گـزیده اخبــار
خانه » اجتماعی » تغییردررهبریی شورای عالی صلح! واقیعـــت یا تـــوهم استخباراتـــی ؟
تغییردررهبریی شورای عالی صلح! واقیعـــت یا تـــوهم استخباراتـــی ؟

تغییردررهبریی شورای عالی صلح! واقیعـــت یا تـــوهم استخباراتـــی ؟

nauandeshi politecal desk 04

پس لرزه های فساد اداری ! گره اصلی این مؤلفه !

اصل ماجرا از آنجا شروع شد که برای نخستین با ر وقتی یک دست فروش معمولی وابسته به سازمان استخبارات نظامی پاکستان ISI از بساطی که بر سریکی از  سرک های کویته  هموار ساخته بود وظیفه  یافت تا  در لباس رهبر مهم مخالفین مسلح بنام بازی کردن نقش در تأمین صلح از کویته داخل حرم سراهای ارگ شود و چندین میلیون دالر” زبان بسته” را با شعبده بازی های که قبلأ برای وی در نظر گرفته شده بود  کمائی کند و با دست پر به پاکستان برگردد .

که این پروژه سازمان استخبارت نظامی پاکستان ISI بسیار زود افشأ گردید و برای جلوگیری از آن به تغییر مکانیزم برای رسیدن به صلح اجماع تمامی اطرافی که هزینه ها و مصارف شورای عالی صلح را می پرداختند موافقت صورت گرفت و در راستای همان موافقت نامه ناامضأ شده بود که برای نخستین بار کشور جاپان مبلغ ۲۵۰ میلیون دالر را غرض گشائیش دفتر صلح در کابل منظور نمود و چک این مبلغ نیز به شخص محمد معصوم ستانکزی تسلیم داده شد تا در راه ایجاد دفترمرکزیی  مناسب برای شورای عالی صلح در کابل تأسیس نماید . که سپس روی همان اعتبار شخص معصوم ستانکزی افسر پائین رتبه نظامی که قبلأ در حکومت سردار حامد خان کرزی – پوپلزائی بحیث رئیس دارالانشای باصلاحیت های لایتناهی  شورای عالی صلح تعیین گردید .دفتر شورای عالی صلح درکابل و درجوار ارگ قصر  خلفای خشونت با مصارف و هزینه های بلندی تعیین گردید .

اینکه چگونه میان زنده یاد  استاد برهان الدین ربانی و حضرت صبغت الله مجددی بر سر ریاست شورای عالی  صلح بحث جداگانه ای  است که نه میتوان آنرا در این نوشتارکوتاه برشته تحریر درآورد . جای تعجب آنگاه است که وقتی از همان آغاز ایجاد شورای صلح در افغانستان به وساطت یکی از کارمندانی  که در جامه مترجم زبان انگلیسی  در (United Nations Environment Programme  (UNEP) شغل ترجمانی را به پیش میبرد و قبلأ از تجربه ای  فروان کاری  در احزاب جهادی بهره مند بود مبالغ هنگفتی از همان دالرهای که بنام صلح با مخالفین اختصاص یافته بود به تمامی مخالفین مسلح اعطأ می گردید ، البته این پولها ماسوا از جابجائی مخالفین مسلح و غیر مسلحی بوده که در تشکیلات شورای عالی صلح و دیگرنهاد های دولتی به  وساطت افراد وابسته به ستون پنجم با حقوق دالری استخدام می گردیدند . اما از آنجائیکه شورای عالی صلح از همان آغاز به انگیزه وهدف تحقق صلح عادلانه در افغانستان ایجاد نه شده بود با گذشت دست کم چهارده سال تمام به جز اعتیاد به مصرف هیچگونه نتیجه ای را به بار نیاورد جالب آنجاست که این اعتیاد سرتاسر جامعه را به عنوان یک ضد ارزشی که تازه با قدرت وسائل ارتباط جمعی بر مسند ارزش قرار گرفته است  آرام ، آرام به حیث یک اصل مهم در حیــــــات جامعه و فــــرهنگ!! ارزشمند شبه ملی  مبدل گشت . البته باید گفت که از دیر بدینسو جامعه جهانی ای که  ویروس این بیماریی مهلکی را به رگهای  تن مجروح این سرزمین انتقال داده  است وتمامی پائپ لاین های تغذیه معتادان به ثروت را قطع نموده  اند با تشکیل یک کمیته مشتمل به اکثر نمائنده گان کشورهای خارجی که در افغانستان حضور نظامی و اقتصادی دارد ،پس از آنکه بلند ترین مقامات دولت مافیائی نه تنها در راه کاهش عملی فساد اداری گامی بر نه میدارند بلکه به جایی ریاضت اقتصا دی و پرهیز از تجمل بر مؤلفه تأکید بر ظواهر و دروغ بیش از هر زمان دیگری پافشاری می نمائند .که بهترین نمونه آن  انشعابات روشن  و متلاش شدن ستاد انتخاباتی رئیس محمد اشرف غنی احمدزی است که نزدیکترین یاران وی  برهبریی انورالحق احدی  ازایشان فاصله گرفتند و علنأ مسأله فریب و معامله  رئیس محمد اشرف غنی با هواداران اش مطرح ساخته است . اما این تنها آقای احدی و اذنابش نبوده که از محـــــمــد اشرف غنی شکایت میکنند  و با وی به ظاهر قطع رابطه میکنند و به قــول شاعــــر :

