهد  . بوش با انتقام گیری از  پیامد ها و خسارات این حادثۀ (1)که در حدود 555 ملیارد دالر در برابر مصارف نیم ملیون دالر مهاجمان ارزیابی شده است که 19 جنگجوی القاعده که 12 تن آنها اتباع سعودی بودند وبا کوبیدن چهار طیاره بر برج تجارتی جهان هرچه بود٬ در نمادی از غلبۀ خون بر شمشیر به اثبات رسانیدند و امریکا به انتقام این حادثه 5.1 ملیون عراقی را کشته یا زخمی و4 ملیون عراقی را آواره نمود ؛ اما درافغانستان هنوزهم این حادثه ادامه دارد. امریکا به دنبال انتقامگیری از اسامه مردم افغانستان را به قربانی گرفت . در حالیکه اسامه در اولین واکنش گفت ٬ گرچه در این حادثه دست ندارد ؛  ولی از آن استقبال میکند . اسامه با این اظهارات به نحوی مسؤولیت این حادثه را بدوش گرفت و فهرست نام های افرادی را که در این عملیات دست داشتند ٬ افشا کرد . بعید نیست که اسامه خود قربانی این بازی مرموز شده باشد ؛ زیرا این شاهزادهٔ سعودی بعد ازسالهای ۱۹۸۰ با استخبارات امریکا رابطه داشت و استخبارات هم در آخرین فرصت ٬ اولین مامور خنثای خود را قربانی میدهد . هر طوری که بود٬ بوش برای دستیابی به سرزمین های نفت خیز شرقی جنگ نوینی را درسطح گسترده بر ضد مردم افغانستان و عراق مشتعل گردانید . امریکا در این راستا اهداف بلند مدتی را دنبال مینمود ؛ اما خسارات ناشی از آن همراه با بحرانهای شدید اقتصادی چنان این کشور را به ورشکستگی های خطر ناک اقتصادی مواجه گردانیده است که این کشور را به پرتگاۀ نابودی کشانده است . به گزارش واشنگتن پست (۱) جنگ امریکا در افغانستان تا کنون ۵۰۰ ملیارددالر هزینه برداشته که ۲۵ ملیارددالر آن در بخش بازسازی و ۲۵ ملیارددالر آن برای تقویهٔ‌ نیرو های امنیتی افغان به کار رفته است . هزینه های   جنگ امریکا در افغانستان تا سال ۲۰۱۴ به ۵۰ ملیارد دالر افزایش می یابد  . در حالیکه به اساس طرح بریژنسکی (۲) در سال  ۱۹۸۰ ارزش اولین محموله های کمکی امریکا برای مجاهدین ۳۰ ملیون دالر و از سال  1981 تا 1987 بیشتر از 3.2 ملیارد دالر و از سال 1987 تا 1993 به 4.2 ملیارد دالر تخمین زده شده است . قرضداری های امریکا (۳) اکنون ۱۴.۳ تریلیون دالر است که با فیصلهٔ جدید به ۱۶.۷ تریلیون دالر  میرسد . در ضمن ۲.۴ تریلیون دالر طی یک دورهٔ ده سال از  مصارف دولتی این کشور می کاهد . اکنون امریکا به کسر بودیجهٔ  ۱.۷ تریلیون دالر مواجه است و قرضداری های آن در ماهٔ‌ می به ۱۴.۳ تریلیون دالر رسید . که درتاریخ امریکا بی سابقه است . هر امریکایی حالا 45300 دالر قرضدار است . این در حالی است که 9 درصد امریکایی که 47 ملیون تن می شود ، از بیکاری رنج می برند .(۴) کسر بودیجهٔ حکومت اوباما ۱۵ درصد بیشتر از حکومت بوش است . کسر بودیجهٔ در زمان بوش ۱.۴ تریلیون دالر بود و اکنون ۱۹۰۰ ملیارددالر دالر یعنی ۱.۹ تریلیون دالر است. (۵)  در حالیکه نظر به گزارش بخش تحقیقاتی کانگرس امریکا ٬ طالبان برای کشتن هر سرباز خارجی 50 هزار دالر مصرف میکنند قیمت؛ اما کشتن یک طالب برای امریکا به 50 ملیون دالر میرسد . (۶) در کنار این امریکا تا اکنون بیشتر از 8 ملیارد دالر برای پاکستان کمک های غیر نظامی نیز کرده است . به همین گونه کشور های دیگری هم که در مبارزه با تروبریزم  خود را آسیب پذیر میدانند ، از امریکا کمک های مالی واقتصادی دریافت میدارند. این جدا از مصارف نظامی امریکا است که این کشور مبالغ هنگفتی را برای کشور های آسیای میانه چون ازبکستان ، قرغزستان ، تاجکستان وغیره پرداخته است وهنوز هم می پردازد. امریکا تنها با  هزینه های هنگفت نظامی در افغانستان رو به رو نیست .  