گـزیده اخبــار
خانه » اجتماعی » حامد کرزی :معاهده امضا شده با پاکستان خلاف منافع مـــلی افغانستان اســـت !! حسام الدین معاون امنیت ملی افغانستان به دستور چه کسی سند ننگین با پاکستان راامضأکرده است؟
حامد کرزی :معاهده امضا شده با پاکستان خلاف منافع مـــلی افغانستان اســـت !!  حسام الدین معاون امنیت ملی افغانستان به دستور چه کسی سند ننگین با پاکستان راامضأکرده است؟

حامد کرزی :معاهده امضا شده با پاکستان خلاف منافع مـــلی افغانستان اســـت !! حسام الدین معاون امنیت ملی افغانستان به دستور چه کسی سند ننگین با پاکستان راامضأکرده است؟

nauandeshi kabul 18

یادداشت نواندیشی : راستی  و دروغ نه گفتن درزندگی سیاسی  با هر تعریفی که از سیاست وجود داشته  باشد از لازمه اخلاقی  افراد و شخصیت ها حقیقی و حقوقی به حساب می آیند آخیرأ نیز وقتی به دستور حنیف خان اتمراز سران خادیست ها و درعین حال  جانباز معرکه جلال آباد مصلحتأ داعشی ها از وزیر ستان به داخل افغانستان بویژه سمت شمال این کشور انتقال میافتند سند موسوم به تفاهم نامه امنیتی میان امنیت افغانستان و سازمان استخبارات پاکستان ISI به امضا رسید اما ناگهان اطلاعات مربوط به امضای چنین سند شرم آور به مطبوعات و حتی مجلس شورای ملی نیز درزکرد . و به ارتباط  امضای چنین سند مقامات امنیتی به پارلمان افغانستان فرا خوانده شدند که شما خواننده گان عزیز از کیف و کان آن اطلاع دارید اما اکنون آقای حامد کرزی که یکی از ستون های این دستگاه مافیائی محسوب میشود در یک افشاگریی زرگری فاش ساخت که چگونه برای نخستین بار در برابر این معاهده که وی آنرا شرم آور خوانده واکنش نشان داده بود .تربیون  نواندیشی عجالتأ بر اهداف باز هم شرم آور آقای حامد خان کرزی تبصره نه میکند اما اینکه برخی از اکابر و بلند پایه گان رژیم کنونی آن را در حد مسوده می پنداشتند و اصولأ کسانی که برای اهداف کوچک و مادی خویش به چنین افسانه سازی ها متوصل میشوند در جوامع آزاد مورد پیگرد قانونی قرار میگیرند اما در افغانستان نه تنها این امر ممکن نیست بلکه تمامی  کسانی که متوصل به ارزشهای اخلاقی میگردند با الفاظ غیر اخلاقی از جامعه طرد شده و به تبعید فرستاده میشوند . این گزارش را خدمت شما تقدیم می نمائیم 

