گـزیده اخبــار
خانه » اجتماعی » جـــهـــت گــیریــهـــای امــــروزی مـــــا و ریــــشــــه هـــای فـــــلسفی آن !
جـــهـــت گــیریــهـــای امــــروزی مـــــا   و ریــــشــــه هـــای فـــــلسفی آن !

جـــهـــت گــیریــهـــای امــــروزی مـــــا و ریــــشــــه هـــای فـــــلسفی آن !

forotan Name 23

پیوسته به گذشته بخش هشتادونهم       

Shariati wa Mazhab 21

واتیکان میدان 22                                                                       

در  یکی از یادداشت های قبلی ام  پارک تاریخی  زرنگار کابل را به میدان معروف  واتیکان  روم که روزی و روزگاری میعاد گاه اندیشمندان و دیگر اندیشان بود مقائیسه نموده بودم و در همان یادداشت نیز به عرض رساندم که اگر همان هلهله و شور و شعف روشنفکران جامعه  ما  که برای تغییراساسی  و اصلاحات بنیادی در جامعه  افغانی هم اندیشان و دیگر اندیشان نسخه های را می نویشتند و با بیان افکارو اندیشه های  گوناگون که از لود سپیکر های پارک زرنگار به گوش مردم فقیر ما میرسید و آن نسخه های زرینی را به فرهنگ جامعه فقیر افغان مبدل میساختیم ،

سوم عقرب 1344 تظاهرات

 

 بدون شک که ما نیز بحیث یک ملت دارای فرهنگ پربار و ارزشهای متعالی انسانی میتوانیستیم در جهان معاصر نقش و حضور فعالی را ایفأ نمائیم و در مسیر راه از مرحله ء” اعتراف “به درجه” ایمان “ ارتقأ یابیم چنانچه قبلأ اشاره نموده ام رقابت میان همه دین باوران ویاهم  بی باوران به مفاهیم مذهبی در راستای اصلاح عمومی نظام سلطنتی  با یک بیان خوب فلسفی وعلمی تبلؤر پیدا میکرد . اما با دریغ وتأ سف که خود کامه گی های عمومی و فقر فرهنگی  برخی از زمامداران حاکم وشبه  روشنفکران مجلسی وعلمای حجره ای سبب شد تا امروز و درقرن بیست ویکم هرچه نسخه مینویسیم ، دسته و حزب و گروهی میسازیم نه تنها موجب حرکت و جنبش عمومی مردم ما نه شده بلکه هرچه پیش میرویم به گذشته نفرت انگیز جاهلی رجعت میکنیم . نفرت ها وکینه ها را بروز روشن آنچه را که اصولأ دین مقدس  اسلام  برای زدودن آن مناسبات جاهلی ظهور نموده است با دین مقدس اسلام توجیه می نمائیم و در مقابل برخی از بی باوران و نا خبران از مفهوم اصلی دین با همان روحیه نفرت انگیز جاهلی و طاغوت پرستی  روشنفکران آزادی خواه وعدالت طلب جوامع اسلامی را که تلاش میکنند دامن دین بویژه اسلام راازهرنوع خشونت وکشتارمبرأ و پاک سازی کنند ،در تبانی با شوالیه های که لباس سکولاریزم  را نه “معتقدان بر فرآیند سکولاریزاسیون ” برتن کرده ودر راه تقویت و حمایت از نظام های غارتگرسرمایه داری شمشیر میزنند اسلام را دین برده گی و کشتار معرفی میکنند

 

اینجا دیالوگ یکی از تیوری پردازان جهان سرمایه داری را می شنوید و میبینید که چگونه به مسأله اخلاق در دین با نگاه مغالطه آمیز می نگرد ؟