اختلاس ، کلاهبرداری، حقه بازی و استفاده جوی آنقدر دربین قرار دادی های امریکایی وشرکای  آنها زیاد است که به  مثابۀ ستون پنجم ضربۀ شدید مالی را برپیکر مبارزه با تروریزم  امریکایی وارد کرده اند .   به گزارش سنای امریکا(۷)  از ۲۴۲۰۰۰ سلاحی که به افغانستان سپرده شده است . ۸۷ هزار آن مفقود شده است که تنها ۴۱ هزار آن در اردوی افغانستان ثبت شده اند . این جدا از ۱۳۵۰۰۰ سلاحی است که بوسیلهٔ ۲۱ کشور اتحادیهٔ‌ اروپایی به افغانستان سپرده شده اند. در عقب این تاراج ها دست قرار دادی ها و لابی های سیاسی٬ نفتی٬ وتسلیحاتی کاخ سفید قرار دارند .دشواری های سیاسی و نظامی همراه با بحران های شدید اقتصادی و مالی  بالاخره اوباما را با چالش عجیبی در این کشور روبرو گردانیده است  تا ناگزیر به ترک بخشی از اهداف دراز مدت خود درافغانستان  گردد . برقراری دموکراسی دراین کشوررادراولویت دوم قرارداده  وبه کمک اردوی پاکستان به تمرکزبیشتری روی هدف قراردادن مراکزالقاعده وطالبان درمناطق سرحدی پاکستان تاکیدکند .  ارقام بالا نشاندهندۀ  این واقعیت  است که حادثۀ یازدهم سپتمبر با همه ابهامات  اسرار آمیزش نه تنها فاجعۀ دردناک را برمردمان افغانستان وعراق تحمیل نموده است ؛ بلکه تراژیدی الم بار آن مردم امریکا را نیز زمینگیر کرده است .تحقیقات براون آیوی لیگ (۸) هزینه های نظامی امریکا در افغانستان و عراق را اضافه تر از ۴ تریلیون دالر ذکر کرده است. در حالیکه محاسبهٔ‌سنای امریکا صرف ۱۳۰۰ ملیارد دالر را نشان میدهد .   شمار کشته های این جنگ به شمول عراقی ها ٬ افغان ها و امریکایی ها از ۲۲۵ تا ۲۲۸ هزار تن رسیده است که ۶۱۰۰ نفر آن مربوط به نیرو های امریکایی هستند . شمار کشته های عراقی تا کنون ۱۲۵ هزار ٬  در افغانستان  به ۱۴۵ هزار نفر رسیده است و در مورد پاکستان آمار دقیقی وجود ندارد .  بوش در سال ۲۰۰۳ هزینه های جنگی امریکا را بین ۵۰ تا ۶۰ ملیارد دالر ذکر کرده بود و اما اکنون ارقام نشان میدهد که مصارف جنگ افغانستان برابر به هزینه های جنگ جهانی دوم  شده که به ۴۱۰۰ ملیارددالر رسیده بود . با توجه به این آمار … ٬  بازیهای امریکا در مبارزه با تروریزم  چنان مرموز وپیچیده است که مصارف سرسام آور نظامی این کشور در  اشکال مختلف ، نه تنها دراز راۀ مبارزه با تروریزم را کوتاه ننموده است  ، بلکه به گزارش نیویارک تایمز جابجایی ۵۰ گروپ در لباس محلی بوسیلهٔ امریکا در قبایل درد سر های فراوانی را نیز برای این کشور آفریده است . مبارزه با تروریزم که زیر شعار دفاع ازحقوق بشر آغاز شد . در بسیاری موارد پیامد های آن چنان فاجعه بار گردید که شکنجه ها وبد رفتاری های  افسران امریکایی در زندانهای ابوغریب بغداد ، گوانتاناموی کیوبا، بگرام افغانستان وده ها زندان مخفی  دیگر امریکا در کشورهای دیگر دفاع از حقوق بشر امریکایی را زیر سوال برد و دفاع از حقوق بشر سکویی  برای پرش سیاست های امریکایی ها تلقی شد  . چنانکه به گزارش آی سی  جی (۹) تحقیقات جهانی سه ساله در بارۀ  تروریزم نشان میدهد که امریکا و بریتانیا مردم را بدون محاکمه به اتهام تروریستی  دستگیر مینمایند . در حالیکه این کشور ها از رهبران دفاع ازحقوق بشر هستند ؛ اما اکنون از جمع کشورهایی اند که حقوق بشر را مراعات نمی نمایند.. این گزارش حکومت های بزرگ لیبرال دموکرات چون امریکا و بریتانیا را به انتقاد گرفته است که درمبارزه با تروریزم تخطی هایی  را درعرصۀ حقوق بشر مرتکب شده اند و از همین رو تاکید کردهاست که  باید در مبارزه