گـزیده اخبــار

خانه » اجتماعی » درپیشوازگرامیداشت شهادت جانگداز فرخنده دختری که گواه برتاریخ مظلومیت یک نسل شد .
درپیشوازگرامیداشت شهادت جانگداز فرخنده دختری که گواه برتاریخ مظلومیت یک نسل شد .

درپیشوازگرامیداشت شهادت جانگداز فرخنده دختری که گواه برتاریخ مظلومیت یک نسل شد .

Farkhoda 11

 

یادداشت نواندیشی : در یک ظهری که آفتاب نزدیک به غروب می شد و از کوچه های شهر برای گرامیداشت نوروزباستانی غریوتوده ها  برمی خاست  خبر اسارت و قتل یک دختر جوان  افغان که اسیر گرگان گرسنه و تشنه به خون شده و جسد نیمه جانش را بر دروازه های شاه دو شمشیره آویزان و سپس به دریای کابل انداخته بودند در سرتاسر جهان پیچید . وقتی این خبر درد ناکی شنیده شد ، گفتند که قرآن کتاب خدا را در محضر مبارک طائفه ای از اوباشان سوختانده است اوباشان منبر نشین و شوالیه های مذهبی نیز به حرکت آمدند و آنرا بدترین نوع اهانت به مقدسات مسلمانان خواندند و برای توجیه این جنایت فتوی دادند .

اما دیری نگذشت که طشت رسوائی  عاملان این جنایت خونین و فتوی دهنده گان آن برزمین افتاد وچهره اصلی جنایتکاران برملاگردید . و فرخنده آن دختر شجاع و مظلوم تاریخ که گواه بر مظلومیت تاریخ نسل ما هست نه تنها نسل روشنفکریی افغان را تکان داد بلکه برشانه های  تک تکی از نویسنده گان و فعالان راستین حقوق بشر دین گذاشتند تا دریادبود خونین این روزتاریخی   صدای مظلومیت انسان را که جانشین برحق پروردگار در زمین است فریاد کشند . که درهمین راســـتا “کاوه شفق” جوانی  از تبارمبارزان و روشنفکران افغان پیشقدم شده و یادی از این روز را در دریچه ای موسوم به ” گپ خانه “ به همه مبارزان راستین و عدالت خواه ندا زده است که آماده باشیم آن روز را گرامی بداریم . نواندیشی تربیون نواندیشان مسلمان افغانستان ضمن لبیک گفتن به این فراخوان و باتشکر از همه نویسنده گان و قلم بدستانی که نسبت به این  فراخوان مطالبی نگاشته اند و ضمن سپاسگذاری ویژه ای  از جناب کاوه شفق بخشی از آن فراخوان را توام با نوشته ء بسیار زیبای روشنفکر آگاه کشور مظلوم افغانستان جناب عزیز الله ایما خدمت شما عزیزان نیز تقدیم میداریم

                           به نمائنده گی از هیأت تحریریه نواندیشی

Kawa Shafaq کاوه شفق

به تاریخ ۱۹مارس ۲۰۱۵ فاجعه ی زجر کشی خانم جوان، فرخنده، به دست جماعت قابل ملاحظه ی مردم در مقابل مسجد شاه دو شمشیره، فرهنگ خرد گریز و مفکوره ی قرون وسطایی را یک بار دیگر در کشور ما در دهه ی دوم قرن 21 به نمایش گذاشت.علت یا علل اساسی این گونه تفکر و آماده گی آدم ها را برای سهم گیری در همچون اعمال خشونت بار و دور از خرد در چه می بینید؟ در اداره ی دولت، در تبلیغ دیانت توسط نماینده گان دین مانند ملا ایاز نیازی یا در بیسوادی و روان ناسالم جامعه ی جنگ زده؟ مسوولین اصلی فاجعه ی قتل فرخنده و سنگسار های متعدد به نظر شما چه کسانی یا ارگان هایی یا سیستم هایی می توانند باشند؟این فجایع باید ریشه یابی گردند ؛ وظیفه ی وجدانی و شهروندی ما حکم می کند که از پهلوی این فجایع نباید با چشمان بسته بگذریم…

Azizullah Ima  عزیزالله ایما

ظهور این پدیده در شهر کابل سر در سودی دارد که دو سوی جنگ ایدیولوژیک چپ و راست در آن سهم داشتند. مکتب و سواد در کابل سدهء بیست عام نبود. با همه اندک بودن شمار باسوادان، کسی رویدادی چون ۱۹ مارچ ۲۰۱۵ را به یاد ندارد. در میان کاکه ها و عیاران کابلی هم آدم های بیسواد اندک نبودند، ولی آن ها در کوی و برزنی که می زیستند، به گونه یی مدافع ننگ و ناموس محل نیز بودند. هنوز شهر و ده ما پر از بیسوادان باشرفی است که اعمال ننگینتر از باسوادان فروخته شده نداشته اند. نخستین حرکت های آزارندهء آشکار زنان از سوی حکمتیار با تیزابپاشی به پا و سر دختران مکتب و دانشگاه آغاز گردید.

خوشبختانه این حرکت در آن زمان با نفرت عام و خاص همراه بود.جنگ بر ضد شوروی دستاویزی شد برای تاجران دین که با همدستی پاکستان و تاسیس هزاران مدرسه و تبلیغ دینگرایی سیاسی و تندروی مذهبی ادامه یافت. سعودی و عرب ها با پول و حمایت قدرت های سرمایه، داغی این کوره را – حتا به قیمت سوختن مردم کشوری و نابودی سرزمینی – با شور و شوق تمام می خواستند. سیلی از مبلغان عرب و عجم ده به ده و خانه به خانه دین را حربه تیزی می ساختند برای دریدن و بریدن و درین کار موفق هم بودند. جنگ و جنایت ارتش سرخ هم نفت بر آتشی می ریخت که لبان قدرت های سرمایه را به خنده بازکرده بود. این جریان پس از حکومت مجاهدین و روی دست گرفتن بازی جدیدی از سوی پاکستان، سعودی و غرب از سویی و دولت ایران از سوی دیگر راه را بر هر نوع حضور صاف مردمی بست. امروز در هر کوچه و پسکوچه کابل مدرسه ها و آموزشگاه ها و دانشگاه هایی اند که تمویلکننده گان پشت پرده دارند. فضا آن قدر آلوده شده است که چندین بار شنیده ام، پسری خواهر و حتا مادرش را به خاطر کار در برون به قتل رسانده است و …پای دولت هم آن قدر درین گل فرورفته است که رییس جمهور تظاهر به دین را بیش از کار مسوولانه مکلفیت خود می داند.

ashraf ghani in Mecca

درین فضای خفقانی و سودجویی، نواندیش و کهنه اندیش چون اسپنتا و خرم، هرچند گفتار متفاوت دارند، ولی در عمل سر یک جوال را می گیرند. عوامل را نباید در سطح جست. شناخت عمیق عوامل راه به حل بنیادی آن خواهد برد. در درون چنین فضایی شعارهای مفت دینستیزانه همان کاری را می کند که تندروی و تروریزم دینگرا. بنابرین با شناخت عمیق عوامل، زمینهء کارهای عملی و مفید مردمی مساعد خواهد گردید، آن گونه که چند رسانه و شماری از روشن اندیشان مسوول چراغ هایی برای برونرفت از تنگناهای تاریک به دست گرفته اند.

جوابی بنویسید

ایمیل شما نشر نخواهد شدخانه های ضروری نشانه گذاری شده است. *

*

بالا