گـزیده اخبــار
خانه » اجتماعی » بند ماندن رهبر در جال دو داماد
بند ماندن رهبر در جال دو داماد

بند ماندن رهبر در جال دو داماد

  یادداشت نواندیشی : نوشته ای را که شما اکنون مرور می فرمائید یکی از دوستان به صورت تصویری به نشانی ایمیل شخصی سرپرست تربیون نواندیشی فرستاده بود وبخش تخنیکی  نواندیشی آنرا تائپ نموده غرض ویرائیش خدمت سرپرست نواندیشی  ارسال داشتیم . از اینکه تربیون نواندیشی اکیدأ باور دارد تا به درنظرداشت حفظ و نگهداریی شخصیت و وقاراخلاقی  افراد وشخصیت های گوناگونی شامل در منازعات تاریخی و سیاسی جامعه ما  وباتوجه به  این اصل که  نه میتوان جامعه را بصورت یکصدائی و استبدادی  هدایت و رهنمائی  کرد بلکه باید وجود افکار مختلف و مخالف در جامعه را برسمیت شناخت و راه حلهای معقول ومنقولی را بصورت پویا و دینامیک عرضه نمود ، هرچند این نوشتار اصولآ با اهداف تربیون نو اندیشی مطابقتی ندارد اما نوشته بزبان ملائیم و برخاسته از درد نگاشته شده است خدمت شما دوستان وسروران تقدیم داشتیم . بدون شک که هریکی از شما نسبت به محتوا و مضمون این نوشته دارای مواضع گوناگونی هستید و شاید هم این یادداشت راکه در واقع یک  مشوره نامه باید به حساب آید  برای بیان آنچه که در حق شخص ویا هم اشخاص  نگاشته اند کافی ندانید میتوانید نظرات تانرا در باره این نوشته به نشانی اینجانب سکندر تخاری مسؤل فنی تربیون نواندیشی ارسال دارید اما قبل از همه باید گفت که  اهانت به شخصیت ها و تصفیه حساب های شخصی با آنها از این تربیون منتشر نخواهند شد نشانی ارسال نوشته های تان چنین است :

Sk55588@gmail.com ویاهم info@nauandeshi.com

نوشته ای از عقیل کوچی

                                                  “بند ماندن رهبر در جال دو داماد “

hekmatyar dar dame 2 Damad 16

رهبریکه روزی شهرهء خاص وعام ، بی سواد وباسواد ، روشنفکر و عقب گرأ ، مجاهد وکمونیست ، دموکرات ولبرال ، سیاست مدار و اقتصاددان ، مفسر ومحدث ، عالم وجاهل ،وبه یک کلمه دوست و دشمن بود و حتی آوازه شهرت او در پنج عقود گذشته نه تنها در داخل افغانستان ، از آبادیها وخرابی ها و دشتها ودامن ها ، کوه ها وچمن زار ها طنین انداز بود بلکه این طرف و آن طرف اُقیانوسها ، در یک جمله از شرق زمین و غرب پنداریها یاد ونام او بود ، همه از او میگفتند ودرمورد او همه میخواستند بشنوند ، واوبه یک استوره بزرگ و بلا منازعه قرن ، ویک قهرمان تقریبأ با تفاق عصر وزمان خویش ، در سطح ملی و بین المللی آمده بود . هرکس از دید فکری وسیاسی خویش در مورد وی به قضاوت می نشست ، چه درسطح داخلی و چه هم در سطح خارجی ؛ قضاوتهای همه یکسان نبودند عده ای داوری شان در مورد وی منفی گرایانه بود و برخی نزدیک به اکثریت مردم افغانستان و جهان اعم از اینکه در داخل افغانستان بودند و افغان ، ویا در بیرون افغانستان تبعه افغانستان و یا خارجی به هرحال در قسمت وی نظر مثبتی داشتند وهمه یعنی همه طرفها مطفق القول بودند بر اینکه ، وی صادق – باجرئت – جسور – متعهد – مؤمن – مدیر وبااراده و بیک کلام ” چیزی  را که قول میدهد آنرا انجام میدهد ” و مخالفین فکری وسیاسی آنرا در نهایت تحلیل در قضایای افغانستان وی را گره گشای معضله سیاسی افغانستان میدانند در حقیقت مانند  نوشید ن کاسه زهر ، اعتراف بر این دارند یگانه شخصیت که دروجود اوامنیت وآرامی درافغانستان رقم می خورد تنها وتنها به مدیریت و رهبریی اوخواهد بود واو بود که شروع و ادامه جهاد را خوب رهبریی کرد و دوران مقاؤمت را هم کما کان ادامه داد افغانستان دوران بعد از اختلال غرب را هوشمندانه نظارت میکند وگاهی هم مقاؤمت  در حقیقت او منتظر یک فرصت مناسب است تا مؤثریت خود را در قضایای مربوط به افغانستان بحیث یک طرف معامله نشان دهد..و اومثل دیگر رهبران جهاد عجله نکرد ، دیگران با شتاب اشغال را تائید کردند روز هنگام به قتل رسیدند  « دریغا برایشان » که بسیار بدنام شدند و مستحق آن نبودند که شدند . وایشان صبر را رمز پیروزی خویش در محیط جهاد و روشنفکری دینی در افغانستان میداند . وبااین همه فعل و انفعالات ، وخصائل و فضائل ممدوحه دروی ، وامید ها و باورهای مردم افغانستان از وی. مردم مجاهد افغانستان حالأ متوجه میشوند که این رهبر مدبر شان یعنی فضیلت مأب محترم جناب حکمتیار در جال دوصیاد بسیار خطرناک در حال افتادن است .