جالب و شگفت انگیزاست که برای به کرسی نشاندن این منطق معیوب بر برخی منبر های فرمائیشی و سرکاری  استناد میکنند تا گویا  ثابت ساخته باشند  که براستی هم دین اسلام دین خونریزی و جنایت است .!!  نباید تعجب کرد که این پادو های نظام سرمایه داری بویژه با شیوه مافیائی و کانگستری آن که ویروس کشنده اش درخت تنومند تمدن و فرهنگ ما را از چهارده سال بدینسو مصاب به بیماری مزمن ساخته است به جایی موشگافی و پرداختن به عوامل اصلی این کشتارها و خونریزی ها علت را در عواملی جستجو میکنند که در عقب نگاهداشتن جامعه باستانی ما نقش اول را نداشته اند . ازاینکه ما وابسته  به جامعه ای هستیم که همگام با دیگر جوامع بشری در امتداد تاریخ مردمان این خیطه با علم و خرد زندگی نموده ایم بنأ سخنان ضد دینی یک آخند فاسق و فاجری  را که با ا ستناد بر آن دشمنان علم و پیشرفت جامعه مجروح ما فتوی صادر میکنند و دین را وسیله عقب ماندگی و جنایت می دانند . اما شاید نه میدانند که مسأله صدور چنین فتوی ها به این ساده گی نیست بلکه مردم درعصری که ما زندگی میکنیم عوام کالانعام مانند  قرون وسطی نیستند بلکه بر حدود وثعور جهان بینی شکمی این به اصطلاح فتوی دهنده گان واقف هستند . و میدانند که استعمار نو  چگونه پروژه مسخ  دین رحمانی  و  انسانی را به زنگیان مست و شمشیر بدستی سپرده اند که بر هیچ موجودی رحم ندارند . امابیاید آنچه را که این آخند نه تنها با اغلاط فروان نحوی و گرامری متن قرآن پاک بالای منبر جهالت رفته است و به کار منفعت آور پروژه مسخ ادیان مشغول است بلکه در بسیار ی زمینه ها بر قرآن پاک تهمت می بندد وبا ارائیه اراجیف  ننگینی بنام آیه های از قرآن تهمت های سنگینی بر آن می بندد بشنویم تا بدانیم که استعمارمعاصر و  مجهز با ابزار مسخ ارزشهای انسانی  تا چه حد در برابر اسلام رحمانی که با قرئت عقلانی و اجتهادی در صحنه تقابل  اندیشه های معاصر قرار دارد به ذلت افتاده است ؟ واز سوی دیگر همین قدرت های استعماری با چه اسلوب های فکری و فرهنگی و کدامین تاکتیک های سیاسی متوصل شده اند  ؟ 

ببینید عزیزان ! که این آخند درمانده و بیچاره شده با چه وقاحت ومهارتی  و چه  انگیزه وغایه ای  ظهور دین مقدس  اسلام را مسخ می کند ؟ و چگونه دشمنان تابلودار دین اینگونه  چرندیات و لاطائلات را به مثابه اسناد معتبر دینی و فقهی محسوب میکنند ، چنانچه جوان ناپخته و عقده به دلی بنام اسد بودا  وقتی اینگونه اظهارات را می بیند و می شنود قلم را می گیرد و تمامی جنایاتی را که گروه جنایتکار موسوم به دولت اسلامی یا داعش انجام میدهد آن جنایات را در مطابقت با قرآن و کتب مقدس دینی می داند . که وی  در یکی ازبخش های چرندیات نامه اش  که بنام برخورد های آخرت گرایانه با ترور “ برشته تحریر در آورده اند بدون اندکترین مطالعه ای و پژوهشی در قسمتی از آن طومار نامه تروریستی زیر عنوان ” اما اسلام ”  چنین استنباط میکند :  بسیار مسخره‌ است اگر در دنیای امروز کسی مانند محمد همزمان نه تا زن در خانه نگهدارد و یا در پیرانه‌سری با دخترک خردسالی ازدواج کند. مطابق قانون سکولار، محمد نه تنها پیامبر نیست، بلکه به مرض روانی کودک‌خواهی گرفتار است و باید محاکمه و مجازات شود. بنا نهادن زندگی جمعی بر اساس دریافت‌های کسی که قادر به خواندن و نوشتن نیست، غیرمعقول و تباهی‌آور است. اگر محمد نتواند کاراکتر مناسب با زندگی معاصر باشد، قصه‌ی خلفا از پایه مفت می‌شود. اگر قرار است یک نسخه‌ی امروزی برای امام‌علی پیدا کنیم، فردی مناسب‌تر از ابوبکر بغدادی وجود ندارد. هردو سرگرم جنگِ داخلی و در پی براندازی «دشمن قریب»‌اند.

