گـزیده اخبــار
خانه » اجتماعی » حکمتیار : با پيروزى ” داعش ” دولت اسلامى در عراق و سوريه پرچم هاى سياه دولت اسلامی در خيلى از مناطق ايران برافراشته خواهند شد!!
حکمتیار : با پيروزى ” داعش ” دولت اسلامى در عراق و سوريه پرچم هاى سياه دولت اسلامی در خيلى از مناطق ايران برافراشته خواهند شد!!

حکمتیار : با پيروزى ” داعش ” دولت اسلامى در عراق و سوريه پرچم هاى سياه دولت اسلامی در خيلى از مناطق ايران برافراشته خواهند شد!!

hekmatyar Interwiewe05

یادداشت نواندیشی : ما بارها به عرض رسانده  ایم و باز هم براین عرائض خویش تأکید مینمائیم که هرگاه به قول قرآن پاک که میفرمائند : إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم ! انسان ها بویژه مسلمانها ی جهان وباشنده گان همه اعصارتاریخ تفکروگفتمان دینی با قرئت انسانی وضد خشونت را بحیث وجدان فردی واجتماعی وبحیث نقشه بالقوه راه زندگی خویش تعیین نکنند وآنرابه مثابه یک حرکت ایمانی ووجدانی درسرتاسر تاریخ نهادینه نه سازند نه میتوان به کمک شعار های ریأ کارانه به منزل مقصود که همانا نجات مادی ومعنوی بشریت و برپائی تمدن بزرگ اسلامی است متوصل شد. زیرا حمل رسوبات تفکر خشونت زأ با فراهم شدن اندکترین زمینه های تاریخی  و سیاسی  سرتاسر وجود انسان و جامعه را فرا میگیرد  وبه حیث یک عنصر فاسد  زمینه ی  جنایات بسیار خونین و ضد بشری در تاریخ بشر  را فراهم میسازد . چنانچه آقای گلبدین حکمتیار از چهره های معروف سیاسی و رهبر حزب قدرتمند مذهبی در یک گفتگوی که رسانه پرسش کننده از وی نیز معلوم نگردیده است اما در روزنامه شهادت ارگان نشراتی حزب اسلامی که آقای حکمتیار رهبریی آنرا بر عهده دارد انتشار یافته است انگیزه ظهور داعش یا همان گروه تروریستی  ” دولت اسلامی عراق وشام ” را وجود قدرت های استعماری در منطقه و یک عکس العمل طبیعی ملتها  دربرابر استبداد وظلم بیگانه گان عنوان میکنند . شاید جناب آقای حکمتیار توجه نداشته است که استعمارو استبداد  به دلیل بی رحمی و بی عدالتی که  پدیده های  شومی  است  که به صورت ظالمانه وبا استفاده از ابزار زر، زور و تزویر حقوق ملتها را پامال و غصب مینمائند . در غیر آن نگاه توحیدی به هستی و انسان حکم میکند که يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُم مِّن ذَكَرٍ وَأُنثَى وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا … انسان ها در همه اعصار تاریخ و قلمرو جغرافیاوی دارای ریشه واحدی اند که در راستای معادله هویت و شناخت تاریخی به شعبات گوناگون زندگی بشر تبدیل شده اند هرگاه و در هرمقطعی از تاریخ با هر هویتی هرچند شبه مذهبی ، مقدس ونا مقدسی عمل جنایتکارانه ای انجام یابد نه میتوان برای برئت خود جرم وجنایت دیگران رابحیث بهانه قرارداد ،زیرا آنها نیز عملی رامرتکب شده اند که فطرتأ این عمل ذشت و نفرت انگیزاست. البته ذشت بودن این عمل نه با این معادله معیوبی  که گویا طائفه ای از استعمارگران و دشمنان حقوق ملتها  بصورت جمعی از آن بحیث یک وسیله علیه ملتها استفاده میکنند بلکه به دلیل ذشت بودن و مضر بودن عمل شومی از استیلاگری و غصب ملتها است که فطرتأ با روح  عدالت و انصاف در تضاد میباشد . لهذا یک  انسان با ایمان در هر مقطعی از تاریخ و هر نکته ای از جغرافیا با دوری از عمل ذشت و پلید برای احیای حقوق ملتها به مبارزه می پردازند . اما ضروریست که نخست باید اصل مبارزه با هرنوع  خشونت به وجدان فرد فردی از مبارزین و اصلاح طلبان مبدل شده باشد در غیر آن نه میتوان با ضرب زبانی های خشک و مجرد خود را سالم از  این بیماری دانیست ، نواندیشی با همه احترامی که به کرامت انسانی جناب حکمتیار دارد بخشی مربوط به انگیزه ظهور  داعش و دیگر گروه های خشونت طلب  گفتکوی آقای حکمتیار منتشره در شهادت ارگان نشراتی حزب اسلامی  را خدمت خواننده گان محترم تربیون  نواندیشی تقدیم میدارد .

