گـزیده اخبــار
خانه » اجتماعی » حکایتی ازیک جنایت خونین !
حکایتی ازیک جنایت خونین !

حکایتی ازیک جنایت خونین !

nauandeshi kabul 18

نواندیشی کابل : هنوز جنازه فرخنده شهید از شانه به شانه منتقل می شد که ناگهان خبر رسید زنگیان مست بنام طالبان مسلح که در نقش گردانهای نظامی و ملیشا های پنهانی  مافیای حاکم  عمل میکنند در زیر چتر شعار های فریبکارانه دموکراسی و آزادی زن با سنگهای خون آلودی که در دست داشتند  فرخنده دیگری را سنگباران کردند ، درحالیکه آن دختر معصوم با گریه وزاری تقاضای یک مرگ بدون زجر وشکنجه میکردند هیچ یکی از خدا بی خبران و ملیشا های اجیر به فریاد هایش گوش نکردند تا دست کم وی را بدون شکنجه و آذیت به قتل برسانند .

sangsaaaar 04

وی با چشمان معصوم اش می نگریست که چگونه  غولان خونخوار گردهم نشته اند و با زمزمه های که از دهان کثیف شان بیرون می برآمد کلیمات مقدس اما بصورت  ریأ کارانه بیان میکردند تا باشد که با هر سنگی از جنایت که بسوی وی  پرتاب میکنند ثواب کسب نموده و شامل غازیان و حاجیان شوند . البته نباید تعجب کرد که چرا این جنایت خونین در چند کیلومتریی ولایت غور که در آن یک زن به اسم سیما جوئنده  که هیچکسی ندانیست که این سیما جان جوئنده  چه را می جویند ،  بحیث والی آن ولایت نشسته انجام پذیرفته است ؟

اما در قانون این جنایتکاران نوعی تبعیض در عدالت نیز به نفع مرد به مشاهده میرسید زیرا پسر جوانی را که این دختر شهید راه عدالت را همراهی میکرد به اتهام همراهی با زن بیگانه و طبعأ به جرم یکجا شدن با زن مجرد به ضرب شلاق محکوم میکنند .که مجازات کمتری نسبت به زن شمرده میشوند .  نواندیشی تربیون نواندیشان مسلمان افغانستان این جنایت خون سنگسار را که بدون شک کشتن عمدی و ارادی انسان بویژه زن است باشدت محکوم میکنیم و از همه آزادی خواهان عدالت پرور می طلبیم تا درراه رهایی مسالمت آمیز  از این رژیم مافیای و کانگستر های جنایتکار شان مردم افغانستان رایاری رسانند .

جوابی بنویسید

ایمیل شما نشر نخواهد شدخانه های ضروری نشانه گذاری شده است. *

*

بالا