گـزیده اخبــار
خانه » اجتماعی » داعش، همین جاست در پایتخت!
داعش، همین جاست در پایتخت!

داعش، همین جاست در پایتخت!

ne ba Teroresm 24

 

                          حزب تحریر بااندیشه های متحجرتر ازداعش !

چند روز قبل در کنفرانسی که به ارتباط مسایل و چالش‌های جوان کشور تدویر شده بود، متن-نمایشی داشتم به ارتباط «جوانان، وضعیت و چالش‌ها». فرهیختگانی به نمایندگی از نهادهای مختلفی در کنفرانس حضور داشتند. یارمحمد یار به نمایندگی از حزب ودان افغانستان- حزب جوانی که عمدتا در شرق و جنوب افغانستان فعالیت دارد- ضمن صحبت مفصلی به ارتباط چالش‌های فراروی جوانان در دهه تحول از خطر روزافزون بنیادگرایی یادآوری کرد. وی از رادیکالیزه شدن سریع و غیر ملموس تعداد زیادی از نهادهای آموزشی-اکادمیک کشور هشدار داد، و از اعتقادات و عملکردهای رادیکال برخی نهادها از جمله، جمعیت اصلاح افغانستان به عنوان مثال نام برد. براساس گفتۀ آقای یارمحمد یار، جمعیت اصلاح افغانستان چندین سال قبل با حمایت مالی نهادهای مجهول‌الحالی در اسلام آباد پاکستان تاسیس و سپس، برای فعالیت‌های بیشتر به افغانستان انتقال داده شده است. در واکنش به سخنان آقای یار، اشتراک کننده‌ای به نمایندگی  از نهاد جوانان مسلمان افغانستان (نجم) که گفته می‌شود با جمعیت اصلاح پیوند ارگانیک و تاکتیکی دارد، سخنان وی را بی‌بنیاد و غرض آلود خواند و تاکید کرد که هدف بنیادی آن‌ها ترویج اسلام ناب محمدی در منطقه و افغانستان است، و هیچ باکی ندارد که از این بابت از کدام منبع پول می‌گیرد. به هرحال، نمایند «نجم» به گون ضمنی  وابستگی  جمعیت اصلاح  را از نظر مالی به شبکه‌هایی در اسلام آباد پذیرفت. در جریان سخنرانی آقای یار من به یاد سخنان قبلی یکی از نمایندگانِ «نجم» افتادم که در جریان کنفرانس یک سال پار، یک‌سره  علیه غرب شعار می داد و جوانان را به خاطر دوری از اسلام مورد توبیخ قرار می داد. به هرحال، با ذکر این حکایت خواستم از خطر و تهدید بنیادگرایی به شکل متفاوت‌تر آن در کشور مقدمه‌یی  بدهم. در واقع، این‌‌ها تنها نهادهایی نیستند که ایدیولوژی، خط مشی و فعالیت‌های سیاسی و اجتماعی شان رنگ و بوی شدید بنیادگرایی دینی و سیاسی  دارد. اشرف المدارس را که به یاد دارید؟ مدرسه‌یی در ولایت قندوز که شمار زیادی از بانوان را با گرایش‌های تند مذهبی پرورش می‌دهد؟  اگر فقط با گزینه گوگل جست وجو کنیم، تعداد زیادی از نهادها و سازمان‌های جوان را در افغانستان می‌یابیم که عمدتا به  فعالیت‌ها و برنامه‌های تندروانه، تکفیری و هم چنان، برای بسیج نسل جوان علیه نظام موجود سیاسی در کشور مبادرت می‌ورزند.حزب تحریر یکی از این نهادهاست که با ادعای ایده احیای خلافت به نقد رادیکال وضع موجود پرداخته و حکومت‌های موجود را ضداسلامی و نوکران و جیره خورانِ غرب تلقی می‌کنند. اگر با نگاه استراتیژیک به مساله بنیادگرایی و نهادهای نوپای رادیکال بیندیشیم، در می‌یابیم که خطرهای احتمالی این جریان‌های تازه تشکیل از تهدیدهای آشکار و علنیی که از سوی شبکه حقانی، طالبان و شاخه نظامی حزب حکمتیار متوجه امنیت ملی و همبستگی اجتماعی کشور می‌گردد، در درازمدت به مراتب بیشتر خواهند بود. این در حالی است که اکثر این نهادها از نظر ایدیولوژی، اهداف و بینش اجتماعی-سیاسی باهم مشترکات بسیاری دارند و به شکلی از اشکال پایگاه، افکار و جایگاه همدیگر را تقویت می‌کنند. در واقع، این نهادهای به ظاهر دموکراتیک که توانسته‌اند به گونه آزادانه در نقاط مختلف کشور به ویژه، در بین نسل جوان کشور فعالیت کنند، برای جریان‌های نظامی بنیادگرا مشروعیت و بستر اجتماعی آفریده و به شکل آشکار، جنگ و خشونت آن‌ها را علیه نظام سیاسی و عموم شهروندان این سرزمین توجیه می‌کنند.