من رشته محبت با تو پاره میکنم .شایدگره خوردبه تو نزدیک ترشوم!

هستند بسیاری از هوادران سرا پا قرص سردار اشرف غنی خان  که در تنور تشکیلات  گوناگون ” سیأ” سی  نشستند واستخاره نمودند د و محافل گرم کردند ! چنانچه گروهی بنام  “شورای ملی احزاب جهادی” برهبریی پیر سیداحمد گیلانی رهبر محاذ ملی ،به اشتراک  حضرت صبغت الله مجددی رهبر جبهه نجات ملی ، عبدالکریم خلیلی رهبرشاخه ء  حزب وحدت اسلامی افغانستان ودیگراحزاب کوچک و بزرگ  و شخصیت ها ی مستقل که زمانی سنگ حمایت از محمد اشرف غنی را با افراطی ترین نوع آن بر سینه میکوبیدند در کسوت یک اپوزسیون سیاسی ظهور یافتند .

 حضرت صبغت الله مجددی که نخستین سخنران مراسم بود گفت : که اوضاع موجود افغانستان و مداخلات بیرونی آنان را وادار ساخته تا دست به دست هم بدهند  و چند تنظیم جهادی را در این اتحاد شامل سازند.مجددی خاطرنشان ساخت که هدف‌شان از ایجاد این حرکت نابودی فساد و آوردن امنیت در افغانستان و هم‌چنان پشتی‌بانی از کارکردهای خوب و حل‌ساختن اشتباهات حکومت است. جالب ترین سخنی که وقتی اکنون از قول آقای خلیلی می شنود میداند که این اظهارات در یک جوی کاملأ مهندسی شده برای معاونت صلح بوده باشد ، زیرا وی در سخنانشی گفته بود که :   گفت‌گوهای صلح افغانستان افزود که از این گفت‌گوها حمایت خواهند کرد و از طالبان و دیگر حلقات داخلی خواست تا بیایند و به این روند بپیوندند. همچنان کریم خلیلی، معاون پیشین ریاست جمهوری و یکی از سران جهادی در این مراسم گفت که شورای احزاب جهادی به خاطر حل چالش‌ها و بحران‌ها در کشور به وجود آمده‌است.او گفت که این شورا به هیچ کشور یا حکومتی وابسته نه بل یک شورای مستقل است که به حکومت افغانستان به دیدۀ قدر دیده از کارهای مثبتش حمایت نموده در لحظه‌های بحرانی یاری می‌نمایند و آن را هرگز تنها نمی‌گذارند، اما در برابر اشتباهات و انحرافاتش انتقاد و موضع روشن خود را اظهار خواهند کرد. چنانچه قبلأ گفتیم آقای محمد معصوم ستانکزی سابق رئیس دارالانشای شورای عالی صلح و سرپرست وزارت دفاع افغانستان در مؤقیعت برتر با صلاحیت های بیش از ریاست شورای صلح برمسند ریاست دارالانشای شورای صلح تکیه زده بود و در دوران ریاست دارالانشای آقای ستانکزی اکثر مخالفین مسلح و یاهم بدون سلاح از شورای صلح تمویل میگردیدند و صد ها میلیون دالری  که برای تحقق صلح و ثبات در افغانستان ذخیره شده بود حین تصدی وزارت معارف فاروق خان وردگ بنام  اکمال مکاتب و  پوهنتونها ی متعلق به  حزب اسلامی افغانستان بدون هرنوع محاسبه به پاکستان انتقال داده میشد و در آنجا به مصرف میرسید وقتی مؤسسه “سِگار” وابسته به پنتاگون اسناد اختلاس و افشای مکاتب خیالی را که آقای فاروق خان وردگ بحیث وزیر معارف ایفای وظیفه می نمود ،