دو داماد عزیز و ارجمند :

                                 Homayoon Jarir 16

۱ همایون جریر متولد پنجشیر درجه تحصیل تا صنف نهم یکی از مکاتب شهر کابل و داماد اندر حکمتیار . ومهارت که در دام انداختن ، و چاپلوسی داشت حکمتیار را قانع ساخت تا تقریبأ کل درائی حزب اسلامی را بنام تجارت به وی بسپارد و همین طور شد که سپرد . قرار اطلاعات موثق بعد از چند سالی از وی حسابی خواست ، بلادرنگ فرار کرد وتاهنوز که هنوز است ازحکمتیار فرار میکند. جریر با مهارتیکه دارد با این فضای بی اعتمادی که بین او و حکمتیار ایجاد شده با سپاه پاسداران ایران ارتباط برقرار میکند ، وسپاه با استفاده ازاین وضعیت ناهنجار وی او را می پذیرد ؛ قرار اطلاعات موثق وی یکی از اجنتان سپاه است . در سالهای حضور امریکا در افغانستان به کرات و مرات دیده شده که سپاه وی را در ارتباط به مسائل مربوط با افغانستان از قبیل تدویر کنفرانس ها وغیره در مقابل سیاست امریکا استخدام نموده است …وغیره طبق دستوریکه دارد فعلأ در کابل بنام وارث و میراث خور حکمتیار ، تمام دروازه ها را دق الباب میکند تا چیزی بنام سهمیه به وی برسد ، وبخاطر رسیدن باین هدف ازتمام وسائل و امکانات مشروع و غیر مشروع استفاده میکند ، بطور مثال نامه جعلی بنام حکمتیار میسازد ، و افراد و اشخاص را بنام فرزندان و خانواده ء حکمتیار به ملاقات به نزد کرزی و اکنون نزد اشرف غنی می برد و…….ناچیزی از این آب گل آلود بدست بیاورد . ونیز افراد واعضای سابق حزب اسلامی را که تازه از اسارت دامادان نجات پیداکردند برای خود شان مقام وجاه وجلالی ساخته اند تا عالم از حیله ونیرنگ استخباراتی خود آنها را میخواهد بزعم خویش زیر کنترول داشته باشد . در حقیقت وی را اطلاعات ایران روی سر کوئی استخباراتی خویش نشانده و آماده بهره گیری ساختند .

