گـزیده اخبــار
خانه » اجتماعی » تانباشد چیزکی مردم نگویند چیزها ! چرانجیب منلی ازجنگ جلال آباد بحیث یک ارزش گـــرانبها یـــاد آوری کــــرد؟
تانباشد چیزکی مردم نگویند چیزها ! چرانجیب منلی ازجنگ جلال آباد بحیث یک ارزش گـــرانبها یـــاد آوری کــــرد؟

تانباشد چیزکی مردم نگویند چیزها ! چرانجیب منلی ازجنگ جلال آباد بحیث یک ارزش گـــرانبها یـــاد آوری کــــرد؟

nauandeshi kabul 18

نواندیشی کابل :امروز تلویزیون طلوع را می دیدم که ناگهان سروکله ء شخص بنام مجیب الرحمن رحیمی که انصافأ از چهره های باسواد به نظر می خورد و از آدرس ریاست اجرائیه دولت وحدت ملی سخن می گفت ، در تازه ترین سخنانش بصورت قاطع  اذعان داشت که این دست برد ها باید اصلاح شود در این موارد اختلاف جدی و پنهانکاری وجود ندارد ، وی پس از برخی افاضات فرمودند که ریاست اجرائیه با اصل این سند موفق است و این چنین گفت : در متن توافقنامه موارد اختلافی و مواردی را که امنیت ملی نشان دهی کرده بود از مسوده که باید بیرون شود و شخص رئیس اجرایه اونا را بقلم خوشان نشانی شد کرده بودند که باید در متن وجود نداشته باشد و اینکه چگونه این موارد در متن باقی ماندند حالی در یک مرحله ای قرار داریم که مردم افغانستان می فهمند و به پارلمان افغانستان این گزارش داده شده و در رسانه ها هم بازتاب گسترده ای یافت . اما در مقابل این اظهارات به گفته آگاهان صریح اما بدون مدرک آقای رحیمی ،

شخص نجیب الله منلی عضو ارشد حزب حق و عدالت و مسؤل فرهنگی شورای امنیت ملی گفت :چطور میتوانیم تصؤر کنیم که در یک سندی که در حال مسوده است کسی دست بزند و آن هم پنهانی دست بزند !کسانی که سند را تکمیل میکند و سری سند کار میکنند ، انها بعد ازین دستکاریها وارد صحنه میشوند . پس چطور گفته میتوانیم که روی یک مسوده کسی دست کاری کرده  و پنهانکاری کرده باشد . اما جالب آنجاست که همین پهلوان نجیب الله منلی که به نمائنده گی از حنیف اتمر در میدان معرکه حضور یافته است چند روز قبل یعنی آنگاه که از معامله با سازمان استخبارات پاکستان اطمینان حاصل نموده بود در صحبت با بخش پشتوی رادیو تهران گفته بود که :در این موافقتنامه هردو اداره استخباراتی در جنگ جاری در برخی موارد باهم  همکاری خواهند داشت و این موافقتنامه چهارچوب چنین همکاری ها را میسازد .همین مسأله میان امنیت ملی و سازمان استخبارات پاکستان صورت گرفته است و در افغانستان واکنش های جداگانه ای را بوجود آورده اند به گمان اغلب در پاکستان نیز تبصره های در این باره وجود خواهند داشت . آقای عاشق حسین طوری رئیس رادیو پشتوی تهران از وی می پرسد که آقای نجیب :! شما چه فکر میکنید فضای اعتماد میان افغانستان و پاکستان تا چه حد آمادگی برای چنین مسائل را داراست ؟ بدون شک که اگر هرچند ادارات استخباراتی با هم به هرسطح ارتباط نیز برقرار کنند باهم در یک فضای پراعتماد نه میتوانند کار کنند .بهترین نمونه اش ارتباط استخبارات امریکا با استخبارات آلمان میباشند که امریکا بسیاری مکالمات محرمانه صدراعظم المان را شنیده بودند درحالیکه استخبارات امریکا و آلمان با هم بسیار روابط نزدیک دارند .روی همین دلیل همکاری میان ادارات استخباراتی هیچگاه مکمل نیست ، البته در راستای منافع مشترک مقطعی باهم میتوانند ارتباط داشته باشند که اساسأ مفرادات این موافقتنام نیز روی همین اصل استواراست . خبرنگار رادیو پشتوی تهران از نزد نجیب الله منلی می پرسند کــــه :

