گـزیده اخبــار
خانه » اجتماعی » بوش و بوشها باید محاکمۀ شوند!
بوش و بوشها باید محاکمۀ شوند!

بوش و بوشها باید محاکمۀ شوند!

Gosfand ha Aqel Nameshawad Masheed 28AAAAAA

پس از افشای گزارش شش هزار صفحه یی سنای امریکا که از جنایات کارمندان استخباراتی امریکا در زمان جورج بوش از سال  ۲۰۰۱ تا سال ۲۰۰۹ پرده برداشت. نشر این گزارش هیاهوی عجیب رسانه های ملی و بین المللی و واکنش های جدی موسسات و نهاد های حقوق بشری را در پی داشت. گفته می شود که این شکنجه ها پس از ریاست جمهوری اوباما ممنوع قرارداده شده است. ادارۀ اوباما پس از نشر این گزارش، اجرای این شکنجه ها بوسیلۀ عمال سیا را تکان دهنده  خوانده و آنرا ضربه یی به عزت امریکایی ها خوانده است. افشای این سند نسان داد که جنایت امریکا در بگرام  و گوانتامو بدتر از  تروریزم طالبانی، جهانیان را وحشت زده گردانیده است.

نشر این گزارش با آنکه واکنش های تند جهانی وبویژه موسسات حقوق بشری را با خود داشت؛ اما ادارۀ مرکزی “سیا” از جنایات بشری خود دفاع کرده و آنرا یگانه راه برای بازجویی متهمان عنوان کرده است و در ضمن گفته است که بدین وسیله توانسته است تا اطلاعات زیادی را از متهمان بدست آورد. از اظهارات مقامات پیشین کاخ سفید آشکار است که تمامی شکنجه ها به دستور بوش رییس جمهور پیشین امریکا صورت گرفته است. چنانکه  دگ چینی معاون بوش در هنگام ریاست جمهوری اش به صراحت اعلان نمود که هرچه کارمندان استخبارات امریکا بر زندانیان متهم به تروریزم انجام داده، از کاخ سفید دستور گرفته اند. از اظهارات چینی معلوم است که کارمندان سیاه به اجازۀ مستقیم بوش دست به جنایت زده اند و از هیچ نوع شکنجه های غیر انسانی و ضد حقوق بشری برضد زندانیان متهم به تروریزم خود داری نکرده اند.  هرچند دهها سال پیش فلم هایی در صفحات اجتماعی مانند یوتیوب و فیزبوک و تویتر به نشر رسیدند که جنایات افسران امریکایی را در زندان های بگرام و گوانتامو به نمایش گذاشتند. مقامات امریکایی خیلی تلاش کردند تا این رسوایی را مخفی کنند و با فشردن گلوی رسانه های اجتماعی آنها را خفه نمایند؛ اما موفق به آن نگردیدند. پیش از این رسانه ها به نشر سپرده بود که چگونه زندانیان بوسیلۀ کارمندان سیا و همکاری نزدیک داکتران نظامی امریکا تحت روش های خشونت بار بازپرس قرار می گرفتند.  در واقع همین پزشکان نظامی بودند که این روش های خشونت بار با شکنجه های نوین را در بازجویی اختراع کرده بودند.

ده سال پیش از این، فیلم ها در انترنت منتشر شد که تمام جامعۀ جهانی را در شوک و بهت فرو برد. در این فیلم های مستند سربازان آمریکائی را می دیدیم که در حال اعمال خشونت روی زندانیان هستند. مقامات آمریکائی خیلی تلاش کردند تا این رسوائی را خفه کنند. با این وجود افشاگری های دیگری رسوائی را بروز کرد. و سرانجام اشکار شد که بازجوئی از افرادی که به تروریسم متهم شده بودند در زندان های سازمان سیا و پنتاگون با همکاری پزشکان نظامی آمریکا تحت روش های خشونت باری قرار می گیرند. در واقع همین پزشکان نظامی بودند که این روش های خشونت بار با شکنجه های نوین را در بازجوئی اختراع کرده بودند. چنانکه نوزده کارشناس (1) از موسسه های مختلف آمریکایی، از جمله داکتران، نظامیان، حقوق دانان و کارشناسان اخلاقی طی دو سال فلم های ثبت شده و دوسیه هایی را مورد مطالعه و بررسی قرار دادند که به آزادی قابل دسترسی بود و به رفتارهای خشونت بار با زندانیان در پایگاه های نظامی آمریکا در افغانستان، عراق و گوآنتانامو رابطه داشتند. کتاب ۱۵۶ صفحه یی زیر عنوان “اخلاق فراموش شده حرفۀ پزشکی و خلافکاری روی زندانیان در جنگ علیه تروریسم» حاصل این تحقیقات بود. اعضای هیآت داکتران حرفه یی درخواست کرد که پزشکانی که با چنین طرح هایی همکاری کرده اند، از کار بر کنار شوند و حرفۀ پزشکی برای آنها ممنوع اعلام شود.