با تروریزم باید تجدید نظر صورت بگیرد و شماری از قوانین آن از بین برده شود . امریکا دراین مبارزه چنان راۀ افراط را پیمودکه از طرف بسیار دانشمندان وروزنامه نگاران غربی مورد انتقاد شدید قرار گرفت . اینها حتا عملیات های انتحاری  های در عراق وافغانستان برحق دانسته و گفته اند که این مردم  در برابر خشونت امریکا جز این راهی ندارند . سیمورهارش (۱۰) روزنامه نگاربرجستۀ امریکایی  جنگ امریکادرویتنام رایک اشتباۀ تاکتیکی ودرنهایت جنگی نامیدکه فقط به جنایت و قتل عام ختم شد و کشتارمردم بیگناۀ ویتنام را احمقانه خواند؛ ولی جنگ عراق راجنگ استراتیژیک عنوان نمو دکه امریکا ناخواسته دربرابرآن قرارگرفت ومسلمانان ومردمان منطقه حق دارند از امریک امنتفرباشند و افزودکه رفتارهای بیرحمانۀ سربازان امریکایی  درزندانهای ابوغریب عراق ، گوانتاناموامریکا، بگرام افغانستان وجاهای دیگرجهان سبب شدتااین مردمان بادشمنی های بیشتری برضدامریکاییهاسوق شوند و اقدامات تروریستی جوانان عرب ودیگرکشورهادربرابرامریکاییهاامری متوقع است .  تخطی های امریکا همراه با بمباردمانهای کور هوایی در مبارزه با تروریزم چنان تلفات افراد بیگناه را بالا برد که نگرانی های زیادی را درسطح حامیان امریکا نیز برانگیخته است . چنانکه  میلی بند وزیرخارجۀ بریتانیا درمقاله یی درگاردین (۱۱)جنگ علیه تروریزم رااشتباه خوانده است وافزوده است که غرب نمیتواندباجنگ وکشتارهای پیش رومقابله کند.تلاش های ناکام امریکا زیر نام  مبارزه با تروریزم انتقادات زیادی را در سطح جهانی به همراه داشته است و همواره از طرف شماری مقامات غربی و مقامات کشورهای شرقی به نقد گرفته شده است  .  چنانکه سفیرروسیه (۱۲)درکابل گفت  :  امریکادرافغانستان تنها بازبان اسلحه صحبت میکند. درحالیکه وضعیت هرروز دراین کشورپیچیده ترمیشودوتلفات سربازان خارجی دراین کشوربیشترازعراق است. پروفیسورحقوق دردانشگاۀ “نیوسوت ویلز” (۱۳) استرالیا اشاره به حوادث گوناگون جهانی ازجمله زخدادهای ترافیکی نموده وازتلفات ده ملیون انسان درجنگ اول و50  ملیون انسان درجنگ دوم جهانی یاد آورشده واین تلفات رابا50000 تن ، ناشی ازمبارزه باتروریزم مقایسه کرده است ومیگویدکه تعقیب جنایتکاران وجانیان درعراق وافغانستان رانمی توان جنگ نامید .از آنچه گفته آمد آشکار میشود که  سناریوی دردبار یازدهم سپتمبر به کار گردانی بوش رییس جمهور پیشین امریکا با آنکه صفحۀ جدید؛ اما خونباری  را در تاریخ سیاسی جهان رونما گردانید و زیر عنون داعیۀ دفاع از دموکراسی ، آزادی وحقوق بشر جنگ بیرحمانه ونابرابری را برضد ملتهای عراق وافغانستان مشتعل نمود . تلفات وخسارات این جنگ آنقدر گرانسنگ بود که  ورشکستگی های بزرگ اقتصادی و مالی ، کسر بودجۀ بی سابقه  و سقوط بزرگترین شرکتهای تولیدی وصنعتی بویژه در بخش خانه برای وال ستریت ژورنال پیامد های ناگواری را به بار آورد که نشاندهندۀ گمانه زنیهای خام و عجولانۀ بوش از عاقبت این جنگ خانمانسوز است. از اثر سیاست های جنگ طلبانۀ بوش و بی توجهی او نسبت به توسعه و نقویت امور زیربنایی اجتماعی  و اقتصادی امروز هزاران امریکایی با بسته شدن صد ها فابریکه شغل خود را از دست داده اند ،  ده ها هزار امریکایی ناگزیر شدند تا خانه هایشان را از دست بدهند و سطح مصارف داخلی در این کشور به میزان بی سابقه یی پایین آمده است . این در حالی است که هنوز بحران مالی واقتصادی سخت بر فضای جامعۀ امریکا سایه افگنده است و مردم این کشور خیلی نگران و وحشت زده  به آینده های خود نگاه مینمایند . امریکا برای پنهان کردن شکست خود در این جنگ داد از پیروزی میزند؛ در حالیکه حادثهٔ زخمی شدن ۷۷ سرباز خارجی در افغانستان و اتخاد تدابیر شدید امنیتی در دهمین سالروز ۱۱ سپتمبر حکایت از شکست آفتابی امریکا در این مبارزه دارد .