گـزیده اخبــار

خانه » اجتماعی » درجستجوی دشمنان ملت وکشور ما؟
درجستجوی دشمنان ملت وکشور ما؟

درجستجوی دشمنان ملت وکشور ما؟

Hamiduddin Sedeqi Nameنخست از همه باید ما(افغانها) یک تعریف واضح، مشخص و درست از کلمه دشمنان افغانستان بر اساس موازین وارزش های ملی ومیهنی نزد خود داشته باشیم تا بتوانیم بر اساس آن قضاوت های خویش را اراءیه بداریم.مشکل اساسی جامعه افغانی دراین مقطع زمانی این است که حالا تمام مفاهیم سیاسی واجتماعی جامعه مارا دشمنان دین ومیهن مان مطابق منافع وپروژه های استعماری خویش برای ما تعریف و طرح ریزی می نمایند. وآنرا از طریق اطلاعات جمعی وشبکه های تلویزیونی ظاهرأ با اسمأافغانی ایکه ازطریق بیگانه گان ودشمنان کشور عزیز ما تمویل و بنیان گذاری گردیده  در اذهان مردم بیچاره و خاصتآ جوانان و روشنفکران ما ترزیق می نمایند.

che Nasha de Estebdad Lari 11

همه روزه مصروف پخش درامه ها، فلمها و پروگرام های مبتذل ضد منافع وازرشهای ملی واسلامی می باشند.در بحث های تلوزیونی ملاحظه می نمایید که اکثریت روشنفکران وتحلیلگران سیاسی ما بر اساس همین تعریف های بیگانه گان(دشمنان دین ومیهن) اوضاع و مشلات سیاسی اجتماعی مارا وزن ،تحلیل وبرسی می نماید.آری درست برای همین هدف یعنی منحرف نمودن اذهان عامه مردم وملت مظلوم ما این شبکه ها ایجاد گردیده ومصروف زهر پاشی وفعالیت های ناروا می باشند. تا مردم متوجه درک وشناسایی پروژه های استعماری ومزدوران آنها نگردند و توانسته باشند که مخالفت ها ،عصیان های ملی وقیام های مردمی را در نطفه خنثی نمایند.

دوستم و اشرف غنی

این درست نخواهد بود اگر باور نمایم که دشمنان ملت وجامعه ما تنها آنهای اند که در سنگر های مخالفت سیاسی ومسلحانه حکومت مافیایی نشسته اند.نه خیر. باید بدانیم که خطر ناکترین دشمنان دین ،ملت و کشور عزیزما آن نیکتایی پوشان و دریشی پوشانی شیک پوشی اندکه چهرهای کثیف خویش راعقب ماسک دموکراسی بربالین کرسی های نفیس دفاتردولتی اخفا نموده ومصروف فروریختاندن ارزشهاوموازین فرهنگی،اجتماعی،اقتصادی وسیاسی جامعه افغانی می باشد.

وشالوده وحدت ملی جامعه افغانی را شدیدآ آسیب پذیر نموده ومصروف دزدی بودجه ملت مظلوم در خدمت بیگانه گان می باشد.مثالهای اختلاس وخیانت های کابل بانک ودها پروژه شهرک سازی وسوء استفاده از بودجه دولتی وتشکیلات ومقرری های افراد نا اهل وخاین مربوط باندهای مافیایی شان نمونه های خوب برای قضاوت ملت می باشد.تا زمان ایکه این میکروب ها و عناصر فاسد در تنه ای ملت ونظام کشور تضعیف ونابود نگردند. هر نوع تلاش برای صلح وآبادی کشور بی ثمر خواهد بود.بیاءید از نو شروع نمایم ونخست ازهمه : در هر محفل ومقام این عناصر فاسد وخاین را افشا ورسوا نمایم.

شاعری چه زیبا فرموده:

چه نشه د استبداد لری په سر کی

ماته یو دی که مغل وی که افغان

جوابی بنویسید

ایمیل شما نشر نخواهد شدخانه های ضروری نشانه گذاری شده است. *

*

بالا