book Masheed article 14

جنایات امریکایی ها در زندان های آنها زمانی رسانه یی گردید که که سنای امریکا طی گزارش شش هزار صفحه یی از جنایات استخبارات این کشور و شکنجه های بیرحمانۀ آنان پرده برداشت که چگونه زندانیان متهم به تروریزم را به گونۀ بیرحمانه یی شکنجه و مجازات نموده اند . حالا که سنای امریکا دست به افشاگری زده و از شکنجه های استخبارات امریکا پرده برداشته و جنایات آن را آفتابی گردانیده است. این افشاگری ها می تواند، به گونۀ” مشت نمونۀ خروار” دست کمی از جنایات “سیا” را رسانه یی گردانیده باشد. هرچند دراین گزارش بسیاری شکنجه ها ناگفته باقی مانده است که حتی از شنیدن صحنه های دلخراش آن موی بر اندام آدمی راست می شود.سنای امریکا به دنبال نشر این گزارش گفته است که سی آی ای با این شکنجه ها آبرو و عزت مردم امریکا را در جهان به شدت زیر سوال برده است و این که این اظهارات چقدر می تواند، کاخ سفید را اعادۀ حیثیت کند ، هنوز بعید به نظر می رسد؛ زیرا سر زدن چنین جنایت از سوی کشور بزرگترین مدافع حقوق بشر نابخشودنی است؛ اما شگفت آور این است که سی آی ای از این جنایات خود دفاع کرده و ان را یگانه راه برای سرکوب متهمان تروریزم عنوان کرده است. این شکنجه ها زیر آب کردن و بی خوابی های پهیم  ذکر شده است که بسیاری جنایات امریکایی ها در زندان های بگرام و گوانتامو درج این گزارش نگردیده است. 

Cia report 14

این در حالی است که زندانیان رها شده از زندان های بگرام و گوانتامو از شکنجه های خطرناکی بوسیلۀ امریکاییان سخن می گویند که از وحشت و دهشت آن موی بر اندام انسان های با وچدان بلند می شود . چنان که مولوی صاحب کوچی یکی از چشم دید های خود را در زندان بگرام کشتن انسان بوسیلۀ سگ یاد آور شد و او گفت : با چشمان خود دیدم که چگونه دو سگ وارد سلول شد و یک سگ دهن اش را بر گلوی احمد دین زندانی باشندۀ قندهار چسپاند و سگ دیگر دو زانویش را محکم گرفت. وی به ادامه گفت: زمانی که سگ دهن خود را باز کرد و دندان هایش را در گلوی زندانی فرو برد . دیگر حوصلۀ مشاهده را از دست دادم و چشمانم را بستم ؛ البته تا زمانی که سر و صدای آن زندانی آرام شد و متوجه شدم که سگ ها دوباره آرام بیرون شدند. به سوی زندانی نگاه کردم که گلوی او دریده شده و سینه اش پاره پاره شده است و جان را به جان آفرین سپرده است. وی یکی از خاطرات خود را با روایتی دیگر چنین بیان کرد. روزی امریکایی ها از دست و پای یک زندانی به نام رحمت الله باشندۀ قندهار گرفتند و چهار نفره او را از زمین بلند کردند و چند تکان دادند و بعد به زمین زدند. این کار را چندین بار انجام دادند و درهر مرتبه چنان او را بلند کردند و محکم و به شدت به زمین زدند که در آخرین ضربه ها جانش را از دست داد و جان را به جان آفرین سپرد. این قصۀ اسفناک ونهایت دردناک یکی از صد ها شکنجه های امریکاییان در زندان بگرام است که وجدان انسانیت از شنیدنش تکان می خورد و یاد آور دردبار ترین فاجعۀ هتک حرمت انسان از سوی منادی و تیکه دار حقوق بشر در قرن بیست و یک است. بدون تردید، این گفته ها گوشه یی از هزاران شکنجه های ناگفتۀ امریکایی ها در زندان بگرام است که صدها مرد و زن بیگناۀ افغان را بیرحمانه به قربانی خود گرفته است. به قول شاهدان عینی زندانیان رها شده از زندان بگرام، امریکایی ها به این جنایات هم بسنده نکرد ه اند و با زیر پا نهادن تمامی موازین حقوقی و فرهنگی مردم افغانستان حتی به شکنجه های بدتری نیست دست آزیده اند که زندانیان زن را چگونه یک محصل افغان به نام شریف هراتی را به گونۀ برهنه از مقابل چشم زندانیان عبور دادند و زندانیان بگرام دست به اعتصاب غذایی زدند. این که چگونه و چرا گونزیلا یک زندان بان امریکایی،شمس الدین یک زندانی افغان را به خشم آورد و بر آن زن حمله کرد واو را  کله شکن نمود. یا این که چگونه مواد غایطه و ادرار عبدالاحد باشندۀ غزنی با برق دادن های پیهم بر زمین می ریخت و جنایت های دیگر از این قبیل . این گونه ناروایی ها بر آنانی روا داشته اند که اسناد جرمی نداشته وسال ها را در زندان بگرام بدون سرنوشت سپری کرده اند و بعد از سپری کردن چندین سال از زندان رها گردیده اند.