نواندیشی کابل :  هرچند از همان اول روشن بود که طی یک معامله استخباراتی داعشی میان  حنیف خان اتمرسابق معاون ریاست پنج خاد دولت کارمل و فاتح جنگ  جلال آباد با مجاهدین که با تشکیل حکومت وحدت ملی این نسخه جان کری Johan Kerry وزیر خارجه امریکا در نخستین فرمان والاحضرت محمد اشرف خان احمدزی فرمانده  کل قوای امنیتی افغانستان و رئیس اداره وحدت ملی این کشور بحیث مشاور امنیتی منصوب شد و سازمان جهنمی اطلاعات ارتش پاکستان ISI به امضا رسیده است اما پس از افشاشدن این موافقتنامه آن را مسوده خواند ند اما آخیرأ حامد کرزی رئیس سابق اداره مافیائی کابل ضمن پاسخ به رحیم گل څاروان خبرنگارتلویزیون  صدای امریکا در کابل  بر سیاست خارجی حکومت وحدت ملی افغانستان بویژه در باره سیاست رئیس غنی در مقابل پاکستان  گفت : در مقابل پاکستان سیاست غنی درست نیست مخصوصأ امضای موافقتنامه آخیر میان امنیت ملی افغانستان و ISI پاکستان بسیار زیاد به ضررافغانستان است . این سند را من خواندم ، وقتی که امضا شد حسام الدین خان را خدا وند باعافیت داشته باشد بسیار مردانگی کرد و سند را برایم آورد من برایش تلفن کردم که این چه را امضأ می کنی ؟ نکن وازاحتیاط کار بگیر در این بسیار قضایای مهمی است . وی گفت که من یک مأمور هستم رئیس صاحب مه چه کرده میتوانم ؟ وقتی مأمور هستم مجبورم که آنرا امضأ کنم .خوب وقتی مجبور هستی باید این سند را بیاوری گفت به چشم .! وقتی این سند امضأ شد بصورت عاجل سند را برایم آورد .هم  به زبانهای پشتو ، دری و انگلیسی !هر سه متن را در همین اتاق خواندم .این سند بصورت با الفاظ واضح خلاف حاکمیت ملی افغانستان است !این سند با الفاظ روشن وواضح در افغانستان سند اختناق مردم افغانستان است .!در جائی از این سند گفته شده که ISI  و امنیت ملی افغانستان بصورت مشترک ذهنیت سازی کنند !ذهنیت سازی به معنای این است که برای مردم اطلاعاتی داده شود که وسیله فریب آنها باشد .در بخش دیگری از سند گفته شده است که اگر کسانی از این همکاری مخالفت کنند مخرب خوانده میشوند و باید جلو آنها گرفته شود ، معنای این کلیمات اختناق است ، مانند اینکه ISI در پاکستان مشغول اختناق است و مشغول زندانی ساختن مردم است و در سدد نابودیی مردم است در افغانستان نیز به فرمائیش و دستور نظامیان پاکستان مردم افغانستان مورد شکنجه قرار خواهند گرفت .

به معنای دیگر اگر کسی در افغانستان صدای وطن دوستی استقلال خواهی را بلند ساخت ، آنها به فرمائیش مستقیم پاکستان و ISI   زندانی می شوند . مسأله سوم و مهم مندرج در سند امنیتی به جدائی طلبان مسلح اشاره شده است ، ما در افغانستان جدائی طلب نداریم الحمد الله وطن واحد و متحد هستیم ، آیا این نوعی از زمینه سازی در افغانستان است ؟ ویاهم مقصد پاکستان و ISI  آن طرف دیورند است ؟ ما خط دیورند را قبول نکرده ایم ، گندمک را امیر یعقوب خان امضا کرد ملت افغانستان قبول نکرد ؛ همچنان دیورند را عبالرحمن خان امضأ کرد مگر ملت افغانستان آنرا نه پذیرفت .هیچگاه قبول نداریم این زخم ناسور را انگلیس ها بر سینه ما انداخته است و بر آن زخمی شده ایم و لی مردم افغانستان آنرا قبول نکرده است .آیا ما بلوچ ها و پشتونهای آنسوی مرز را مجرم میدانیم و برای سرکوبی آنها همدست پاکستان شویم ؟ هم از ادعا و حقوق خویش میگذاریم و هم آن مظلوم را سرکوب کنیم ؟ بلوچ ها در پاکستان مظلوم و برادران مااند .همراه با ما در زمین سهیم اند و به عین ترتیب دیگران و دیگران …لهذا من مخالف این سند هستم ما در همین مورد به رئیس جمهور تلفن کردم و برایش گفتم که داکترصاحب اشرف غنی این چه کار است که انجام دادی ؟وی از آن دفاع میکرد !در این باره و این سند که به هرحال نامشروع است ، گندمک هم نا مشروع بود هیچکسی آنرا قبول نکرد ، هرچند آنرا پادشاهان امضا کرد مگر هیچکسی آنرا نه پذیرفت ، خط دیورند را نیز وقتی امیر عبدالرحمن امضا کرد مگر کسی آنرا قبول نکرد ، این سند هم نا مشروع است در ملت افغانستان جایگاه برای تطبیق آن وجود ندارد هر حکومتی که باشد و با زور هرحکومتی که  به زور  امریکا ، انگلیس ویاهم  پاکستان اعمال میشود این سند را کسی قبول ندارد ، من برای رئیس جمهور گفتم که این یک اشتباه بزرگ است و در این قسمت راه من با اداره کنونی بصوورت مطلق جدا میباشد . وقتی خبرنگار تلویزیون صدای امریکا از وی می پرسد که اکنون آیا این سند ملغی شده است یا خیر و گفته میشود که چنین مانند این  سند در زمان حاکمیت شما هم به امضأ رسیده است شما در این مورد چه میگوئید ؟