 

آقای حکمتیار انتحار و انتقام را اینگونه توجیه میکند !

تعریف و نگاه شما نسبت به آنچه بعنوان افراط گرایی از آن در منطقه یاد می شود چیست؟ با علم به اینکه حداقل در افغانستان نقطه آغاز شکل گیری این پدیده در مقابل نیروهای خارجی در سالهای گذشته نبوده است چه عواملی را در ایجاد و توسعه این جریان موثر می دانید؟

جواب: افراط گرايى عوامل درونى و بيرونى دارد، در برخى از موارد استخبارات نيروهايى كه جنگها را بر اين منطقه تحميل كرده اند عامل و فاعل اين پديده اند، در برخى ديگر اين پديده عكس العملى طبيعى در برابر تجاوز و ظلم و ستم است.

داعش در افغانستان

                 اینجا نه موصل عراق بلکه کابل افغانستان است که دارنده گان اندیشه های داعشی این گونه جنایت میکنند ؟

 آیا رابطه ای از نظر هدف گزاری و یا کار مشترک میان شما و طالبان وجود دارد؟ آیا مسیری که طالبان در پیش گرفته اند مورد تایید شماست؟

جواب: ما با طالبان هيچ ارتباط و همآهنگى اى نداريم و ميان اهداف و سياستهاى ما و آنان تفاوت هاى زيادى وجود دارد.

نگاه شما نسبت به گروه القاعده و گروههای مشابه دیگر از جمله داعش چیست؟ می دانید که نشانه هایی هرچند اولیه از تمایل داعش به حضور در افغانستان مشاهده شده است آیا در صورت حضور در قدرت اجازه فعالیت به این قبیل گروهها را در خاک افغانستان می دهید؟

جواب: تا زمانى كه نيروهاى استعمارى در منطقه حضور دارند و مصر اند بر سياست و اقتصاد كشورهاى منطقه اثرگذار باشند؛ در عكس العمل به آن گروه هاى شبيه القاعده و دولت اسلامى تبارز خواهند كرد، همانگونه كه گروه دولت اسلامى در برابر ستمگرى هاى حكومتهاى مفسد و ملحد عراق و سوريه و حمايتهاى مسكو و واشنگتن از اين حكومت ها به صحنه آمد و حمايت اكثريت مظلوم اين كشورها را باخود داشت و كار به جايى كشيد كه اگر حاميان بيرونى اين رژيمهاى وحشى و آدمكش وارد صحنه نمى شدند هردو به زودى و مدتها قبل سقوط مى كردند. القاعده از افغانستان به كشورهاى عربى و افريقا برگشت، دولت اسلامى مصروف جنگ دامنه دار در عراق و سوريه است، افواه حضور آنها در افغانستان چيزى بيش از تبليغات نيست.از سوى دولت اسلامى خطرى متوجه افغانستان نيست، اگر لازم است كشورى احساس خطر كند، افغانستان نه بلكه همسايه هاى عراق و سوريه؛ مخصوصاً كشورهايى خواهند بود كه ستمگرانه و قوم گرايانه عمل مى كنند و اقليت هاى قومى و مذهبى را از تمامى حقوق انسانى شان محروم كرده اند؛ بى مورد و بيجهت نيست كه ايران احساس خطر مى كند و حتى دست در دست امريكا مى گذارد تا مشتركاً در برابر دولت اسلامى بجنگد!! چون مى داند كه با پيروزى دولت اسلامى در عراق و سوريه پرچمهاى سياه دولت (اسلامی *)در خيلى از مناطق ايران برافراشته خواهند شد

نواندیشی محلی برای بیان دید گاه های متفاوت است لزومأ آنچه که از این تارنما انتشار می یابند مواضع نواندیشی نه میباشند.

منبع : شهادت ارگان نشراتی حزب اسلامی

 * هرچند درمتن تنها کلیمه دولت بکار رفته است غالبأ همان ” دولت اسلامی ” باشد ! نواندیشی 

جوابی بنویسید

ایمیل شما نشر نخواهد شدخانه های ضروری نشانه گذاری شده است. *

*

بالا