آنرا بصورت  یک دروغ و ساخت وبافت مؤسسه ” سِگار “ وابسته با وزارت دفاع امریکا خواند . اما سوال اینجاست که چگونه این فاروق خان وردک دوباره برای مقام دارالانشای شورای عالی صلح در نظر گرفته شده است ؟ آیا این همان ازمائیش افکار عامه ای نیست که از سویی شخص فاروق وردگ و یاهم ولی نعمت  سابق اش والاحضرت سردار حامد خان کرزی براه انداخته شده باشد ؟ چنانچه به مشاهده میرسد این خبر برای نخستین بار از سوی رسانه های وابسته به حامد خان کرزی که بر علاوه  صدها میلیون دالری که حین اوثقالی اش در ارگ وبه صورت مشروع از” آبله های دست !!” پیدا نموده است اکنون نیز برای شبکه های استخباراتی به “شغل شریف! ” دلالی ووطنفروشی مصروف اســــــت  روی آنتن آورده شده است . اما یک منبع موثق به نواندیشی گفت که درملاقات اکثریت اعضای رهبریی شورای ملی احزاب جهادی به اشتراک عبدالکریم خلیلی و دیگران  با والا حضرت اشرف خان غنی که در ارگ قصر رئیس دولت وحدت ملی انجام شد  

وقتی ازسوی همین جبهه یعنی ” شورای ملی احزاب جــــهادی ”  نام پیر سید احمد گیلانی برای انتصاب ریاست  شورای عالی صلح مطرح گردید  آقای رئیس غنی وعده نمود که وی با پیشنهاد ” شورای ملی احزاب جهادی ” صد در صد موافق است و روی توافق کامل برگزنیش پیر سیداحمد گیلانی  جلسه خاتمه یافت اما از آنجائیکه نواندیشی اطلاعات مستندی دارد درجغرافیای بنام  افغانستان هیچگاه و هیچ تصمیمی نه میتوان قطعی دانیست و هنوز هم روشن نیست که آیا کمیته ء گزنیشی که از نمائنده گان کشور های خارجی بوجود آمده با این گزنیش و یا هر انتخاب دیگر رئیس غنی موافقت میکنند یا خیر ؟ اما آنچه واضح است تنها با تغییر افراد و شخصیت ها  نه میتوان مدعی مبارزه با فساد گردید ، بلکه باید بصورت بنیادی و تغییر ماهوی در بدنه یک اداره به مؤلفه  مبارزه با فساد اداری نگریست . این کار زمانی ممکن است که همه ما و سلول سلول شخصیت اجتماعی ما  بتوانیم هزینه های زندگی روزمره ای که بر ما تحمیل شده است با عقل و آگاهی تقلیل دهیم . و سپس ببینیم و تحلیل کنیم که برای ایفای نقش مسؤلانه انسانی و ملی خویش چه میتوان کرد ؟

 

جوابی بنویسید

ایمیل شما نشر نخواهد شدخانه های ضروری نشانه گذاری شده است. *

*

بالا