گـزیده اخبــار
خانه » اجتماعی » خدا قدرت لایزال و لاذوال است نه امریکا!
خدا قدرت لایزال و لاذوال است نه امریکا!

خدا قدرت لایزال و لاذوال است نه امریکا!

payame azadi Face book Mullah Rostam 22

حضرت مولینا بلخ حکایتی در مثنوی معنوی دارند که صوفی یی اشتیاق جهاد نمود خواست که غازی شود. غازیان، اسیر دست و پا بسته یی را بوی سپردند تا او را هلاک نماید. صوفی با اسیر از خیمه بیرون گردید، دیری گذشت، صوفی به خیمه بر نگشت. مجاهدی موظف گردید تا ببیند که صوفی چه شد. زمانی که مجاهد عقب خیمه رسید دید که صوفی، زیر پای آن کافر افتیده نزدیک است که کشته شود، شمشیرش را کشید و کافر را کشت و صوفی را بداخل خیمه آورد. از صوفی پرسیدند که چه بر سرت آمد تا کافر ترا زیر آورد و نزدیک بود که بکشد. صوفی گفت: نمیدانم زمانی که چشم هایش را بسویم کشید هوش از سرم رفت و دیگر ندانستم که بر سرم چه آمد. غازیان بوی گفتند که زنهار با این دل و زهره یی که تراست شوق جهاد نکن که فضیحت و رسوا یی دارد. این داستان به کارنامه صوفی گونه مدعیان دفاع از آرای مردم و حرکت های سبز و نارنجی می ماند که با یک چشم کشیدن امریکا و انگلیس ذلت را بر عزت و مردانگی و جهاد را بر نامردی و تسلیم پذیری ترجیع دادند. بیاد داشته باشید که در نتیجه این معامله ننگین چه بد بختی ها و فتنه هایی که در کمین این ملت جای خواهد گرفت و در آینده به قیمت گزافی جبیره خواهد گردید  .

نواندیشی محلی برای بیان دید گاه های متفاوت است لزومأ آنچه که از این تارنما انتشار می یابند مواضع نواندیشی نه میباشند.

منبع : صفحه فیس بک محترم پیام آزادی 

جوابی بنویسید

ایمیل شما نشر نخواهد شدخانه های ضروری نشانه گذاری شده است. *

*

بالا