گـزیده اخبــار
خانه » اجتماعی » ۲۴ مین نشـست ادبـی ا سـلو با شکــو هــمندی تــمام بــرگزار شد
۲۴ مین نشـست  ادبـی ا سـلو  با شکــو هــمندی تــمام بــرگزار شد

۲۴ مین نشـست ادبـی ا سـلو با شکــو هــمندی تــمام بــرگزار شد

 Oslo adaby Nashast 15

                               گزارش از مهندس  اسمعیل سعیدی 

                                      بنام خدا

 

       بیست وچهارمین (نشست ادبی اسلو) باشکوهمندی تمام برگزارشد

 

بیست وچهارمین (نشست ادبی اسلو) روزشنبه بیست ویکم ماه ثور1391هجری شمسی،مطابق به نهم ماه می2013 میلادی، بااشتراک جمع کثیری از،شعرا،نویسندگان،استادان سابق دانشگاههای کشوروعلاقمندان به شعروادب دریکی ازسالونهای شهراسلوپایتخت کشورناروی برگزارگردید.دراین نشست ویژه ادبی، مهمانان بسیارعزیزوگرامی ازکشورهای دنمارک،سویدن،واتریش نیزبه دعوت مسئولین نشست ادبی اسلوحضورداشتند.

gholam gul mosleh 15

محفل ساعت چهاربعد ازظهر باتلاوت آیات از کلام الله مجید توسط جناب محترم آقای غلام گل مصلح مسئول مسجد فروست، افتتاح گردید. بعد ازتلاوتآیات بینات،گرداننده موفق محفل آقای مهندس اسمعیل سعیدی،شاعرونویسنده،با اظهارسپاس ازتشریف آوری مهمانان که از راههای دورونزدیک به این محفل ادبیوگرامی حضوربهم رسانیده بودند تشریف آوری شان راخیرمقدم گفت،وعلاوه نمود که “حضورگرم شما بزرگان وعزیزان در این مجلس ادبی وهنری باشکوه، بهعظمت وغنامندی آن افزوده است”.همچنان علاوه نمود که،الحمد لله بیست وچهارمین نشست موفقانه ادبی اسلوباهمت وتلاش بیدریغانه ومخلصانه مسئولین وبنیان گزاران آن وباهمکاری فرهنگیان بادرک وبادردکشوردرعالم غربت با موفقیت برگذارمی شود.ودرهرنوبت حضورگرم شما بزرگان ادب وفرهنگ به غنامندی معنوی وادبی وفرهنگی آن می افزاید.وباعث تشویق حضوربیشترجوانان وسهم گیری شان به این نشست میمون ومبارک میگردد.علاقه مندی فزاینده به چنین محافل ادبی وبه شعروادب وبه فرهنگ کهن آبایی واجدادی،دال بربیداری ودوری ازخشونت ونیازاشد به گفتگووهمگرایی ونواندیشی ودوری ازانواع خشونت ها واستقرار صلح درکشوررا نشان میدهد.

Ajmal Atak 15

سپس ازبرادرگرامی،شاعرونویسنده وازبنیان گزاران (نشست ادبی اسلو) جناب اجمل اتک یوسفزی، دعوت به عمل آمد تاافتتاحیه شان را قرائت نمایند. آقای یوسفزی باسلام ودرود ودعا،وباسپاس گزاری فراوان ازتشریف آوری فرهنگیان بزرگ کشورحضور شان را دراین مجلس هنری وادبی خیر مقدم گفت. وازمهمانان گرامی که ازکشورهای دورباقبولزحمات به اینجا تشریف آورده وماراممنون ومسرور ساختندکمال امتنان واعزاز را دارم. ایشان افزودکه، ویژگی خاص این نشست ادبی،عدم وابستگی جناحی وگروهی وتباری آن است، که شامل همه، ودربرگیرنده همه ی برادران افغان  است، نه خاص برای کسی ومانع ورود کسان دیگر.