  muslemdost and Daesh 24

سوگمندانه یکی از حوزه‌هایی که با سرعت و شدّت بسیاری از بنیادگرایی متاثر می شود، نهادهای آموزشی و اکادمیک کشور است. بدبختانه، در کنار برخی مدارس دینی-مذهبی، اکثر دانشگاه‌های دولتی افغانستان و هم چنان، برخی از دانشگاه‌های خصوصی در کشور به پرورشگاه اصلی تروریزم و ترویج افکار ضد دموکراتیک تبدیل شده‌اند. بنا به گزارش محصلان پوهنتون‌های مختلف، گفته می‌شود که آثار برخی از نویسندگانی که علنا با دموکراسی، مردم سالاری و ارزش‌های مدرن سر ستیز دارند، آزادانه در دانشکده‌های دولتی کشور به عنوان نصاب درسی تدریس می‌شوند؛ حتّا در برخی این کتاب‌ها عملاً تروریزم و انتحار و انفجار از نظر دینی توجیه می‌شوند. گذشته از آن، تاجایی که واقعیت‌ها نشان داده اند محصلان فاکولته‌های شرعیات در اکثر پوهنتون‌های دولتی، به گونه آشکار با طالبان، شبکه حقانی، حزب تحریر، جمعیت اصلاح و سایر نهادهای تندروی مذهبی-دینی ارتباط سیاسی و ایدیولوژیک دارند. نویسنده این سطور در دوران تحصیل در پوهنتون کابل، به چشم خود شاهد بوده است که محصلان فاکولته شرعیات نه تنها که بخشی عمده وقت درسی شان را به تماشای فلم‌های خشونت‌آمیز سربریدن‌ها توسط طالبان و شبکه حقانی اختصاص می‌دادند، بل سایر دانشجویان را هم به تماشای همچو فلم‌ها که بیانگر قساوت و بی رحمی نافرجام طالبان و شبکه‌های تروریستی می باشند، تشویق می‌کنند. برآمد بسیار آشکار تروریزم و بنیادگرایی جوان را شما در مظاهرات و اعتراض‌های دانشجویان می‌بینید. بدون تردید، در همه این گونه  مظاهرات شما شاید بارها دیده باشید که هر باری در کابل و سایر ولایت‌ها و ازجمله ننگرهار، بیرق طالبان به عنوان نمادی برای نفی وضعیت جاری و سرنگونی نظام موجود برافراشته می‌شود، امّا متأسفانه از طرف نهادهای امنیتی در راستای شناسایی، پیگیری و مهار این لانه‌ها و هسته‌های تروریزم پرور هیچ اقدامی صورت نگرفته است. زنده‌ترین مثالی که با تأملی برآن می‌توان خطر بنیادگرایی فزاینده را به روشنی تصوّر کرد، همانا قضیۀ نوشته شدن «زنده باد داعش!» بر دیوار پوهنتون کابل و هم چنان، مظاهره دیروز محصلان شرعیات این دانشگاه است. در ظاهر این مظاهره برای نکوهش مقاله دین ستیزانه یک روزنامه‌نگار برگزار شده بود، امّا در عمل اگر متن بیانیۀ مطبوعاتی آن‌ها را مرور کنید، در می‌یابید که مظاهره مذکور بیشتر یک برآمد علنی سیاسی و ایدیولوژیک  به هدف سرنگونی نظام سیاسی موجود است. براساس متن بیانیه آن‌ها نظام سیاسی موجود یک نظام غیر اسلامی، حکمروایان نوکران غرب و خودفروخته شدگانند، و از این رو سرنگونی نظام وظیفه افرادی نظیر خود آن‌ها هستند که با فرهنگ و آموزه‌های اصلی اسلامی تربیت شده‌اند. می بینید که این تفکر و جهان‌بینی با آنچه که طالبان و شبکه حقانی و لشکر طبیه و لشکر جنگوی مطرح می‌کنند، از نظر ماهیت هیچ تفاوتی ندارد، و امّا امکان دارد صرف از نظر راهبرد و ابزار و تاکتیک کمی تفاوت داشته باشند. بنابراین، بنیادگرایی را در نهادهای آموزشی، فرهنگی و اکادمیک باید جدّی گرفت. این هسته‌ها با داعش هیچ تفاوتی ندارند. فقط یگانه تفاوت شان شاید در این باشد که تاکنون فرصتی برای مبارزه مسلحانه نیافته‌اند؛ ورنه، این‌ها شاید رفتار و رویکرد خشونت‌آمیزتری را با شهروندان، مخالفان و زنان در پیش گیرند. حال، پرسش اساسی این است که آیا نهادهای امنیتی و استخباراتی ما از این قضایا و مسایل بی‌خبرند و یا هم اصلا توان مهار و کنترول این نیروها را ندارند؟ آیا فکر نمی کنید که رشد و گسترش این نیروها برای امنیت ملی افغانستان در درازمدت بسیار خطرناک خواهد بود؟

نواندیشی محلی برای بیان دید گاه های متفاوت است لزومأ آنچه که از این تارنما انتشار می یابند مواضع نواندیشی نه میباشند.

 منبع : سایت شفقنا 

 

جوابی بنویسید

ایمیل شما نشر نخواهد شدخانه های ضروری نشانه گذاری شده است. *

*

بالا