گـزیده اخبــار
خانه » اجتماعی » به مـــناسبــت هــفـت وهـشـــت ثــــــور ، چـــهــل ســـال عـــمــر عـزیـزم گــذشـــت مــــزاج مـــن از حــال طـفـلی نـگـشت
به مـــناسبــت هــفـت وهـشـــت ثــــــور ،  چـــهــل ســـال عـــمــر عـزیـزم گــذشـــت  مــــزاج مـــن از حــال طـفـلی نـگـشت

به مـــناسبــت هــفـت وهـشـــت ثــــــور ، چـــهــل ســـال عـــمــر عـزیـزم گــذشـــت مــــزاج مـــن از حــال طـفـلی نـگـشت

Atiqullah Mawlawizada Name 04

                                                                             

درگذشته ها معمول بود ،که اگر انسانی درزندگی خلاف کارمیبود میگفتند صبرکنید شاید در چهل سالگی عاقل شود وبیشتراز این کارخلاف نکند . اکنون ما، چهل سال مصیبت و بد بختی و کشتار و فجایع کم نظیر درتاریخ را پشت سرماندیم روشنفکران انقلابی از لشکریان مارکس لینین گرفته تا مدعیان خلافت وامامت از پیروان محمد رسول الله، اکثراَدرسیاه روزی این مردم تیره بخت به شکلی از اشکال نقش داشته ایم ،سرخ پوشان انقلابی مارکسیست بنام دفاع ا زانقلاب ومنافع خلق های زحمتکش برای کشتن مردم ومخالفین خود لشکر صد هزارنفری روس هارا وارد کشورکردند وبرای سالیان دراز ا ززمین وهوازمین برخانه و زندگی این مردم آتش ریختنند ، د رمقابل برادران اخوانی ما بنام دفاع از استقلال وتمامیت ارضی کشور و دفاع از اسلام و مسلمین درنقش ملیشائی غربی و آمریکائی در منطقه پرچم جهاد برافراشتندو درپایان کاربنام جهاد مایه شرم ساری تمامی امت اسلام در جهان کنونی شدند ونتیجه اش را با چشمان خویش بخوبی مشاهده میکنم که اکنون ملت ومردم این سرزمین به عنوان ذلیل ترین و منفورترین وبیچاره ترین قوم د رجهان معرفی شده است . حالا بعد از تحمیل این همه مصیبت براین مردم بی زبان و وبیچاره و بجا ی عذر خواهی وندامت وجبران عملکردهای غلط خویش د رگذشته ها ی خونبار وننگنین ، با هزاران پرروئی و دیده درائی بازهم به طبل حقانیت هفت ثور وهشت ثور میکوبیم و مسئولیت ویرانی کشور را به گردن رقیب و جبه مخالف خویش حواله میکنیم !.

در جبهه چپ گراها عده از قلم بدستان ومقاله نویسان د رداخل و خارج کشور با تعصب گروهی و حزبی تلاش میکنند که مسئولیت همه بد بختی هارا به گردن رقبا و مُرده ها ی حزب خود باندازند وچنین وانمود کنند که گویا اگر حفیظ الله امینی در کشور نمیبود مملکت افغان به برکت کودتای هفت ثور به قله از ترقی وتعالی میرسید!

عده دیگر هم با علم کردن خط وفکر کارملیزم تلاش دارند ببرک کارمل را را به عنوان شخصیت فرهیخته و متعهد به اندیشه های مارکسیسم و لینیزم معرفی نمایند که گویا روشنفکرا ن ومردم این سرزمین قدر وجود مبارک ایشان را ندانستند و ا زگناه ناسپاسی وحق ناشناسی، به این سرنوشت مبتلا شدند .

گروه دیگرهم با نشر و پخش سخنان داکتر نجیب الله در دوران ندامت وقرآن خوانی ایشان سعی می ورزند تا از وی بگونه پیران طریقت فرشته معصوم وبی گناهی معرفی کنند که گفته هایش بعد ازمرگش یکا یک تحقق می یابد ود راین راستا یکی برا ی مرگ و شهادتش سینه میزند ودیگری هم اورا به عنوان معامه گر ودروغگو و خائن به حزب دیموکراتیک خلق افغانستان سرزنش میکند !