آقای اجمل برگزاری این نوبت نشست ادبی راهمزمان بانشراخبارنگران کننده درگیری های مرزی وهجوم نظامی نظامیان متجاوزپاکستانی به مرزهای جنوبی کشوروشهادت سرباز شهید محمد قاسم همزمان دانست وبه روح پرفتوح آن جانباز راه دفاع ازحریم وطن وهمه شهدای کشورعزیز درود ودعانثارنمود.

Deljo hosenie 15

گوینده بعدی شخصیت فرهنگی معروف وشناخته شده کشوراستاد سید اسحق دلجوحسینی،شاعر، نویسنده وادیب نامدارمیهن بود که ازایشان دعوت به عمل آمد تاضمن خوانش اشعاردرمورد، موسیقی عرفانی نیز مطالبی رابیان نمایند. استاد دلجوحسینی درآغاز کلام به حضارگرامی ومهمانان عالیقدرمحفل خیرمقدم گفته حضورشان رادراین محفلپرفیض وگرامی غنیمت شمرد.وعلاوه نمود که”گردانندگان این نشست ادبی خودرا متعهد ومسئول به حفظ وغنامندی فرهنگ ملی اسلامی، کهن وباستانی کشورشان میدانندودرحدتوان درتقویت وبارورسازی آن خواهند کوشید”.استاددلجو درمورد جلوه ها وشکوه بهارواثرات آن برروان آدمی گفت که “بین مناظرجهان هستی وپدیده های آن وقلب وروح انسان راز ونیازی است ودرنهانخانه دلهای آدمی زادگان شناسایی شده است که بدون کاربرد صوت وآوازوکلمات وحروف آنها با انسان سخن می گویندوبه او الهام می بخشند”.شعروهنر(موسیقی) اندیشه وتفکرات وخواسته های بشرراازجهان خیال به جهان کلامی وصوتی تبدیل می نماید وذهن آدمی را به عینیت وحقیقت سوق می دهد. یکی از انواع موسیقی های که درفرهنگ وتمدن جهانی وبالاخص درفرهنگ عرفان اسلامی بروزکرده است موسیقی عرفانی است. علی الخصوص درطریقت های نقشبندیه، قادریه،چشتییه، ومولویه وغیره…دینی نیست که درطریقت خودش نوعی از موسیقی رانداشته باشد.وهمیشه نوعی ارتباط متقابل میان موسیقی وعرفان وجود داشته است.وتحقیقات به اثبات رسانیده است که پیشینه موسیقی به پیدایش انسان در روی زمین بازمی گردد».

اما موسیقی دردست عده ی بصورت کاربرد پست وفرومایه وفقط به منظور تحریک احساسات شهوانی بکارمی رود وبه این سبب است که لهو ولعب خوانده شده است. ولی اهل عرفان وتصوف به این عقیده اند که “عرفان موسیقی را تنزیه می کند”.

“حقیقت یکی است اما تجلیاتش متفاوت است.یک حقیقت وقتی درقالب لفظ بیان می شود ، شعروادبیات ایجاد می شود،همان حقیقت هم وقتی درقالب صوت تجلی می یابد، موسیقی نام می گیرد.لذا عرفان این جلوه را وصول به حقیقت می داند”.

استاد دلجو بعد از ابراز این بیانات عارفانه درمورد موسیقی،دو غزل ازاشعار زیبا وابدار شانرا که دروصف بهارودرد های امروز مابود به خوانش گرفتند که مورد استقبال گرم حاضرین مجلس قرارگرفت. گوینده بعدی جناب عبدالحفیظ ملیارشاعرمعروف وشرین کلام کشوربود که به دعوت مسئولین نشست ادبی اسلو ازاتریش به ناروی تشریف آورده بودند.استاد ملیار اشعارزیبا وپردردی را به خوانش گرفتند که با ابرازاحساسات وتشویق حاضرین محفل قرارگرفت. ودرپایان خوانش اشعارپرکیف شان،دسته گلی به رسم هدیه،ازطرف نشست ادبی اسلو،توسط جناب آقای سید محمد نادر خرم شاعر ونویسنده کشور به ایشان تقدیم گردید