کارنامه های سیاستگذاران کاخ سفید یک بار دیگر بر سنت های الهی در هستی صحه گذاشت که خانۀ ظلم بالاخره ویران است ، هر ستمگاری راه بسوی لجنزار تاریخ داشته و نابودی آن یک امر حتمی است . و به این سخن بیشتر صحه گذاشت که غلبه خون بر شمشیر این درس بزرگ راهیان کربلای  تاریخ هر زمانی برحق بوده و بالاخره دیوار های آهنین وعبور ناپذیر ستم تاب شمشیر های عاشقانه و  جانبازانۀ  حسینیان زمان را ندارد . کوبیدن آسمانخراشهای امریکایی  بوسیلۀ طیاره ها با همه ابهامات و ترفند های سیاسی که خیلی ناگفته ها هنوز در پشت پردۀ  آن پنهان است ، این را به اثبات رساند  که هیچ مانعی در برابر ارادۀ  آهنین و نفوذ پذیر انسان وجود ندارد ،  هرگاه انسانی اراده کند ، حقا که ارادۀ او هر ناشکننده ییرا شکننده پذیر میسازد و این گفتۀ سارتر را به خاطر می آورد که گفته است : هرگاه شل مادر زادی اراده نماید که در مسابقۀ دوش قهرمان  شود ،  در این شکی نیست که او قهرمان شود ؛ اما حالا در این بازی بازنده تر مردم افغانستان اند که پی آمد های آن همانا گسترش تشنج در منطقه٬ افزایش مواد مخدر در میان ندانم کاری های امریکایی ها و  انگلیس ها٬ از هم پاشی وحدت ملی ٬ ایجاد نوعی گسست در ساختار های اجتماعی  افغانستان و گسترش بدامنی ٬  بی اعتمادی  میان اقوام٬ قحطی زعامت ٬بی اعتبار گردانیدن زعامت های قبلی و پیشکش کردن زعامتهای مزدورتر  و ناجور تر٬ به  ابتذال رفتن گروههای سیاسی و افتادن آنان به دامن قومیت ٬ مذهب و زبان ٬ افزایش فاصله میان فقیر و غنی و با افزایش فقرا و کاهش اغنیا٬ ظهور نسلی باجگیرو طفیلی٬ غارتگران و مافیا های سیاسی٬ اقتصادی و مواد مخدر٬ در افغانستان در موجی از رابطهٔ‌ قدیم طالبان از  طریق لیلی هلمز با امریکا و جدید آنان به گونهٔ دیگر نشانگر این است که بیشترین آسیب رادر این نبرد تحمیلی مردم افغانستان متحمل شده اند .یک امریکایی یا اروپایی که درآنسوی اوقیانوس ها غرق در ناز و نعمت زنده گی بوده و از حال     یک افغان که در شرق ٬ شمال وجنوب افغانستان در زیر تهاجم٬ بمباران ٬ تلاشی های خانه به خانه ٬ ضرب و شتم ٬ توهین نیروی های خارجی قرار دارند ٬ هرگز آ‌گاهی ندارند . چگونه میتوانند این اظهارات باشنده گان کنر را با گوشت و پوست لمس کنند که می گویند : امریکایی ها در این جا بدبختی و بربادی آورده اند . بعید نیست که فریاد های درد آلود و در گلو شکستهٔ  این ها برای آنانی ناشنیده و بیدردانه باشد که در نتیجهٔ تهاجم امریکایی ها با غارت دارایی های مردم به نام و کام رسیدند . به کاخ های قشنگ و قیمتی و مارکیت های تجارتی از کابل تا دوبی دست یافته اند . درد این تهاجم را آنانی بر پشت و پهلوی خود درک مینمایند که همه چیز خود را از دست داده اند و اما احساس دینداری و وطن دوستی خود را از دست نداده اند. این ها از تهاجم امریکا به کشور شان جز اینکه بگویند : امریکا برای سرکوب القاعده و طالبان به افغانستان نیامده ؛ بلکه برای رسیدن به اهداف استراتیژیک خود آمده است  و افغانستان را ابزار رسیدن به آرزو های دست یابی به بحیرهٔ خزر گردانیده است٬ دیگر حرفی برای گفتن ندارند و شاید هم با خود بگویند که امریکا روزی متوجه افغانستان خواهد شد و در پی عملی ساختن دموکراسی ٬ حقوق بشر و قانون خواهد گردید که آنوقت دیر شده خواهد بود .