Hanif Atmar with Genral Sharif Pakistan 28

آقای نجیب ! جنرال عاصم باجوه سخنگوی ارتش پاکستان می گوید که اکنون  با ساس موافقتنامه امضا شده میان دو نهاد اطلاعاتی افغانستان و پاکستان زمینه ای فراهم گردید تا هر دو کشور در برابر دشمن مشترک اقدامات بعمل آورند ؛ حال سوا اینجاست که آیا طالبان افغانستان در کتگوریی دشمن مشترک می آیند یا خیر ؟ شاید در تعبیر ها از دشمن مشترک برخی مشکلات وجود داشته باشد اما یک تعبیر دشمن مشترک طوری است که در آن مشکلی وجود ندارد اگر ما این را بگوئیم که مخالفین مسلح افغانستان در مجموع بحیث مخالفین دوطرف شناخته شود این یک اشتباه خواهد بود زیرا پاکستان هنوز هم در افغانستان مداخله می کنند وبرای همین منظور یکتعداد اتباع افغانستان را مورد استفاده قرار میدهند و مخالفین مسلح جزی از همین دسته محسوب میشود در این هم هیچگونه شک و شبهه ای وجود ندارد که بعضی از تروریست ها در مناطق مرزی افغانستان و پاکستان مانند وزیرستان – پکتیکا وپکتیا و خوست عملیات میکنند و درنتیجه قوای نظامی هر دو طرف علیه آنها مشغول عملیات اند در این نقطه مشخص دشمن مشترک است .زیرا میتوان گاهی یکطرف مرز و گاهی هم طرف دیگر مرزعملیات تخریبی انجام  دهند که در هردوطرف باید مبارزه صورت گیرد .من فکر میکنم که در اینجا دشمن مشترک بسیار واضح است اما در کویته و یاهم کراچی امکان دارد دشمن مشخص نبوده باشد .ژورنالیست رادیو پشتوی تهران از آقای نجیب منلی در باره تروریست خوب و بد می پرسد که آیا در این موافقتنامه تروریست خوب و یاهم تروریست بد تعریف شده است یا خیر ؟ آقای منلی چنین می فرمائند : این موافقتنامه به سطحی نیست که تروریست خوب و تروریست بد را تعریف و تمیز سازند . چنانچه قبلأ گفتم که این موافقتنامه بخشی از عملیه ای است که بدون شک در مکان و زمان مشخص محدود میباشند . هم در زمان معین و همچنان ساحه معین کاری قابل تطبیق است .فرق تروریست خوب و تروریست بد یک مسأله سیاسی است و یکی از پیشرفت های جالب در این توافقنامه این است که پاکستان برای نخستین بار این حقیقت را پذیرفت که این مفهوم یعنی تروریست خوب و تروریست بد نزد آنها موجود بود که اکنون آن را رها نموده و ترک کرده اند .