naqed 15

گوینده بعدی جناب استاد محمدالله ناقد شاعرونویسنده معروف کشوربود.که ازایشان دعوت به عمل آمد تا اشعارزیبای شانرا به خوانش بگیرند. استاد ناقد ضمن به خوانش گرفتن چند سرود زیبا که به تازگی سروده شده بود، نثرزیبا وپراحساس وشعری را نیز به خوانش گرفتندکه با استقبال گرم وپرصمیمیت حاضرین محفل مواجه شد.در این پارچه نثر شعری زیبا که سراسر اظهاردرد وسوز از وضعیت دشوار موجود کشورواظهارخواست مردم مظلوم ازختم جنگ واستقرارصلح بود با بیان حقایق جاری، جنگ وحامیانشرا به نقدوانتقادگرفته بود.همچنان استاد ناقد هرچند بصورت مختصردرمورد منازعه تاریخی خط دیورندمطالبی را بیان نمود،استاد ناقد یاد آورشد که “این منازعه تاریخی وطولانی که در شرایط دشواری برملت ما تحمیل شده است،با تئاسف براثر ادامه جنگ واشغال دوامدار کشور ومداخلات غیرمشروع بیرونیها وخصوصا ازجانب نظامیان پاکستانی،اکنون شرایط حل آن بعید به نظر می رسدوما درموقعیتی قرار داریم که باید به ختم جنگ واستقرارصلح بکوشیم، وهمچنان مجامع بین المللی نیز آماده به جانبداری از ما نیستندوبیشتربه توقف جنگ وخونریزی وویرانی کشورجهت ها سوق داده شده است. مادر فرصت مناسب و با ایجاد صلح پایداروبازسازیزیربناهای کشورازجمله بازسازی نهاد های نظامی وامنیتی،وبازیابی قدرت دفاع ازمرزهای میهن به حل آن خواهیم پرداخت وازحق دفاع خواهدشد.

گوینده بعدی خانم زرلشت حبیب، ازمهمانان عزیزوگرامی بود که از ایشان دعوت بعمل آمد تا اشعاری را به خوانش بگیرند.یادآوری می شود که خانم حبیب ازجمله مهمانان عزیزی بودند که به این محفل ادبی اسلو دعوت شده بودند،خانم حبیب از کشوردنمارک تشریف آورده وازهنرمندان معروف و بنامی هستند که درهنر دکلمه اشعارفارسی وپشتوشهرت وآوازه ی خاصی دارند.خانم حبیب با صدای گرم وزیبای شان دو قطعه سرود زیبا وپرطراوت راکه به دکلمهگرفت.ازخانم حبیب توسط آقای سعیدی گرداننده محفل به نماینده گی از هیئت برگزار کننده وحاضرین مجلس تشکروسپاس گزاری فراوان بعمل آمد.وهمچنان دسته گلی به رسم هدیه ازجانب مسئولین نشست ادبی،وتوسط جناب غلام ربانیوطنیارشاعروادیب کشوربه ایشان تقدیم گردید.

همچنان دراین فرصت به نماینده گی از مسئولین نشست ادبی اسلو، دسته گلی هدیه توسط الحاج دگروال محمد اسحق امانزی یکتن ازبنیان گزاران نشست ادبی اسلو، به استاد دلجو حسینی شخصیت فرهنگی کشوربه رسم احترام،وتقدیر ازراهنمایی ها وسهم گیری های مستمرواثرمند ایشان به این محفل پرشکوه تقدیم گردید. جناب امانزی ضمن تقدیم دسته گل، استاد دلجو حسینی راشخصیت فرهنگی ادیب ومعلمی پرجاذبه دانست وحضورایشانرادراین محفل به همه و خوصوصابه جوانان کشوربسیار مفید وموئثردانست وازبیانات واظهارات عالمانه ایشان درهرنوبت برگزاری محفل سپاس گزاری نمود.