 

منابع و یاد داشت ها :

۱ – رادیو آزادی ، اخبار صبح ٬ ۴ جون

۲ – ماندگار ، شمارۀ 496 ، 25 جنوری

 ۳ – ماندگار٬شمارهٔ ۶۲۶ ۲ ۳  اگست

 ۴ – سرنوشت، شمارۀ 320 ، 27 مارچ

 ۵ – رادیو آزادی ، اخبار صبح ٬  ۳ سپتمبر ۲۰۱۱

۶ – سرنوشت، شمارۀ 320 ، 27 مارچ

۷-  رادیوآزادی ، 14 فبروری ، اخبار صبح 

۸ – اراده ٬ شمارهٔ ۲۱۵۷ ٬ ۱۱ جولای ۲۰۱۱

۹-  امریکا او بریتانیا له محاکمی پرته خلک په ترهگری نیسی ، ویسا، شمارۀ 845

۱۳ – بعد از یازدهم سپتمبر همه فرق کردیم ٬ اراده ٬ شمارهٔ ۱۴۵۲  

14–  جنگ علیه تروراشتباه است، 8 صبح ، شمارۀ 483

۱۵ –  امریکادرافغانستان تنها بازبان اسلحه صحبت میکند، ویسا ، شمارۀ 680

16-   روزبیوکلی  ، ترجمۀ ای جی ، تعقیب جنایتکاران وجانیان درعراق وافغانستان رانمی توان جنگ نامید؛  مجاهد، شمارۀ 28 ، سوم قوس  1387

جوابی بنویسید

ایمیل شما نشر نخواهد شدخانه های ضروری نشانه گذاری شده است. *

*

بالا