گـزیده اخبــار
خانه » اجتماعی » تا ریشه درآب است امیدی ثمری هست
تا ریشه درآب است امیدی ثمری هست

تا ریشه درآب است امیدی ثمری هست

Deljo hoseni Naam Ta resha Dar khak ast08

تا ریشه درآب است امیدی ثمری هست

این مصرع زیبا، و ضرب المثل حکیمانه وپند آموز، ازیکی از غزلهای بدیع وزیبای عرفی شیرازی است ، که سالهاست  ورد زبان همگان است ، وهمه ای اهل ادب و حتی در صفوف مختلف اجتماعی جوامع فارسی زبان مروج است محمد جمال الدین متخلص به عرفی شیرازی از شاعران بزرگ قرن دهم هجری است. او در سال –( 935- 963 ) هجری در شهر شیراز دیده به جهان گشود. در موسیقی و ادوار(دوایر نود یک گانه موسیقی ، علم موسیقی، غیاث )،و خط نسخ و شعر دست داشت. عرفی یکی از شاعران توانای سبک هندی است . غزلهایش سر شار از اندیشه های باریک و استعاره های بدیع و تازه است .

عرفی از راه بندر جرون به دکن و بعدا به شمال هندوستان رفت ودر آنجا ماندگار شد .

دیوان عرفی – غزل شماره -127

گر نخل وفا برّ ندهد چشم تری هست

تا ریشه در آب است امید ثمری هست

Orfi sherazi Ta Resha Dar khak ast 08

هر چند رسد آیت یأس از درو دیوار

بر بام ودر دوست پریشان نظری هست

منکر نشوی گر به غلط دم زنم از عشق

این نشهء مرا گر نبود با دگری هست

آن دل که پریشان شود از ناله بلبل

در دامنش آویز که با وی خبری هست

هرگز قدم غم ز دلم دور نبودست

شادیست که اورا سر و برگ سفری هست

تا گفت خموشی به تو راز دل عرفی

دانست که از ناصیه غماز تری هست

Kherad wasyasat 08

چنان با نیک و بد خوکن که ازمردنت عرفی

مسلمانت به زمزم شوید و هندو بسوزاند

آدمیان باید فعال باشندو با تمام قوا به فعلیت بپرازند، باید انها مردانه از مشکلات که گریبان گیر شان است آگاه و برای رویا رویی بآن آماده باشند.زندگی پیکاری است که هر کس از راه تجربه خود به لحاط جسمانی و اخلاقی وفکری ، ونیز به بهره مندی از صفات لازم برای دست یافتن به چنان مقامی ، حتماً در آن به فتح جایگاهی بواقع  شایسته ی خویش موفق می شود.

Arab spring and world 08

نه تنها برای فرد ، بلکه ملت و کل یشر نیز چنین است. از اینجاست ارزش والای فرهنگ به تمام صورتهای آن.، اعم از : دینی وعلمی و هنری و نیز اهمیت استثنایی تعلیم وتربیت ، و باز اینجاست ارزش ذاتی کار که آدمی به وسیله ( شانزده ساعت کار روزانه ) طبیعت را رام می کند .و به آفرینش جهانی انسانی از جنبه های اقتصادی و سیاسی و اخلاقی و فکری کامیاب می شود.ملت که دولت مظهر آنست، (نه دولت های نا توان وبی تجربه ومتکی به بیرونیان ، متعصب وقبیله گرا وفرهنگ ستیز ما)موجود زنده و اخلاقی است.فقط تا جائیکه در طریق ترقی سیر کند . بی کنشی و عدم فعالیت در معنای مرگ است . دولت نه فقط مقنن ، ونه تنها بنیاد گذار نهاد است ، بلکه مربی است و مروج زندگانی معنوی ، هدفش نه تنها قالب گیری محدود صورتهای مختلف زندگی ، بلکه همچنین شکل دادن به محتوای زندگی و به انسان و به شخصیت و ایمان اوست . وبدین منظور انظباط باید جاری گردد و مرجعییت و اقتدار خویش را باید به کار گرفت و در ذهنها باید داخل شد واقتدار خویش را باید به کار گرفت . و بی چون و چرا فرمان راند و به این جهت است که باید وحدت و استحکام و عدالت را شعار خود قرار داد.دولت، اهل کشور را برای شهروندان تربیت می کند، و از رسالت شان اگاه شان می سازد و به وحدت سوق شان می دهد. عدالت را میان منافع متمایز شهروندان بر قرار می سازد. عدالتش میان منافع پیروریهای فکری در قلمرو علم و هنر و حقوق وهمبستگی انسانی را به نسلهای آینده می رساند و مردمش را از مرحله زندگی بدوی قبیله ای به فراخنای حکومت وامپراتوری ، یعنی بالا ترین جلوه قدرت انسانی، بالامی برد . دولت خاطره کسانی را که برای تضمین امنیتش یا اطاعت از قوانینش جان خود را فدا کردند به نسلهای آینده سر مشق و نمونه بدست می دهد. و نام سروران و سرداران را که سر زمینش را گسترش بخشیدند و نوابغی که نام آورش ساختند ثبت و ضبط می کند و هر وقت احترام به دولت کاستی بگیرد وگرایشهای متلا شی کننده و گریز از مرکز افراد و گروه ها چیرگی یابد ، ملتها گام در راه انحطاط و تباهی می گذارند .

salam Alaikom wa Rahmatullah e 08

شانزدهم جوزا- ۱۳۹۴

نواندیشی محلی برای بیان دید گاه های متفاوت است لزومأ آنچه که از این تارنما انتشار می یابند مواضع نواندیشی نه میباشند.

جوابی بنویسید

ایمیل شما نشر نخواهد شدخانه های ضروری نشانه گذاری شده است. *

*

بالا