Ghayrat Baheer 16

۲ ـ : داکترغیرت بهیر : داماد دوم و اصلی حکمتیار است ، زاد ولدوی از پکتیا است ، درجه تحصیل هم شاید کورسهای صحی سه ماهه و یا شش ماهه دوران جهاد را در پیشاور گذرانیده باشد . غیرت با این اسم ورسم استخباراتی که برایش داده شده است ، برای تضعیف حکمتیار بنام هیأ ت مذاکره کننده بادولت کابل می فرستد و آنها هم با استفاده از این عنوان کابل میروند و درتفاهم با امریکا ئیها و ایادی داخلی شان در کابل می مانند و این سلسلهدر چندین سال ادامه داشته ، و فکر نه میکنم دیگر کسی از یاران قدیم و حال حکمتیار در بیرون از کابل باقی مانده باشند ، و از حکمتیار ” یک مرغ بی بال و پرساختند ” دیگر تقریبأ توان پرواز را از وی گرفتند . واین پروسه مذاکره با دولت کابل را با ساس آن پلان استخباراتی که دارند میخواهند از اروپا هم شروع کنند تا چند نفر ویا یکتعداد اعضای مخلص به حزب و رهبریی حزب که در غرب هستند از رهبر حزب دورکنند و این توطئه را   توسط قریب الرحمن سعید ، امین کریم و تعداد دیگری از شاخهای استخباراتی فرانسه و انگلیس در تبانی با امریکا در چهره داماد حزب داکتر غیرت ، می خواهند پیاده کنند . قابل یاد آوریست که مداخله بی حصراین رو داماد در امورات حزبی باعث چندین انشعاب در حزب اسلامی شد جدا شدن تعداداعضای اجرائیه سابق ، فاصله گرفتن عده از قوماندانان از حزب اسلامی وابسته به گذشته های خیلی دورمیباشد . مختصر کلام غیرت بعد از اینکه از زندان بگرام بوساطت پاکستان به امریکائی ها خلاص شد وبعد از یک سفر دورجهان غیرت را پاکستان با یک تفاهم امنیتی و استخباراتی با امریکا به صفت رئیس دفتر سیاسی حزب اسلامی یعنی حکمتیار تعیین کردند تا هیچ نوع حرکت حکمتیار در داخل و خارج افغانستان از نظر امریکا ئیها دور نماند و همیشه وی را از طریق غیرت زیر نظر داشته باشند . و گاه گاه هم بدون اینکه حکمتیار از چیزی خبر باشد این دستگاهای امنیتی بنام حکمتیار و به عنوان حزب اسلامی اعلامیه میدهند با پسوند نام غیرت .! در حقیقت داماد دوم یعنی غیرت در سرکوی استخباراتی پاکستان و امریکا جابجا شده است و آماد فیر در جسم مجروح این مجاهد نستوه است .

iran sepah and Pakistan ISI Flags and Maps 16

در اصل دوداماد در سر دو ماشین اطلاعاتی نشانده شده اند و منتظر فرمان اند و شاید هم ایران و امریکا به توافق برسند و قت دستور فیر برای دو داماد از دو سنگر به هدف واحد یعنی حکمتیار زمان واحد باشد . در صورتیکه منافع شان در تضاد نباشد ؛ در صورت تضاد منافع امکان میرود که حکمتیار در جال یکی از آنها بافتد درصورت نجات از یکی به معنای این نیست که ازآن دیگری خلاص شود . زیرا آن دیگری در کمین نشسته است هدف از قبل مشخص تک تیر اندازها در دو طرف آماده ، ولی اراضی یک مقدار کور و قابل دید نیست و گرنه صید و قتهای وقت در جال یکی از این دو و یا هردوی آن اُفتیده بود ؛ وبه مراجع استخبارات مربوط شان تسلیم داده می شد . بنأ مشوره مناسب این است ، احتیاط صورت گیرد و فاصله جناب حکمتیار را با این دو شمشیر دو دم  ویا مار های زهر دار خوب نگهداری شود تا خدای نخواسته حکمتیار وسیله تکرار سؤ قصد های سیاسی و فامیلی نشود ” چه فزیکی و چه معنوی ؟ ” و الا به پیش از هر وقت دیگرمشاوران ، و نزدیکان ایشان هوشیار بود و از او شان خوب حفاظت نمایند تا گزندی به اوشان نرسد از من گفتن بود که گفتم . والسلام .

           نواندیشی محلی برای بیان دید گاه های متفاوت است لزومأ آنچه که از این تارنما انتشار می یابند مواضع نواندیشی نه میباشند.

جوابی بنویسید

ایمیل شما نشر نخواهد شدخانه های ضروری نشانه گذاری شده است. *

*

بالا