گـزیده اخبــار
خانه » اجتماعی » بــای ذنــب قُتـِـلــت !
بــای ذنــب قُتـِـلــت !

بــای ذنــب قُتـِـلــت !

بای ذنب قتلت

یادداشت نواندیشی : چنانچه آگاه هستید یکی از اصول اساسی ما این است  که فریاد ما ترجمان و سخنگوی همه درمانده گان و تحقیر شده گانی باشد که دراین کره ء خاکی برای عدالت و آزادی فریاد میکشند و به خاطر دعوت به عدالت و استقلال بدترین شکنجه ها را متحمل می شوند ، اما استبداد متحجرانه مذهبی که بد ترین نوع استبداد است تا هنوزهم مردم بیچاره افغانستان و اکثر کشورهای اسلامی را آذیت می نمایند ، با تأسف و دریغ فروان که این پروژه بر شانه های ضعیف و نحیف توده های مؤمن و  مظلوم این خیطه عملی میگردد .  چه در بسیاری از اینگونه عملیات اجرأ کننده گان آن از اهداف اصلی قدرت های شیطانی مطلع نبوده اند این بدین معنا ست که اکثریتی از  توده های محروم دراجرای اینگونه پروژه های خونین همچون هیزم این پروژه های خونین محسوب می شوند ، باید  با صراحت اعلام کرد و گفت  که هردو جریان متخاصم یعنی هم مدعیان اسلام ناب محمدی و هم کسانی که سنگ دفاع از طبقه کارگررا به سینه می زدند و خواهان استحکام دیکتاتوریی پرولتریا بودند از لحاظ اندیشیدن همسو و دگم می اندیشیدند میتوان گفت هردو جریان با تحجر و افکار سنگواره ای که دارند دو روی یک سکه نامیده میشوند . که هر دو گروه و دسته با صلح و عدالت انسانی اندکترین باوری  ندارند بلکه با گروگان گیریی نسل کنونی اما تحقیر شده اهداف و مقاصد شیادانه پروژه خشونت که کاملأ با استراتیژیی استعمار هم آهنگی دارد  ،

بای ذنب قُتلت

حادثه کنر واقعه درد ناکی است که با تأسف در جغرافیای تاریخی کشور افغانستان با تمرین خونینی عملی می گردد ، ما وظیفه خود میدانیم که برای نجات انسانی که قربانی چنین فاجعه در سرزمین ما شده اند دست به روشنگری بزنیماین مطلب را نیز یکی از نواندیشان مسلمان افغانستان مختصرأ برشته تحریر  درآورده است که اینک خدمت شما عزیزان نیز تقدیم میداریم .

 

گویی درین سرزمین وجدان ها خفته اند… قلب ها از سنگ سخت تر شده اند…دیده ها در تاریکی افکار واهی بسته اند…و … کسی نیست که بپرسد به چه گناهی کشته شد…

حمله انتحاری مرگبار در اسعد آباد ، کنر ۱۱تن کشته و ۴۱ تن زخمی از افراد ملکی به جا گذاشت… دهشت افگنان برای دست یابی هدف شان پابند هیچ اصول دینی و انسانی نمی باشند… حاضر اند از برای یک… همه پوستین را آتش زنند…

جوابی بنویسید

ایمیل شما نشر نخواهد شدخانه های ضروری نشانه گذاری شده است. *

*

بالا