Gole Ba Deljo 15

دراین قسمت ازادامه محفل ازاستاد وارث خان، یکتن ازاستادان باسابقه پوهنتون ننگرهاروشخصیت فرهنگی وادبی کشوردعوت بعمل آمد تااشعارزیبا وپررمزورازشانرا که ضمن آموزنده گی،پرازملاحت است به خوانش بگیرند. استاد وارث خان چندین قطعه ی زیبا وطنزگونه را به خوانش گرفت که هریک ازآن آینه ی بودازنمایش دردها وآلام اجتماع ماومردم ما وسنت ها،آداب وعرفها وعادتهای رنگارنگ آن.اشعاراستاد وارث خان محفل را به شورو احساسات زایدلوصفی مواجه ساخت، تحسین وتمجید وتشویق فراوان را نیزبه همراه داشت.گوینده وگرداننده محفل ازاستاد قدردانی وتشکر فروان نمود.

دراین قسمت ازمحفل ادبی اسلو،ازجناب سید محمد نادرخرم شاعرونویسنده،دعوت بعمل آمدتا اشعارشانرابه خوانش بگیرند. جناب خرم نخست بادعاودرود به ارواح طیبه شهدا علی الخصوص شهید محمدقاسم که براثر حمله ی نظامیان پاکستانی درولایت کنرجام شهادت نوشیده است،از حضارمحفل خواست که باختم سوره مبارکه حمد، وسوره مبارکه اخلاص به روح همه شهدای کشوردعای مغفرت نمایند.سپس جناب خرم دو قطعه ی زیبا را که تازه سروده بودند به خوانش گرفت وازجانب حاضرین مجلس با گرمی مورد استقبال قرارگرفت.

khoram 15

گوینده بعدی خانم لینااحمد شاعره معروف وهمکاررادیوهیواد وگوینده خوش بیان وشاعره پرتوان،اشعارزیبای شانرا که به زبان شیرین پشتو سروده بود به خوانش گرفت.خانم لینااحمد که درهرنوبت برگزاری نشست ادبی اسلو،اشعار تازه وزیبا قرائت مینماید،دراین نوبت نیزسروده های شان جذاب وعمیق بود ومورد استقبال وتشویق اهل مجلس قرارگرفت.

سپس از خانم لیزارسولی که ایشان نیزیکتن ازهمکاران رادیوهیواد می باشندوبصورت پیوست درمحفل ادبی اسلوحضوردارند، دعوت به عمل آمد تا سروده انتخابی را به خوانش بگیرد. حاضرین مجلس ازانتخاب وقرائت زیبای شان تحسین وستایش کردند.همچنان چند تن ازشاعران جوان وعلا قمند به شعروادب،اعم از دختروپسر،اشعارزیبای راکه سروده های تازه شان بود به دری وپشتوبه خوانش گرفتندومورد استقبال بسیارگرم حاضرین محفل قرارگرفت.این جوانان شاعرو دوست دارشعروادب، درهرنوبت برگذاری محفل،حضورپررنگ دارند،از جمله:عاطفه رضایی،سحررحمانی، هادی رودوال، عصمت عطاتره خیل،شکران الدین یوسفزی،احمد پایز،وتضادحسینی می باشند.