Rahemi and Najib Manalai 28

یعنی آنچه را که مسؤلان پاکستان در پاکستان ناجائز و در افغانستان مشروع می دانیستند هر چند نه میتوان آنرا تغیر بنیادی در سیاست خواند اما با آنهم با توجه به اینکه همین چندی قبل تقریبأ دو صد تن از علما در یک گردهم  آئی مذهبی بصورت مطلق انجام حملات انتحاری را ناروا اعلام نمودند  درگذشت اگر در پاکستان این چنین حملات صورت می گرفت آنرا ناروا میدانیستند اما اکنون آنرا بصورت مطلق ناروا اعلام نمودند همین تحولات خورد و ریزه است که تحولات بزرگی را در آئنده مژده میدهند .وقتی رئیس بخش پشتوی رادیو تهران از آقای نجیب منلی راجع به خواست رئیس غنی از نوازشریف که به کابل آمده بود تکرار میکند که آقای رئیس غنی از نوازشریف خواسته بود تا بر تعریف تروریست خوب و بد باید از سر تأمل کنند شما در این باره چه می فرمائید ، آقای منلی بلادرنگ جواب داد که این ضرورت پاکستان است نه از افغانستان ، پاکستان روی همین بازی که تروریست خوب و بد وجود دارد قربانی های زیادی متحمل شد . تروریستهای خوبی را برای افغانستان تربیه مینمودند و تروریستهای بدی کسانی بودند که به پاکستان ضربه میزدند اکنون برای شان به اثبات رسید که همان تروریستهای خوب هم بلای جان شان شده اند و این یک ضرورت پاکستان است که به این تعبیر خاتمه دهند و تروریست را به چشم تروریست بنگرند و از تروریزم بحیث ابزار نظامی برای اهداف شان استفاده نکنند . اگر رئیس غنی از وی چنین تقاضای نموده است کاملأ با منافع ملی افغانستان انطباق دارد و پاکستان باید به این نقطه توجه داشته باشد . آقای منلی در باره این اتهام استخبارات پاکستان که گویا هند برای پیشبرد اهداف خویش از خاک افغانستان استفاده میکند چنین گفت : پاکستان از دیر بدینسو چنین اتهامات را مرح میکنند که هیچگونه اثری ندارد ، آقای منلی در مورد اصطکاک داعش با طالبان در افغانستان گفت : بلی اصطکاک و تصادم میان طالبان و داعش بوجود آمده است زیرا طالان می خواهند که در افغانستان جای پای برای خود داشته باشد اما در افغانستان برای پانهاد داعش هیچگونه جای وجود ندارد لهذا عملأ این تصادم وجود دارد البته باید گفت که به هرحال طالبان افغانی باید این را بپذیرد که چنین تصادم به ضرر طالبان است اگر داعشی ها کامیاب شود ویاهم شکست بخورند به ضرر طالبان افغانستان است .باید طالبان افغان از این فرصت استفاده نمایند و هرچه زود تر بریا مذاکره با دولت ابراز امادگی نماید زیرا دیگر راهی ندارند . اما آقای منلی نه خواست حق همرزمش که رهبر عام وتام حزب “حق وعدالت !!” است ادا نکند واز جنگ جلال  آباد که در دوران حاکمیت رژیم کمونیستی در افغانستان علیه مجاهدین براه افتیده بود بحیث سمبول مقاومت افغانان یاد نکند و جنگ در کندز را جنگ تمام عیار استخباراتی نداند چنانچه در آخرین بخش این گفتگو جنگ کنونی در کندز را مانند جنگ جلال آباد که حضرت حنیف خان اتمر جانباز عصأ بدست آن معرکه است نبرد استخباراتی هفده کشور برهبریی پاکستان عنوان کرد و گفت که چنانچه در جلال آباد پاکستان با شکست مواجه شد در کندز نیز مواجه خواهند گردید . اما آگاهان گفتند که از بیان این اظهارات  آقای منلی  که برعلاوه حضور در حزب رسوایی موسوم به حق و عدالت که وابسته گی  شان به استخبارات جهان منجمله موسادMOSAD شبکه استخباراتی اسرائیل  از هیچکسی پنهان نیست در دولت موسوم به وحدت ملی افغانستان سخنگوئی ریاست شورای امنیت افغانستان که جانباز معرکه معروف جلال آباد در رأس آن قرار دارد تمامی کسانی که روزی هم در برابر رژیم کمونیستی حتی بصورت پنهانی  مخالفت نشان داده باشد باید به عنوان تروریست بالفعل محاکمه گردند ، چنانچه در روزگار حاکمیت رژیم خلق و پرچم میلیون ها انسان بی گناه را به این نوع اظهارات تیرباران ساخته اند . اما از تمامی کسانی که به نمائندگی از مجاهدین آزاده و آزادی خواهان استقلال طلب این بازار مکاره را رونق بخشیده است باید پرسید و این اظهارات نجیب منلی را برای شان گوشزد کرد که شما به فکر نگهبانی غارتگری های خود هستید در حالیکه فردا و پس فردا از شما بخاطر مخالفت با آن نظام قبیله  پرور  انتقام خواهند گرفت و به عنوان بانیان تروریزم به داد گاه خواهند کشاند چرا آقای عبدالله و آقای سیاف و  دیگر اذناب آبدارخانه مبارکه ای دولت وحدت ملی که قباله های جهاد را در گرو غنیمت ها  گذشته اند حس شان و غیرت شان به جوش نه می آید که اقلأ از مقامات مافیائی استعفی دهند و دیگر با این اداره کاذب و بدنام همکاری های شان را قطع سازند . باید روشنگری کرد و افشأگری ، چرا اصل قرار دادی که به قول آقای رحیمی دست زده شده در مطبوعات منتشر نه میسازند ، ؟ تا مردم بدانند تکلیف شانرا در برابر این دستگاه فاسد نیز با  مبارزات مسالمت آمیز و نافرمانی مدنی روشن سازند  .؟

جوابی بنویسید

ایمیل شما نشر نخواهد شدخانه های ضروری نشانه گذاری شده است. *

*

بالا