واما درجبهه راست گرایان و مومنین و مد عیان خلافت وامامت بازهم سخن ا زقهرمان پروری و افراط گرائی بی حدو مرزو تعریف و تمجید رهبران عظیم الشان نهضت و مملکت اسلامی افغانستان است ، تعدادی با ادامه شعار قهرمان پروری بنام جهاد ومقاومت ا ز دیگران و مسعود ، مرُتَب بگوش مردم ما میخوانند و بنام دین و مردم ومجاهد و قو م و زبان میلیون میلیون کمائی میکنند و د رحساب های بانکی داخل و خارجی خودشان ذخیره مینمایند ، هرروز دو کان جدید وشرکت تجاری سیاسی جدیدی بنام های جدید و با ظاهری متفاوت ا ز گذشته ونسبتا آراسته وارد میدان میشود ، وبرا ی جلب مشتری ، شعار های فریبنده زبان و قوم وفرهنگ را مطرح میکند و بمانند دکتورمعالجی که بربالین مریض مبتلا به سرطان وارد شود وبرای مریض درد م مرگ عمل جراحی زییائی شکم را توصیه نماید! غافل ازاینکه مریض بیچاره د رآتش درد میسوزد و از ناتوانی جان می نالد ! یقناً مطرح کردن انجمن وشورای تاجکان وقو م تاجک و هزاره و غیره درشرائط کنونی همان تو صیه جراحی شکم برای مریض دردم مرگ میباشد ، .

طالبان سیاه دل وداعش سیاه پوش با همراهی گلب الدین حکمتیار سرگردان ناکام به عنوان غده ها ی سرطانی هرروز خون مردم مارا می مکند وفرزندان بی گناه این قوم را به جرم هزاره بودن و شیعه بودن و غیرطالب بودن به دیار مرگ می فرستند ، هیولائی سراپا وحشت که نه آبروئی برای دین باقی ماندند و نه هم عزتی برا ی مسلمانان .وحشتی که حیوانات جنگل هم بادیدنش شکرخدا میکنند که انسان آفریده نشدند ، زیراآرامش جنگل در این روزها به مراتب بهتر و خوبترا ز کشورهای مسلمان جلوه میکند.، فقر وبیکاری و بی روزگاری که در چهل سال تمام قامت مردم مارا شکسته است و بیچاره مردم ما ا زترس جان وناموس مجالی برای بیان در د گرسنگی و مریضی نداشته وندارند این مردم دربند برا ی گیر آوردن لقمه نانی دراه ایران و یونان و تعدادی هم به آرزوی رسیدن به جنت موعود اروپا و آسترالیا قربانی قربانی بروبحر میشوند . ولی در قبال این همه بد بختی ها میتوا ن گفت که مردم ما اکنون مردم چهل سال قبل نیستند، مردم این سرزمین به قیمت جان و ما ل خون وناموس خود تجربه هائی را بدست آوردند و با مسائلی بسیار مهم وسرنوشت ساز آشنا شدند اینکه دلقک هاودست نشاندگان اجانب بزودی زود افشا میشوند و درمدت چند ماه ا زپله کان های نبوغ و مغزمتفکر وشخصیت جهانی یکباره برزمین سقوط میکنند همه اش ا ز برکت تغیروتحولی است که در سطح فکر وآگاهی مردم ما پیش آمده است ، حالا با وجود چنین تغیروتحولی میمون ومبارک ، آیا بهترنیست که ما زنده مانده های دوران نکبت و بدبختی بجای قصیده سرائی و خیال پردازی ها برای مرده گانی که درعالم زنده هانقشی ندارند ، اندکی به خود آئیم وبرای بهروزی و خوش بختی مردم این دیارفکری وچاره با ندیشیم وبا نقد منصفانه گذشته رهبران این کشور از کارمل ….گرفته تا مسعود …. ازمولوی گرفته تا صوفی و حضرت ومیا ونابغه و فیلسوف، راهی جدید برای نجات این سرزمین ا زمخمصه موجود ارائه دهیم وبا صداقت وراستی منافع مردم را برمنافع گروهی وشخصی مقدًم پنداشته مسئولیت خودرا دربرابرخدا ومردم و جدان اداکنیم و بگفته حافظ شیراز

Bya tagol Bar afshanem 29

بيا تا گل برافشانيم و مي در ساغر اندازيم فلک را سقف بشکافيم و طرحي نو دراندازيم

اگر غم لشکر انگيزد که خون عاشقان ريزد من و ساقي به هم تازيم و بنيادش براندازيم

سلام خدا برهمه بندگان صالح ونیک د رپهنای گیتی

نواندیشی محلی برای بیان دید گاه های متفاوت است لزومأ آنچه که از این تارنما انتشار می یابند مواضع نواندیشی نه میباشند.

 

جوابی بنویسید

ایمیل شما نشر نخواهد شدخانه های ضروری نشانه گذاری شده است. *

*

بالا