متعاقب آنازآقای دُکتورجاوید وطنیارمسئول رادیوهیوادنیزدعوت شد تا سروده ی خودرابه خوانش بگیرد،ایشان نیزقطعه زیبای رابه خوانش گرفت که با استقبال گرم حاضرین محفل واقع روبروگردید. همچنان خانم انیسه ژواک،نیزقطعه ی انتخابی را به حضوراشتراک کننده گان محفل ادبی اسلو قرائت نمود وموردتشویق قرار گرفت.داکترپایزیکتن ازشاعران وادب دوستان می باشند که هم به زبان دری وهم به زبان پشتو شعرمی سرایند ازایشان نیزدعوت بعمل آمد تاسروده های جذاب وشرین خودرا به خوانش بگیرند،اشعارزیبا وقرائت جالب جناب داکترپایزاحساسات لطیف شاعران وادیبان رابه خود معطوف گردانید ومورد تحسین وتائید گرم اهل مجلس واقع شد.

hewad radio oslo 15

جناب دگروال الحاج محمد اسحاق امانزی که ازجمله هیئات موسسین این نشست پربارادبی میباشند،شاعری گرانمایه وادب پرور،وبه زبانهای پشتو ودری شعرمی سرایند، ازایشان نیز دراین قسمت محفلدعوت بعمل آمد تاسروده های شان را به خوانش بگیرند،امانزی صاحب دوقطعه ازاشعارخودرابه مجلس به خوانش گرفت وبسیارمورد توجهحاضرین قرارگرفت.جناب استاد عظیم الدین حلیمی شخصیت فرهنگی کشورکه درنشستهای نوبتی ادبی اسلو اشتراک می نمایندنیزچندسروده ی خودرا به خوانش گرفت،که به اسقبال شاعران حاضردرمحفل واقع گردید.همچنان استادمحمدسالم یوسفزی یکتن ازمعلمان باسابقه کشورکه دوستدارشعروادب است وهمچنان همیشه مشوق جوانان به وحدت وبرادری میباشد، سخنان مبسوطی رادرمورد ضرورت وحدت واتحاد ودوری ازتفرقه وتعصببیان فرمود.استادیوسفزی ضمن تمجید واظهارامتنان ازگردانندگان محفل ادبی اسلو،وتشکروقدردانی ازشعراو نویسندگان ضروت مبرم وحدت رادرصفوف افغانهای خارج ازکشورحیاتی دانست. ودوری ازتعصبات جاهلانه و کورکورانه قومی وزبانی راکه به نفع دشمنان مسلمانان تمام می شودوظیفه هرافغان مئومن وآگاه دانست. اظهارات استاد سالم که ناشی ازدردوطن دوستی وصداقت ایمان بود محفل را به امری مهم واساسی که وظیفه هریک به شمارمی رودمورداستقبال وتائید حضارمجلس واقع گردید.

درپایان گرداننده محفل ازاستاد کاروانی که ازاستادان باسابقه ی دانشگاه کابل می باشنددعوت نمود تاجمع بندی نهای ازمحفل ارائه نمایند. استاد کاروانی با اظهارسپاس بیکران از شاعران ونویسنگان وادیبان وادب دوستان،محفل امروز را کم سابقه،پربار، آموزنده وماندگارتوصیف نمود. وی علاوه نمود که یگانه راه دوری ازتفرقه وخشونت وتحکیم وحدت دربین ما توجه به رشد فرهنگ ومعنویت است،وما میتوانیم ازاین طریق به خشونتهای جاری درکشور خاتمه دهیم وصلح دائمی وپایدار را دروطن عزیزخود برقرارسازیم.ایشان فرمود: من مطمئنم که این چنین تجمعات گران سنگ فرهنگی ومعنوی راه گفتگوی سالم رادرمیان ما باز می نمایدودیگران رانیزتشویق به گفتگو وهمراهی خواهد نمود.

درپایان  بعداز ادامه چهارساعت متواترحضورآگاهانه وپرحرارت اشتراک کننده گان عزیزوگرامی،محفل باگرمی وحرارت وسروربه پایان رسید.وازاشتراک کنندگان دعوت بهصرف عصرانه مختصری که آماده شده بودصورت گرفت.

14.05.2013 سه شنبه

واسلام

گزارشگر:محمد اسمعیل  سعیدی

جوابی بنویسید

ایمیل شما نشر نخواهد شدخانه های ضروری نشانه گذاری شده است. *

*

بالا