Daesh Crimeneel 07

 البته نباید گفت که تنها این اسد بودا  است که با دیدن چهره داعشی از دین اسلام با این صراحت شمشیر کشیده است و همه متون دینی را با ساطور جلادان ارزشهای انسانی و تمدنی  با بی رحمی به قتل میرسانند وقتی این جوان عقده مند دربرابر جباران تاریخ چشم اش به  آن ملای دهکده ای از اهالی هزاره جات می افتد و می بیند  که آن  آخند قریه برای چپاؤل و غارت مال و املاک  ساکنان محروم دهکده  هزاره جات چه شیادی هاو ترفند های  را بکار می گیرد طبیعی است که فریاد بر می آرد و از دین مقدس اسلام انزجار اش را اعلام می کند زیرا مجموعه شرائط  غیر عادلانه زندگی  وی و صد ها جوان دیگر به ظاهر متدین را وا داشته است که اینهمه فریاد کنند وبا بانگ نفرت از دین مؤبدان راهی هجرتی شوند  ، وقتی در جمع انبوهی از کاهنان مهاجر جوانان رشیدی را می بیند که جوقه ، جوقه به بیگار برده میشوند وبنام خدا  به جنگ دو گروهی که باهم می جنگیدند و بدون آنکه با هم بشناسند در معامله قرار می گیرند و با پشت شانه هایشان سنگهای عظیمی را حمل میکنند تا قصر های مؤبدان مذهبی را بر فواره های خونی از ستمدیده گان اعمار کنند . وقتی تاریخ زرین و عادلانه پیکار  مسلمانان با نگاه غنیمتی از زبان کاهنان مذهبی  سینه به سینه به نسل های آئنده منتقل شود طبیعی است که آن اسد بودا تمام جنگ های مسلمانان منجمله قیام تاریخی کربلا  را جنگ ها برای غنیمت بخوانند و آنرا ” جنگ برادران ناراضی “ بنامد  اما در حوزه دیگری از دینمداران نیز که خود را هواداران اهل سنت وجماعت می خوانند وفکرمیکنند که  برداشت از قرآن پاک وایجاد  حکومت اسلامی بر پایه ها ی تاریخ مذکر و مردانه استوار است و هر که بیشتر بکشد اجر و ثواب بیشتری را نصیب میشود و باز هم  نباید تعجب کرد که چگونه این آدم های که به نرخ روز نان می خورند و از دین به مثابه گاو شیری استفاده میکنند به این تحلیل معیوب رسیده اند ؟ با کمال احترام به شخصیت فزیکی جناب عمر خطاب  متصدی شبکه تلویزیونی پیام افغان که در مذمت دولت مافیائی حاکم بر افغانستان آنرا بخاطریکه احکام اسلام راستین و شریعت اسلامی  را آنچنانکه خداوند در قرآن امر فرموده اجرأ نه میکنند دریکی ازبرنامه های تلویزیونی اش اینگونه مطالب و ارشادات ارائیه فرمودند

البته جناب عمر خطاب که ریاست یک شبکه سیاسی را با سرمایه گذاریی کسی بنام شهرام همایون که از امریکائی های ایران تبار و خود مالک چندین شبکه تلویزیونی است بر عهده دارد فقط به روال ضرب المثل معروف که می گویند ”  پهلوان زنده خوش است ” دکلمه تفسیر کابلی را که با آواز طنین انداز  آقای عمر خطاب از اکثر شبکه های رادیویی و تلویزیونی برای تمامی زندگی سیاسی خود کافی میداند و به اعتراف خودش وی از معنی و تفسیر قرآن چیزی زیادی آگاهی ندارد و تنها تلاوتی را که قاریی مشهور افغانستان و منطقه جناب برکت الله سلیم با لحن زیبای قرئت نموده و توسط جناب مرحوم کشککی ترجمه شده است با آواز خود دکلمه نموده اند .که نمونه فعالیت های جناب عمر خطاب نیز خدمت شما عزیزان تقدیم است .

ما  اکیدأ باور داریم و با صراحت اعلام میداریم که این هاست بزرگترین  خطرات و دهشتناکترین خطاها و انحرافها و ناهنجاریها و سقوط های غیر قابل تحمل که در محیط اجتماعی و در جهان امروزی بنام دین انجام می شوند . زیرا این ایراد ها که بحیث دلهره های  اساسی روشنفکران امروزی شناخته میشوند زاده عوامل تاریخی است که با درد ودریغ تابوت  دین و معنویت  را مظلومانه بر شانه های از خرافات و تحجرحمل میکنند تا در قبرستان زندگی خصوصی انسان ها به خاک بسپارند . عوامل فلسفی و مکانیزم این مغالطه تاریخی را درآئنده به  بیان خواهم گرفت  .

Forotan Edama darad 07

جوابی بنویسید

ایمیل شما نشر نخواهد شدخانه های ضروری نشانه گذاری شده است. *

*

بالا