گـزیده اخبــار

خانه » شعر هنر و ادبیات » داد و فغان خلق به افلاک میرسد – هرسو صدای شیون و چور است و خودسری ! سروده ای ازسید محمد نادر خُرم
داد و فغان خلق به افلاک میرسد – هرسو صدای شیون و چور است و خودسری !                   سروده ای ازسید محمد  نادر خُرم

داد و فغان خلق به افلاک میرسد – هرسو صدای شیون و چور است و خودسری ! سروده ای ازسید محمد نادر خُرم

ای مــــام پُــــر غـــــرور چرا زار و ابتری

ســـر بَــــر نَزَد ز گوشـــۀ خاک تو رهبری

ابر است و ظلمت است و شب تار هر طرف

بــاری طلوع نــــکرد در این خـــطّه اختری

ظلـــم است و وحشت و رنج است در وطن

در اوج قـــدرت است به هرجا ســــتمگری

داد و فــــغان خـــــلق به افـــلاک مــــیرسد

هرسو صدای شیون و چور است و خودسری

خلق خدا ز شرّ رذیلان نه ایـــــمن اســـــــت

اشک است و ناله است و به هر خانه محشری

هرجــــــا دراز دســــت جفا ز آســــــتین ظلم

هــــرسو صــــدای عــــرعر و آواز نرخری

هر بیسواد و هــــرزه و نادان در این دیــار

در اوج قــــدرت اســــت به مــــثل سکندری

شد ســـالـــها که خــــــدمت بیگانه می کنند

نی غیرت و شهامت و نی هست جوهـــری

آنــــــها کـــــه چور کرده و تاراج این وطن

در بر گــــرفته دلــــــبر و در دست ساغری

یــــــارب به هم بریز سر خــــاینان مـــلک

این آســـــمان نیــــــلی و این سقف چنبری

سید محمد نادر خرم

اسلو – ناروی

 

نواندیشی محلی برای بیان دید گاه های متفاوت است لزومأ آنچه که از این تارنما انتشار می یابند مواضع نواندیشی نه میباشند.

جوابی بنویسید

ایمیل شما نشر نخواهد شدخانه های ضروری نشانه گذاری شده است. *

*

بالا