karzai -Zardari and Kamiron.jpg05

آقای حامد خان کرزی با جدیت تمام گفت : قطعأ نه شده است ! ابدأ خدا نه کند که من چنین خیانت کنم !بسیار کوشش شد که اینگونه سندی را بالای ما امضأ کنند وقتی ما در انگلستان و  در لندن و چکرز جلسه ای داشتیم حکومت پاکستان هم حضور داشت و ما هم حضور بودیم ، شخص داکتر صاحب اشرف غنی نیز در هیأت من عضویت داشت وی خوب میداند که در آنجا چث صورت گرفت و من چه گفتم ؟ آنجا رد نمودیم هرچند انگلیسها سعی می نمودند تا میان ما و پاکستان یک دوستی استراتیژیک قائیم گردد من در جواب گفتم که آقای زرداری که یک شخص بسیار خوبی است و جنرال کیانی نیز حضور داشت و صدراعظم انگلستان نیز نشسته بود من گفتم دوستی زمانی صورت میگیرد که بر ما حملات قطع شود اکنون از جانب پاکستان و ISI  بر ما حملات صورت می گیرد ما کشته و سرکوب میشویم اطفال و زنان ما به قتل میرسند ، مکاتب ما به آتش کشیده شده و مسدود میگرددنخست این حملات قطع گردد و در افغانستان صلح برقرار شود . پس از گذشت زمان زادی که بر این صلح سپری شد با ز خواهیم دید که با نظامی های پاکستان ارتباط ما چگونه باید باشد .البته با ملت پاکستان هیچگونه مخالفت و جنجال نداریم  . اگر مردم پنجاب هستند یا مردم سیند با آنها هیچگونه خصومت نداریم آنها برادران ما اند ، مسلمان اند و احترام ما را داشته اند خداوند آنها را خوش و سرحال داشته باشند با خوشحالی شان خوش و با غم و اندوه آنها متأثر میباشیم با ملت پاکستان دوستی میخواهیم و هرنوع ارتباط را خواستاریم مگر با سازمان استخبارات ارتش پاکستان ISI   که با مردم افغانستان دشمنی و ظلم  بسیاربزرگی انجام داده است تا ابد و تا آنگاه که جبران نه شود ممکن نیست .لهذا میتوانم بگویم که قطعأ چنین معامله ای و قرار دادی صورت نگرفته است و خوشالم که در دوره حکومت من صورت نگرفته است

حامد کرزی در پاسخ به این سوال صدای امریکا که گویا برخی منابع در ارگ میگویند که آقای اشرف غنی نامه ای را به پاکستان ارسال داشته است و در آن ازشرط  بازداشت برخی رهبران شورای کویته نیزیا دآوری بعمل آمده است  آیا شما ازارسال چنین نامه اطلاع دارید و این خبر درست است یا هم برای اغفال ذهنیت عامه چنین مسائلی مطرح گردیده است گفت : اگر این نامه قبل از امضای سند شرم آورامنیتی میان امنیت ملی و ISI پاکستان  ارسال می شد  ما هم آنرا تقدیر میکردیم اما پس از امضای سند متذکره ارسال اینگونه نامه ها معنا ندارد .اگر واقعأ هدف این بوده باشد که برای پاکستان نشان داده شود تا بدانند که افغان ها هیچگاه بر استقلال و سرنوشت خویش معامله نه میکنند لازم این کار ابطال سند مذکور است هرچند چنانچه قبلأ گفتم اگر این سند باطل شود یا نه نزد مردم افغانستان مشروعیت نخواهند داشت . اما اگر حکومت میخواهد از این معامله خودرا با عزت نجات دهد و در خط ملت افغانستان ایستاد می شود نه در خط مخالفین ملت افغانستان ، لهذا باید این  سند باطل اعلام کنند .

جوابی بنویسید

ایمیل شما نشر نخواهد شدخانه های ضروری نشانه گذاری شده است. *

*

بالا