Obama Bushe No justed 14

افشای شکنجه های غیر انسانی از سوی کارمندان استخبارات و قراردادیان امریکا سیمای اصلی سردمدار کذایی دفاع از حقوق بشر و علم بردار بزرگترین کشور دموکراسی دنیا افشا نمود. این اسناد شش هزار صفحه یی حکایت از شکنجه های بیرحمانه و ضد حقوق بشری دارد که جنایات آشکار دولت امریکا را به جهانیان نمایاند. جنایت ننگینی که زمامداران کاخ سفید را بیش از هر زمانی خجلت زده و سرافگن گردانیده است. این نشان داد که امریکا با استفادۀ ابزاری از شعار های دفاع از حقوق بشر به جنایت های دست زده است که چهرۀ اصلی تروریزم دولتی امریکا را به نمایش گذاشته است. در این گزارش آمده است که در جریان تحقیق از متهمین پس از حملات یازدهم سپتمبر سال 2001 میلادی، از شکنجه به صورت بی رحمانه کار گرفته شده است.  بارک اوباما، رئیس جمهور امریکا با اشاره به این گزارش گفته که ایالات متحده امریکا این گونه اشتباهات را تکرار نخواهد کرد.  گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در امور حقوق بشر و مبارزه با تروریزم میگوید، مقام های امریکایی در اداره جورج دبلیو بوش رییس جمهور سابق امریکا که به چنین اقدام ها دست زده اند، باید محاکمه شوند. این گزارش به حدی تکان دهنده است که امریکایی ها را در سراسر جهان به وحشت افگنده است و وزیر دفاع امریکا گفته است که .من به تمام قوماندانان جنگی خود دستور داده ام که در هر گوشهء از جهان در حالت آماده باش قرار داشته باشند. هرچند هنوز معلوم نیست که این گزارش به چه میزانی از جنایات سیا در زندان های امریکایی در افغانستان ، گوانتامو و سایر کشور های چهان پرده برداشته است و اما شاهدان عینی از شکنجه های وحشت بار امریکایی ها در این  زندان ها سخن  گفته اند که چگونه افسران سیا متهمان را بصورت بیرحمانه و غیر انسانی طعمۀ سگ ها گردانیده اند، دههای دیگر را با کوبیدن های پیهم بر زمین به قتل رسانده اند و زندانیان را با جسد هایی در سلول های می افگندند که از قبل طعمۀ سگ ها شده بودند. این جنایات نابخشودنی بود که هر روز هزاران افغان را به صفوف مخالفان دولت افغانستان کشاند و زندان های امریکا یی در واقع به مراکز طالب سازی مبدل شده بودند. حال که امریکایی ها تمامی دروازههای زندان های خویش را در افغانستان بسته اند، ناگزیر اند تا به افکار جهانیان پاسخ مثبت گفته و تمامی شکنجه گران را شناسایی و محاکمه کنند و تمامی شکنجه شدهها باید اعادۀ حیثیت معنوی و مادی شوند . هرچند آنانی که از سوی امریکایی ها توهین شده اند و به حقارت کشانده شده اند، بدون تردید دلجویی های مادی و معنوی از نمک های زخم های آنان چیزی نخواهد کاست و چه رسد به آنکه خانوادههایی تسکین شوند که اعضای آنان در زندان بگرام طعمۀ سگ های امریکایی گردیده اند.

یاهو

۱-آزادی رادیو  

۲-  همان منبع

جوابی بنویسید

ایمیل شما نشر نخواهد شدخانه های ضروری نشانه گذاری شده است. *

*

بالا