گـزیده اخبــار
خانه » اجتماعی » به بهانۀ پنجا و هشتمین خزان زنده گی!
به بهانۀ پنجا و هشتمین خزان زنده گی!

به بهانۀ پنجا و هشتمین خزان زنده گی!

masheed Face book 02

به یاد و خاطرۀ پنجا وهشتمین سالروز بهار نه، بل خزان زنده گی؛ چرا و چگونه بجای بهار، خزان، یک این که فصل خزان است و دو این که زنده گی ما در این مدت همیشه با خزان ناملایمات حوادث خونین به گونۀ دست و پاگیر درگیر بوده است و بنا براین کمتر می توان جرئت کرد تا از گذشته ها به عنوان بهار زند ه گی استقبال کرد. بهاری را که حتی در فصل خزان وخزان زنده گی می توانستیم ، از آن به جان و دل استقبال کنیم . بیداد زمان آن را از ما گرفت و زنده گی ما به گونۀ بیرحمانه یی قربانی بازی های سیاسی زمامداران و گروههای سیاسی چپ و راست گردید و قدرت طلبی ها و آزمندی های زمامداران و گروهها سبب شد تا تحت نام های مختلف سیاسی و ایده ئولوژیکی، سعادت وخوشبختی مردم ما را طی سال های متمادی به یغما ببرند. باتاسف اکنون که من ۵۸ مین سالروز زنده گی خود را سپری کردم، هنوز هم این یغماگری ها و تاراج ها به بهای بازی بیرحمانه بر سرنوشت ملت ما خیلی بیرحمانه ادامه دارد. شگفت آور این است که هر از گاهی این یغماگری ها به گونه های سیاسی، ایده ئولوزیکی توجیه منافع ملی و وحدت ملی و اقتدار ملی گردیده است که همه اش دروغ بوده و دروغ دروغ و دروغ … حاصل اش بار گرانسنگ دشواری های خطرناک بوده که اکنون دست و پاگیر مردم بیچارۀ ما گردیده و هر روز خزان تازه یی بر سر شان می آورد و بهار آرزوی های شان را یخ زده تر می گرداند و شادی های شان را می گیرد… گذشته ها گذشت و امیدوارم که پس از این برای کشور خود دست مفید تمام شویم و اگر خدمتی برایش نکردکیم حداقل ضرر ما به آن نرسد و از آسیب رسانی ما درامان باشد.

جوابی بنویسید

ایمیل شما نشر نخواهد شدخانه های ضروری نشانه گذاری شده است. *

*

بالا